Tìm Sách

Tịnh Độ >> Kinh niệm Phật Ba La Mật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh niệm Phật Ba La Mật
 • Tác giả : Hán dịch: Cưu Ma La Thập
 • Dịch giả : Việt Dịch: Thích Thiền Tâm
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 138
 • Nhà xuất bản : Phật Tử tại Sydney ấn tống
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000008115
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH NIỆM PHẬT BA-LA-MẬT

                                       Phật Tử tại Sydney ấn tống – Phật lịch 2552-2008

                                         Hán dịch:  TAM-TẠNG PHÁP-SƯ CƯU-MA-LA-THẬP

                                         Việt dịch:    HÒA-THƯỢNG THÍCH-THIỀN- TÂM

 

MỤC LỤC

      Phẩm 1

      Duyên khởi

      Phẩm 2

      Mười tâm thù thắng

      Phẩm 3

      Niệm Phật công đức

      Phẩm 4

      Xưng tán danh hiệu

      Phẩm 5

      Quán-Thế-Âm Bồ-Tát

      Niệm PhậT viên thông

      Phẩm 6

      Năng lực bất tư nghị của danh hiệu Phật

      Phẩm 7

      Khuyến phát niệm Phật và đọc tụng chân ngôn

      Nghi thức

      Chú thích

THƯỜNG NIỆM PHẬT TỨC LÀ:

Trong quên mình, ngoài quên cảnh – ĐẠI BỐ THÍ

Không sinh lòng tham, sân, si – ĐẠI TRÌ GIỚI

Chẳng chấp thị phi, nhân ngã – ĐẠI NHẪN NHỤC

Niệm Phật không gián đoạn – ĐẠI TINH TẤN

Vọng tưởng không mống khởi – ĐẠI THIỀN ĐỊNH

Không bị sư khác và pháp khác làm mê lầm

 

 ĐẠI TRÍ HUỆ

 

 

Phật giáo Nguyên thủy

Henepola Gunaratana Mahathera

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Pháp môn một đời thành Phật
Pháp môn một đời thành Phật
Tịnh tông nhập môn
Tịnh tông nhập môn
Bốn Chúng Vãng Sinh
Bốn Chúng Vãng Sinh
Pháp ngữ Tịnh Độ
Pháp ngữ Tịnh Độ
Hộ niệm hướng dẫn khai thi trọn bộ
Hộ niệm hướng dẫn khai thi trọn bộ
Con đường Tây Phương
Con đường Tây Phương
Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên
Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên
Tịnh Độ luận
Tịnh Độ luận
Liên Tông Thập Tam Tổ
Liên Tông Thập Tam Tổ
Hộ niệm những sơ suất có thể xảy ra
Hộ niệm những sơ suất có thể xảy ra
Hộ niệm yếu lục
Hộ niệm yếu lục
Luận Tịnh Độ
Luận Tịnh Độ