Tìm Sách

Thiền >> Pháp Bảo Đàn


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Pháp Bảo Đàn
 • Tác giả : Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 409
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1992
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000008114
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHÁP BẢO ĐÀN

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Thành hội Phật Giáo TP. Hồ chí Minh ấn hành-PL 2536-1992

 

LỜI ĐẦU SÁCH

 

Kinh Pháp Bảo Đàn là một tài liệu thiết yếu cho những người tu theo Thiền Tông đều nằm gọn trong những lời dạy đơn giản bình dị của Lục Tổ. Hơn nữa, Lục Tổ ngộ đạo từ kinh Kim Cang, nên những lời Ngài dạy rất gần gủi với kinh. Người tu Thiền học kỹ quyển sách này, sẽ không còn nghĩ Thiền là cái gì xa lạ với kinh điển. Vì thế, trong các Thiền viện, chúng tôi đều bắt buộc Thiền sinh phải học kỹ quyển sách này.

Quyển “KINH PHÁP BẢO ĐÀN GIẢNG GIẢI” được in thành sách, do chúng tôi giảng cho đại chúng tại Thiền Viện Thường Chiếu, quí vị nghe ghi băng nhựa để lại. Hai cô Thuần Chơn, Thuần Tịnh phát tâm ghi chép từ băng nhựa thành tập, trao chúng tôi xem. Chúng tôi thấy tạm được, nên chấp nhận cho in. Tuy nhiên, đây là lời giảng toàn văn nói nên khó được hoàn hảo.

Phần dịch và giảng của chúng tôi khó tránh khỏi nhiều khuyết điểm, vì dịch trong khi giảng; lại tùy chỗ nhận hiểu đến đâu, chúng tôi giảng đến đấy. Vì thế, đây chưa phải là chân lý tối hậu, mong quí độc giả thông cảm cho.

 

                                                                       THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU

                                                                    Mùa Xuân năm Nhâm Thân (1992)

                                                                              THÍCH THANH TỪ

 

 MỤC LỤC

-Lược khảo

-Phẩm thứ I     :           Hành Do

-Phẩm thứ II    :           Bát Nhã

-Phẩm thứ III   :           Nghi vấn

-Phẩm thứ IV  :           Định Tuệ

-Phẩm thứ V    :          Tọa Thiền

-Phẩm thứ VI  :           Sám Hối

-Phẩm thứ VII:           Cơ Duyên

-Phẩm thứ VIII:           Đốn Tiệm

-Phẩm thứ IX  :           Tuyên Chiếu

-Phẩm thứ X    :           Phó Chúc

Các sách khác thuộc Thiền

Thiền - Chất Liệu Nuôi dưỡng và Chuyển hóa
Thiền - Chất Liệu Nuôi dưỡng và Chuyển hóa
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập
Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán
Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán
Tọa Thiền Tam Muội
Tọa Thiền Tam Muội
Thiền Quan sách tấn
Thiền Quan sách tấn
Tham Thiền yếu chỉ
Tham Thiền yếu chỉ
Thiền Tông đốn ngộ
Thiền Tông đốn ngộ
Mở con mắt Thiền
Mở con mắt Thiền
Cửa Thiền hé mở
Cửa Thiền hé mở
Tâm ấn Thiền tông
Tâm ấn Thiền tông
Tóm lược các bài giảng của Ngài Goenka
Tóm lược các bài giảng của Ngài Goenka
Tiến thằng vào Thiền tông
Tiến thằng vào Thiền tông