Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Tiểu Bộ (tập 4)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
 • Tác giả : Kinh Tạng Nikaya
 • Dịch giả : HT. Thích Minh Châu
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 736
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2001
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TIỂU BỘ TẬP IV

(Số thứ tự 31)

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh

 PL. 2545– 2001

KINH TIỂU BỘ

 

TẬP I (Số thứ tự 28) xuất bản năm 1999

TẬP II (Số thứ tự 29) xuất bản năml999

TẬP III (Số thứ tự 30) xuất bản năm 2000

TẬP IV (Số thứ tự 31) xuất bản năm 2001

TẬPV (Số thứ tự 32) xuất bản năm 2001

 

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINHcủa

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

 

1.     Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

2.     Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH

3.     Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU

4.     Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

5.     Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG

6.     Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT

7.     Hòa thượng MAHÀ SARAY

8.     Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM.

 

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Chủ tịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU

Phó chủ tịch: Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THANH TỪ

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THIỆN CHÂU

Trưởng ban Thư ký: Thượng tọa THÍCH CHƠN THIỆN

Trưởng ban Tài chánh: Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN

Trưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG

Trưởng ban Từ vựng Phật học: Cư sĩ MINH CHI

 

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM Thực hiện

 

MỤC LỤC

KINH TIỂU BỘ TẬP IV

Đọc trực tuyến 

PHẨM APANNAKA 

 1. CHUYỆN PHÁP TỐI THƯỢNG (Tiền thân Apannka)
 2. CHUYỆN BẢI SA MẠC (Tiền thân Vannupalha)
 3. CHUYỆN NGƯỜI BUÔN CHÈ (Tiền thân Serivànija)
 4. CHUYỆN TIỂU TRIỆU PHÚ (Tiền thân Collaka - setthi)
 5. CHUYỆN ĐẤU GẠO (Tiền thân Tandulanàli)
 6. CHUYỆN THIÊN PHÁP (Tiền thân Devadhamma)
 7. CHUYỆN NÀNG LƯỢM CỦI (Tiền thân Katthahàri)
 8. CHUYỆN VUA GÀMANI (Tiền thân Gàmani)
 9. CHUYỆN VUA MAKHÀDEVA (Tiền thân Makhàdeva)
 10. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SUKHAVIHARI (Tiền thân Sukhavihari)

PHẨM GIỚI

 1. CHUYỆN CON NAI ĐIỀM LÀNH (Tiền thân Lakkhana)
 2. CHUYỆN CON NAI CÂY ĐA (Tiền thân Nigrodhamiga)
 3. CHUYỆN MŨI TÊN (Tiền thân Kandina)
 4. CHUYỆN CON NAI GIÓ (Tiền thân Vatamiga)
 5. CHUYỆN CON NAI KHARÀDIYA (Tiền thân Kharadiya)
 6. CHUYỆN CON NAI CÓ BA CỬ CHỈ (Tiền thân Tipallthamiga)
 7. CHUYỆN GIÓ THỔI (Tiền thân Maluta)
 8. CHUYỆN ĐỒ ĂN CÚNG NGƯỜI CHẾT (Tiền thân Matakabhatta)
 9. CHUYỆN LỄ CÚNG CHO CÓ LỢI (Tiền thân Àyàcitabhata)
 10. CHUYỆN HỒ NALAKAPÀNA (Tiền thân Nalakapàna)

 

PHẨM KURUNGA

 1. CHUYỆN CON NAI SƠN DƯƠNG (Tiền thân Kurunga)
 2. CHUYỆN CON CHÓ (Tiền thân Kurunga)
 3. CHUYỆN CON NGỰA THUẦN CHỦNG (Tiền thân Bhojanija)
 4. CHUYỆN ĐÔI NGỰA NÒI TỐT (Tiền thân Ajanna)
 5. CHUYỆN BẾN TẮM (Tiền thân Tittha)
 6. CHUYỆN CON VOI MA HILAMUKHA (Tiền thân Mahillmukha)
 7. CHUYỆN ĐÔI BẠN THÂN THIẾT (Tiền thân Abhinha)
 8. CHUYỆN CON BÒ ĐẠI HỶ (Tiền thân Nandivutla)
 9. CHUYỆN CON BÒ ĐEN (Tiền thân Kaniha)
 10. CHUYỆN CON HEO MUNIKA (Tiền thân Munika)

 

PHẨM KULAVAKA

 1. CHUYỆN TỔ CHIM CON (Tiền thân Kulavaka)
 2. CHUYỆN MÚA CA (Tiền thân Nacca)
 3. CHUYỆN SỐNG HÒA HỢP (Tiền thân Sammodamana)
 4. CHUYỆN CON CÁ (Tiền thân Maccha)
 5. CHUYỆN CON CHIM CÚT (Tiền thân Vattaka)
 6. CHUYỆN CON CHIM (Tiền thân Sakuna)
 7. CHUYỆN CON CHIM TRĨ (Tiền thân Tittira)
 8. CHUYỆN CON CÒ (Tiền thân Baka)
 9. CHUYỆN NGUỜI NÔ LỆ NANDA (Tiền thân Nanda)
 10. CHUYỆN HỐ THAN LỬA CÂY KEO (Tiền thân Khadirangara)

 

PHẨM LỢI ÁI 

 1. CHUYỆN TRƯỞNG LẢO LOSAKA (Tiền thân Losaka)
 2. CHUYỆN CHIM BỒ CÂU(Tiền thân Kapota)
 3. CHUYỆN CON RẮN TRE (Tiền thân Veluka)
 4. CHUYỆN CON MUỖI (Tiền thân Makasa)
 5. CHUYỆN NỮ TỲ ROHINI (Tiền thân Rohini)
 6. CHUYỆN KẺ LÀM HẠI VƯỜN (Tiền thân Aramadusaka)
 7. CHUYỆN RƯỢU MẠNH (Tiền thân Varuni)
 8. CHUYỆN BÀ LA MÔN VEDABBHA (Tiền thân Vadabha)
 9. CHUYỆN CÁC VÌ SAO(Tiền thân Nakkhatta)
 10. CHUYỆN NHỮNG KẺ VÔ TRÍ (Tiền thân Dummedhai)

 

PHẨM ÀSIMSA 

 1. CHUYỆN VUA ĐẠI GIỚI ĐỨC (Tiền thân Mahasilava)
 2. CHUYỆN TIỂU JANAKA (Tiền thân Cula-Janaka)
 3. CHUYỆN BÌNH RUỢU ĐẦY (Tiền thân Punnapati)
 4. CHUYỆN TRÁI CÂY (Tiền thân Phala)
 5. CHUYỆN NĂM VŨ KHÍ (Tiền thân Pancayudha)
 6. CHUYỆN KHỐI VÀNG (Tiền thân Kancanakkhandha)
 7. CHUYỆN KHỈ CHÚA (Tiền thân Vanannda)
 8. CHUYỆN BA PHÁP (Tiền thân Tayodhamma)
 9. CHUYỆN TIẾNG TRỐNG (Tiền thân Bberivada)
 10. CHUYỆN THỔI TÙ VÀ (Tiền thân Sankhadhama)

 

PHẨM NỮ NHÂN 

 1. CHUYỆN BÀI KINH KHỔ ĐAU (Tiền thân Asatamanta)
 2. CHUYỆN CÔ GÁI TRÊN BẢY TẦNG LẰU (Tiền thân Andabhuta)
 3. CHUYỆN HIỀN SĨ CHÀ LÀ (Tiền thân Takka)
 4. CHUYỆN NGUỜI VỢ KHÓ HIỂU (Tiền thân Durajana)
 5. CHUYỆN NỖI BẤT MÃN (Tiền thân Anabhirati)
 6. CHUYỆN HOÀNG HẬU TỪ TÂM (Tiền thân Mudulakkhana)
 7. CHUYỆN NGUỜI ĐÀN BÀ THÔN QUÊ (Tiền thân Ucchanga)
 8. CHUYỆN THÀNH SAKETA (Tiền thân Saketa)
 9. CHUYỆN CON RẮN PHUN NỌC ĐỘC (Tiền thân Visavanta)
 10. CHUYỆN HIỀN GIẢ CÁI CUỐC (Tiền thân Kuddala)

 

PHẨM VARANA

 1. CHUYỆN CÂY VARANA (Tiền thân Varana)
 2. CHUYỆN TUỢNG VƯƠNG ĐỨC HẠNH (Tiền thân Silavanaga)
 3. CHUYỆN ĐÚNG VẬY CHĂNG ? (Tiền thân Saccankira)
 4. CHUYỆN LUẬT CÂY RỪNG (Tiền thân Ruhkhadhamma )
 5. CHUYỆN CON CÁ (Tiền thân Maccha)
 6. CHUYỆN NGƯỜI KHÔNG SỢ HẢI (Tiền thân Asankiya)
 7. CHUYỆN GIẤC MỘNG LỚN (Tiền thân Mahasupina)
 8. CHUYỆN VỊ TRIỆU PHÚ ILLISA (Tiền thân Illisa)
 9. CHUYỆN TIẾNG TRỐNG ỒN ÀO (Tiền thân Kharasara)
 10. CHUYỆN NGUỜI THỢ DỆT BHIMASENA (Tiền thân Bhimasaena)

PHẨM APAYIMHA

 1. CHUYỆN UỐNG RƯỢU (Tiền thân Surapana)
 2. CHUYỆN NAM TỬ MITTAVINDA (Tiền thân Mittavinda)
 3. CHUYỆN ĐIỀM XUI XẺO (Tiền thân Kalakanni)
 4. CHUYỆN CỬA NGÕ HẠNH PHÚC (Tiền thân Atthassadvara)
 5. CHUYỆN CÂY CÓ TRÁI LẠ (Tiền thân Kimpakka)
 6. CHUYỆN THỬ THÁCH GIỚI ĐỨC (Tiền thân Silavimamsana)
 7. CHUYỆN ĐIỀM LÀNH DỮ (Tiền thân Mangala)
 8. CHUYỆN CON BÒ SARAMBHA (Tiền thân Sarambha)
 9. CHUYỆN KẺ LỪA ĐẢO (Tiền thân Kuhaka)
 10. CHUYỆN KẺ VONG ÂN (Tiền thân Akatannu)

 

PHẨM LITTA

 1. CHUYỆN CHƠI SÚC SÁC NGỘ ĐỘC (Tiền thân Litta)
 2. CHUYỆN ĐẠI BẢO VẬT (Tiền thân Mahasara)
 3. CHUYỆN NGỘ ĐỘC DO LUYẾN ÁI (Tiền thân Visasabhojana)
 4. CHUYỆN NỖI KINH HOÀNG (Tiền thân Lomahamsa)
 5. CHUYỆN VUA ĐẠI THIỆN KIẾN (Tiền thân Mahasudassana)
 6. CHUYỆN BÁT DẦU (Tiền thân Telapatta)
 7. CHUYỆN ĐIỀM LÀNH CỦA TÊN (Tiền thân Namasiddhi)
 8. CHUYỆN NGƯỜI LÁI BUÔN LỪA ĐẢO (Tiền thân Kutavanija)
 9. CHUYỆN HƠN MỘT NGÀN KẺ NGU (Tiền thân Parosahassa)
 10. CHUYỆN SẮC THÂN BẤT LẠC (Tiền thân Asatarupa)

 

PHẨM PAROSSATA

 1. CHUYỆN HƠN MỘT TRĂM KẺ NGU (Tiền thân Parosafa)
 2. CHUYỆN NGUỜI BÁN RAU (Tiền thân Pannika)
 3. CHUYỆN KẺ THÙ (Tiền thân Veri)
 4. CHUYỆN CHÀNG TRAI MITTAVINDA (Tiền thân Mittavinda)
 5. CHUYỆN CON VOI SỢ CHẾT (Tiền thân Dubbalakattha)
 6. CHUYỆN MÚC NƯỚC (Tiền thân Udancani)
 7. CHUYỆN NGHỀ NÉM ĐÁ (Tiền thân Salittaka)
 8. CHUYỆN LẠ KỲ (Tiền thân Bahiya)
 9. CHUYỆN BÁNH BỘT TRẤU ĐỎ (Tiền thân Kundakapuva)
 10. CHUYỆN CÂU HỎI BAO QUÁT TẤT CẢ (Tiền thân Sabbasanharaka-Panha)

 

PHẨM HAMSA

 1. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA CON LỪA (Tiền thân Gadrabha.Panha)
 2. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA HOÀNG HẬU BẤT TỬ (Tiền thân Amaradevi-Panha)
 3. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền thân Sigala)
 4. CHUYỆN CON CÁ NGHỈ VỪA (Tiền thân Mitacinti)
 5. CHUYỆN NGUỜI GIÁO GIỚI (Tiền thân Anusasika)
 6. CHUYỆN NGUỜI MÚA GIÁO (Tiền thân Dubbaca)
 7. CHUYỆN CHIM ĐA ĐA (Tiền thân Tittira)
 8. CHUYỆN CHIM CUN CÚT (Tiền thân Vattaka)
 9. CHUYỆN CON GÀ GÁY PHI THỜI (Tiền thân Akàlaràvi)
 10. CHUYỆN GIẢI THOÁT SỰ TRÓI BUỘC (Tiền thân Bandhanamokkha)

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2