Tìm Sách

Giới Luật >> Thức-xoa-ma-na Luật Nghi


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thức-xoa-ma-na Luật Nghi
 • Tác giả : Thích Nữ Tuệ Như
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 267
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 12010000008711
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THỨC XOA MA NA  LUẬT NGHI

Thích nữ Tuệ Như (biên soạn)

NXB PHƯƠNG ĐÔNG

 

LỜI GIỚI THIỆU

Thức-xoa-ma-na Luật Nghi” là một trong những giáo án về Giới Luật do Ni sư Thích Nữ Tuệ Như biên soạn để giảng dạy trường Trung cấp Phật học Long An. Tập sách này trình bày đầy đủ các pháp học của Thức-xoa-ma-na. Thức-xoa-ma-na là quá trình trải qua giữa Sa-di-ni và Tỳ-kheo-ni. Người nữ xuất gia nếu không kinh qua hai giai đoạn trên thì không thể tiến vào địa vị Tỳ-kheo-ni.

Trong các thứ bậc của giới, đây là thứ bậc rất đặc thù, các thứ bậc khác giới đều có thể để đắc, duy thứ bậc này thì được thêm 6 pháp học mà thôi. Có lẽ vì thế nên ít ai quan tâm đến sự học tập và thực hành các pháp học Thức-xoa-ma-na. Ni sư Tuệ Như đã có nhân duyên được học kỹ giới luật, hành trì và phát tâm chia sẻ với người khác. Được tu học theo lời Phật dạy là một phúc duyên lớn của đời người. Nhận chân được điều này, Ni sư luôn luôn mang tâm niệm chia sẻ với mọi người những gì mình được tiếp thọ và cảm nghiệm từ Phật pháp.

Chính nhờ tinh thần cao quý này mà chánh pháp được phổ biến rộng rãi, giới luật được xương minh, người xuất gia sống phạm hạnh trong sạch là tăng thêm phần máu huyết tinh túy cho nguồn sống của đạo pháp.

Chúng tôi xi chân thành tán thán công đức của Ni sư và quý Phật tử thân hữu trong việc thực hiện và phổ biến tập sách này.

Xin trân trọng giới thiệu.

                                                       Mùa an cư PL. 2553

                                                Tỳ-kheo-ni Thích nữ Tuệ Đăng

                                     Hiệu phó Trường Trung cấp Phật học Long An

 

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Lời tựa

Dẫn nhập

Nguyên nhân Phật chế giới cho ni chúng

Kết tập

Bốn giới căn bản

1.     Giới dâm dục

2.     Giới trộm cắp

3.     Giới đoạn mạng người

4.     Giới đại vọng ngữ

Sáu pháp học

Hành pháp

Sám hối hành pháp

Sách tham khảo

Các sách khác thuộc Giới Luật

Luật Học đại cương
Luật Học đại cương
Theo dấu chân xưa
Theo dấu chân xưa
Luật Tỳ Kheo - Tập 1 Yết ma yếu chỉ
Luật Tỳ Kheo - Tập 1 Yết ma yếu chỉ
Thuật ngữ Luật Tạng Pāli
Thuật ngữ Luật Tạng Pāli
Giáo Trình Luật Học Cơ Bản Tập II
Giáo Trình Luật Học Cơ Bản Tập II
Luật Học Tinh Yếu
Luật Học Tinh Yếu
Sa di giới và Sa Di Ni giới (Tập2)
Sa di giới và Sa Di Ni giới (Tập2)
Theo dấu chân xưa
Theo dấu chân xưa