Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Thế kỷ X - Những vấn đề lịch sử


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thế kỷ X - Những vấn đề lịch sử
 • Tác giả : Viện Sử Học
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 291
 • Nhà xuất bản : Khoa Học Xã Hội - Hà Nội
 • Năm xuất bản : 1984
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 1201000006530
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THẾ KỶ X - NHỮNG VẤN ĐỀ LỊCH SỬ

ỦY BAN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM -VIỆN SỬ HỌC (291trang)

NXB KHOA HỌC XÃ HỘI

LỜI GIỚI THIỆU

Quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân ta dưới thời cổ trung đại từng trải qua một thời kỳ sôi sục biến động với hàng bao sự kiện lớn lao, dồn dập, thúc đẩy lịch sử phát triển. Mở đầu là sự kiện Khúc Thừa Dụ lãnh đạo dân chúng nổi dậy giành lại quyền tự chủ từ tay bọn đô hộ phong kiến Trung Hoa vào năm 905, đặt nền móng cho kỷ nguyên độc lập tự chủ, cho đến sự kiện Lý công Uẩn lên ngôi vua, gắn với việc xuất hiện kinh đô Thăng Long vào năm 1010. Thời kỳ lịch sử oanh liệt đó được mệnh danh là “thế kỷ X” với những sự kiện vĩ đại:

905- Khúc Thừa Dụ được dân chúng suy tôn, từ Hồng Châu (Hải Hưng ngày nay) đem quân về Đại la (Hà Nội bây giờ) giành lại chức tiết độ sứ, giữ nguyên quản lý nhà nước.

938- Ngô Quyền phá tan giặc Nam Hán trên sông Bạch Đằng, hoàn thành trọn vẹn, triệt để sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của phong kiến Trung Hoa, xưng vương đóng đô ở Cổ Loa.

968- Đinh Bộ lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, xây dựng nền thống nhất đất nước, xưng đế, đóng đô ở Hoa lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt.

980-81 – Lê Hoàn tổ chức kháng chiến, đánh tan đội quân xâm lược của nhà Tống, giết chủ tướng giặc, bắt sống tướng giặc.

982- Lê Hoàn dẹp giặc Chiêm Thành, giữ yên bờ cõi phía nnam.

1010- Lý Công Uẩn lên ngôi vua, định đô ở Thăng Long.

“Thế kỷ X” hiện ra trong lịch sử như một thế kỷ “bản lề” nối tiếp giữa hai thời kỳ hoàn toàn khác biệt. Trước thế kỷ X là đêm dài tăm tối dưới ách đô hộ  của phong kiến Trung Hoa hơn 1000 năm. Sau thế kỷ X là “kỷ nguyên độc lập” tự chủ lâu dài của dân tộc với nền văn minh Đại Việt huy hoàng. Trong khoảng 100 năm đó, nhân dân ta đã kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử một cách cực kỳ xuất sắc: lật đổ hoàn toàn, vĩnh viễn ách đô hộ của ngoại bang, đập tan mọi âm mưu và hành động quay trở lại của chúng, và bắt tay xây dựng một nền móng vững chắc cho một quốc gia, dân tộc độc lập, thống nhất vững mạnh, không ngừng phát triển.

Mặc dù còn những hạn chế nhất định, sách “Thế kỷ X - Những vấn đề lịch sử” do nhà Xuất bản Khoa học xã hội xuất bản ra mắt bạn đọc lần này đã ghi nhận một bước phát triển mới trong công tác nghiên cứu sử học, và là biểu hiện đẹp đẽ thành công của tinh thần hợp tác khoa học giữa Trung ương và địa phương, cụ thể giữa Viện Sử học và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh. Tập sách còn thể hiện nỗ lực trong công tác nghiên cứu với tinh thần “tiến quân mạnh mẽ vào khoa học” của những người làm công tác nước nhà.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu tập sách “thế kỷ X- Những vấn đề lịch sử” cùng đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

                                                 VĂN TẠO

                              VIỆN TRƯỞNG VIỆN SỬ HỌC

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

                               Phần 1

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ XÃ HỘI

-         Việt Nam thế kỷ X

-         Về tầng lớp thổ hào, hào trưởng…trong xã hội VN thời thế kỷ X

-         Thử dựng lên một hình ảnh về  chế độ ruộng đất  ở nước ta hồi thế kỷ X

-         Thủ công nghiệp thế kỷ X

-         Bước đầu tìm hiểu thương nghiệp thế kỷ X

-         Thế kỷ X và phương thức sản xuất châu Á

-         Qua tư liệu khảo cổ học, nghĩ về thế kỷ X

NHỮNG VẤN ĐẾ CHÍNH TRỊ - QUÂN SỰ

-         Việt nam trong bối cảnh thế kỷ X

-         Về tính chất và chức năng của nhà nước thời , Khúc, Ngô, Đinh - Tiền Lê

-         về xu hướng tập trung và phân tán ở VN đầu thời kỳ độc lập - thế kỷ X

-         Đã có một trận tuyến ngoại giao ở thế kỷ X

-         Thế kỷ X - Một đặc điểm quân sự và quân sự học

-         Thế kỷ X  với lịch sử quân sự

-         Chính sách quốc phòng và binh chế thời Đinh – Lê

Phần III

NHỮNG VẤN ĐỀ VĂN HÓA TƯ TƯỞNG

-         Việt nam thế kỷ X – văn hóa văn minh

-         Vài nét về kinh đô Hoa Lư

-         Quê hương và căn cứ ban đầu của Đinh Bộ Lĩnh

-         Phật giáo thời Đinh Lê

-         Vị trí và vai trò của Phật giáo thời Đinh - Tiền Lê trong xã hội VN

-         Có một giai đoạn trong văn hóa Hoa Lư

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch sử Triết Học Tây Phương
Lịch sử Triết Học Tây Phương
Tiểu sử danh Tăng Việt Nam - thế kỷ XX tập 2
Tiểu sử danh Tăng Việt Nam - thế kỷ XX tập 2
Tiểu sử danh Tăng Việt Nam - thế kỷ XX tập I
Tiểu sử danh Tăng Việt Nam - thế kỷ XX tập I
Ngôn hạnh các Đại tông sư
Ngôn hạnh các Đại tông sư
Địa Chi Văn Hóa Thành Phồ Hồ Chí Minh
Địa Chi Văn Hóa Thành Phồ Hồ Chí Minh
Những người giữ lửa tình yêu với sách tập 2
Những người giữ lửa tình yêu với sách tập 2
Lịch sử Ngũ Hành Sơn chùa Non Nước
Lịch sử Ngũ Hành Sơn chùa Non Nước
Bái vọng Ân sư
Bái vọng Ân sư
Lịch sử Việt Nam tập 1- tập 2
Lịch sử Việt Nam tập 1- tập 2
Lược sử gia đình Phật Tử Việt nam
Lược sử gia đình Phật Tử Việt nam
Phan Bội Châu -thân thế thi văn
Phan Bội Châu -thân thế thi văn
Hảy trở thành người Phật Tử chân chính
Hảy trở thành người Phật Tử chân chính