Tìm Sách

Tịnh Độ >> Luận Tịnh Độ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Luận Tịnh Độ
 • Tác giả : Thích Ca Tài
 • Dịch giả : Chúc Đức- Diệu Thảo- Giới Niệm
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 178
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000011413
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LUẬN TỊNH ĐỘ

Nguyên tác: Thích Ca Tài

Dịch và Chú thích: Chúc Đức- Diệu Thảo- Giới Niệm

Hiệu Đính: Định Huệ

LỜI NÓI ĐẦU

 

            Cùng với những dịch phẩm khác, dịch phẩm nhỏ này cũng nằm trong khuôn khổ kế hoạch phiên dịch do các vị thầy đáng kính của chúng tôi đề ra.

            Nguyên tác chữ Hán của cuốn sách này có tên Tịnh Độ Luận do Thích Ca Tài soạn vào đời Đường, được xếp vào Đại Chính Tạng tập 47, No.1963, tr. 83-104. Khoảng năm 627 – 645, ngài Ca Tài trụ ở chùa Hoằng Pháp, kinh đô nhà Đường. Cũng như người cùng thời là Đại sư Thiện Đạo, chịu ảnh hưởng của thiền sư Đạo Xước, Sư hoằng dương giáo nghĩa Tịnh Độ, soạn và hiệu đính nhiều bộ luận. Tịnh Độ Luận là tác phẩm được Sư biên soạn dựa vào bộ An Lạc Tập của ngài Đạo Xước, nhưng công phu hơn nhiều, đã làm nỗi bật tư tưởng của An Lạc Tập. Bộ luận gồm 3 quyển chia thành 9 chương, dùng hình thức hỏi đáp trình bày đầy đủ và mạch lạc các nghĩa Báo thân Tịnh độ, Hóa thân Tịnh độ, các tác phẩm và căn cơ vãng sinh, lý luận về vãng sinh, nêu các trường hợp thực tế vãng sinh, đồng thời so sánh Tịnh độ Cực Lạc với Tịnh độ Đâu-suất, nhấn mạnh và xác quyết khả năng vãng sinh của phàm phu. Rất nhiều hành giả tông Tịnh Độ ở Trung Quốc và Nhật Bản sử dụng bộ luận này.

            Khi biên dịch sách này, chúng tôi giữ nguyên nội dung và bố cục của nguyên tác, chỉ thay đổi một ít từ cho phù hợp về thời gian tính, đặt lại tên một số chương cho gọn hơn, đồng thời, đưa cước chú vào để người đọc đỡ công tra cứu. Phần lớn cước chú chúng tôi đều căn cứ vào Từ Điển Phật Học Huệ Quang. Phật Quang Đại Từ Điển là chính, ngoài ra còn tham khảo Phật Học Đại Từ Điển của Đình Phúc Bảo, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Duy-ma-cật Sở thuyết (phẩm 11 –Bồ-tát Hạnh) v.v…

            Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức với hy vọng giúp ích chút ít cho người muốn tìm hiểu sâu về pháp môn Tịnh Độ. Tuy vậy, bản dịch Việt ngữ này chắc chắn khó tránh khỏi khuyết điểm. Kính mong các bậc thức giả hoan hỉ chỉ bảo cho.

 

Nhóm phiên dịch

 

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu

Lời tựa

                    QUYỂN THƯỢNG

ChươngI.XÁC ĐỊNH THỂ TÍNH CÕI NƯỚC

Chương II. XÁC ĐỊNH NGƯỜI VÃNG SINH

Chương III. XÁC ĐỊNH NHÂN VÃNG SINH

                   QUYỂN TRUNG

Chương IV. LÍ LUẬN

Chương V. DẪN CHỨNG KINH VÀ LUẬN

                    QUYỂN HẠ

Chương VI. DẪN CHỨNG NGƯỜI ĐƯỢC VÃNG SINH

Chương VII. SO SÁNH CÕI TÂY PHƯƠNG

VÀ CUNG TRỜI ĐÂU SUẤT

Chương VIII. THỜI ĐIỂM TUYÊN GIẢNG GIÁO PHÁP

Chương IX. DẠY CHÁN CỎI UẾ, ƯA CÕI TỊNH

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh