Tìm Sách

Thiền >> Vô môn quan


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Vô môn quan
 • Tác giả : Thiền Sư Vô Môn
 • Dịch giả : Vũ Thế Ngọc
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 155
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000011487
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

VÔ MÔN QUAN

Đệ nhất kỳ thư của Thiền Tông Đông Độ

Vũ Thế Ngọc dịch và luận chú

Tự

Hai mươi năm xưa Trần Tuấn Mẫn, ông bạn đồng môn của tôi rủ cùng dịch và luận chú Vô Môn Quan. Khi đó còn hào khí tuổi trẻ, tôi như một gã kiếm khách trẻ vừa xuống núi, còn tâm mãi mê hăng hái múa kiếm tịch tà giữa chốn chợ đời phiền lụy thị phi, tôi đã bỏ mất cơ hội.

Rồi chỉ sau những tháng ngày nặng trĩu với gió bụi giang hồ, mòn mõi với những được thua còn mất, tôi lại mới có dịp quay về mái nhà xưa soi mình trên dòng sông cũ. Nhìn lại những buồn đau, những viễn mộng hoang đường đã trôi dài ra biển cả thời gian, tôi một lần nữa như lại tìm dần ra được những mãnh vụn của khuôn mặt mình.

Từng trang từng trang Vô Môn Quan, từng Công Án, từng Công Án… như những đợt sóng xô tôi về lại quê nhà, về lại nhà xưa tìm lại chính mình của những ngày thong dong phiêu bồng…

Viết lại những dòng luận chú cho Vô Môn Quan, đệ nhất kỳ thư của rừng thiền Đông Độ, tôi chỉ muốm cùng chia sẻ với các bạn hữu xa gần một kinh nghiệm đã chảy trong dòng máu Đông phương từ mười mấy thế kỷ qua.

 

                                                                                      Cung kính

                                                                                   Bát Bất Đường

tiết Tiểu Tuyết mùa Đông 1988

                                                                                     Vũ Thế Ngọc

Mục lục

Tự

Thiền công án thiền

Phổ hệ các thiền sư xuất hiện trong các công án của vô môn quan

Năm thiền phái

Tác giả và tác phẩm

Vô môn quan

Tựa của vô môn

Hậu tự

Các sách khác thuộc Thiền

Hành Thiền
Hành Thiền
Buông xả
Buông xả
Dưới ánh sáng của Thiền
Dưới ánh sáng của Thiền
Lời bàn giai thoại Thiền
Lời bàn giai thoại Thiền
Thiền Lâm Tế Nhật Bản
Thiền Lâm Tế Nhật Bản
Thiền định với cuộc sống hôm nay
Thiền định với cuộc sống hôm nay
Pháp Bảo Đàn
Pháp Bảo Đàn
Thiền Minh Sát
Thiền Minh Sát
Thiền : Nghệ thuật của nhập định
Thiền : Nghệ thuật của nhập định
Thiền ngữ Hoàng Bá truyền tâm pháp yếu
Thiền ngữ Hoàng Bá truyền tâm pháp yếu
Công Năng Tọa Thiền
Công Năng Tọa Thiền
Thập Mục Ngưu Đồ Tụng
Thập Mục Ngưu Đồ Tụng