Tìm Sách

Văn Hóa -Văn Học Việt Nam >> Truyện Kiều


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Truyện Kiều
 • Tác giả : Nguyễn Du
 • Dịch giả : Đào Duy Anh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 170
 • Nhà xuất bản : Văn Học - Hà Nội
 • Năm xuất bản : 1984
 • Phân loại : Văn Hóa -Văn Học Việt Nam
 • MCB : 1201000006483
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TRUỴÊN KIỀU

NGUYỄN DU

ĐÀO DUY ANH  hiệu khảo- chú giải

(170 trang)

NXB VĂN HỌC

LỜI NÓI ĐẦU

Để phục vụ cho một yêu cầu càng ngày càng có tính cách đòi hỏi, thôi thúc của  bạn đọc, chúng tôi in lại Truyện Kiều này trong Tủ sách Mọi nhà của Nhà xuất bản Văn Học.

Truyện Kiều của Nguyễn Du đã được đặt vào vị trí  xứng đáng với nó trong lịch sử Văn học của dân tộc. Thế hệ chúng ta đã hiểu, đã tìm thấy ở Truyện Kiều nhiều giá trị mới hơn,lớn hơn những điều mà người trước chưa đánh giá hết được. đã có khá nhiều công trình, vận dụng quan điểm đường lối lý luậncủa Đảng và Mac-lêNin, nghiên cứu và bình luận về Truyện Kiều. Vài Bản Truyện Kiều đựoc hiệu đính và chú thích theo phương pháp  ít hay nhiều khoa học, đã được xuất bản.

Nhưng, trước yêu cầu nghiên cứu và thưởng thức của nhân dân ta ngày càng rộng lớn đối với thi phẩm tuyệt vời này của dân tộc, bấy nhiêu công việc làm này chưa đáp ứng được đầy đủ, nhất là yêu cầu của bạn đọc  muốn có được một quyển Truyện Kiều thật tôt trong tủ sách, bên đầu giường của mình.

Nhà xuất bản Văn Học đã lưu tâm đến ông việc này. Khó khăn nhất là tìm được môt bản Truyện Kiều nào thật đúng, tất nhiên không thể là nguyên bản của Nguyễn Du, nhưng ít nhất trong tình hình  văn bản hiện có cũng phải gần nhất về nội dung của Truyện Kiều, về phong cách, về nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ của Nguyễn Du. Mấy bản truyện Kiều được xuất bản trong thời gian vừa qua, tuy đã có công phu nhiều về khảo chứng và hiệu đính, nhưng vẫn có một số điểm  sửa đổi vê chữ, về câu mà bạn đọc chưa chấp nhận.

In lại Truyện Kiều lần này, chúng tôi vẫn dựa vào bản Truyện Kiều, do nhà học giả Đào Duy Anh khảo chứng, hiệu đính, chú giải từ trước Cách mạng Tháng Tám đến nay và được một số nhà thơ, nhà văn của chúng ta góp thêm ý kiến (xuất bản năm 1979 tại Hà Nội), nhưng chúng tôi  vẫn phải sửa  một số trường hợp rõ ràng không hợp lý. Chúng tôi cũng lược bớt phần chú thích  cho phù hợp với yêu cầu của Tủ Sách Văn học Mọi nhà.

Mong bạn đọc rộng rãi góp thêm ý kiến, về mỗi lần in lại sau này, để chúng tôi có điều kiện bổ sung được hoàn chỉnh hơn.

                                                             NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC

MỤC LỤC

1.     Lời nói đầu

2.     Nguyễn Du (1765-1802)

3.     Nghìn thu vọng mãi

4.     Truỵên Kiều.

Các sách khác thuộc Văn Hóa -Văn Học Việt Nam

Lục Vân Tiên
Lục Vân Tiên
Truyện cổ Việt Nam
Truyện cổ Việt Nam
Nhị Độ Mai
Nhị Độ Mai
Sưu tập về Nguyễn Đình Chiểu
Sưu tập về Nguyễn Đình Chiểu
Hoa tiên truyện chú giải
Hoa tiên truyện chú giải
Chinh phụ ngâm khúc
Chinh phụ ngâm khúc
Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt tập III
Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt tập III
Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt tập II
Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt tập II
Giòng sinh mệnh văn hóa Việt Nam
Giòng sinh mệnh văn hóa Việt Nam
Khảo sát văn hóa truyền thống Liễu Đôi
Khảo sát văn hóa truyền thống Liễu Đôi
Kim Vân Kiều
Kim Vân Kiều
Truyện cổ nước nam - Tập II- Muông chim
Truyện cổ nước nam - Tập II- Muông chim