Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Tiểu Bộ tập 5


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Tiểu Bộ tập 5
 • Tác giả : Nikaya
 • Dịch giả : HT. Thích Minh Châu
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 756
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2001
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH TIỂU BỘ (Đọc trực tuyến- Chi tiết từng chương phía dưới )

Khuddaka Nikaya

The Short Passages

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TIỂU BỘ TẬP V

(Số thứ tự 32)

KINH TIỂU BỘ

 

TẬP I (Số thứ tự 28) xuất bản năm 1999

TẬP II (Số thứ tự 29) xuất bản năml999

TẬP III (Số thứ tự 30) xuất bản năm 2000

TẬP IV (Số thứ tự 31) xuất bản năm 2001

TẬPV (Số thứ tự 32) xuất bản năm 2001

 

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH của

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

 

1.     Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

2.     Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH

3.     Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU

4.     Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

5.     Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG

6.     Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT

7.     Hòa thượng MAHÀ SARAY

8.     Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM.

 

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Chủ tịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Phó chủ tịch: Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THANH TỪ

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THIỆN CHÂU

 

Trưởng ban Thư ký: Thượng tọa THÍCH CHƠN THIỆN

Trưởng ban Tài chánh: Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN

Trưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG

Trưởng ban Từ vựng Phật học: Cư sĩ MINH CHI

 

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM Thực hiện

Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh

 PL. 2545 – 2001

 

MỤC LỤC KINH TIỄU BỘ - TẬP V

 

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (II)

(Jàtaka)

Nguyên bản: Pali

Anh dịch: Isaline Blew HORNER

(Hội Kinh tạng Pali, Luân Đôn, Anh Quốc)

Hoà Thượng Thích Minh Châu & Giáo Sư Trần Phương Lan dịch Việt

 

CHƯƠNG I (Một Bài Kệ) (đọc trực tuyến)

01. PHẨM KUSANÀLI 

 

121. Chuyện Thần Cây Cỏ Kusa (Tiền Thân Kusanàli)

122. Chuyện Kẻ Ngu (Tiền Thân Dummendha)

123. Chuyện Cái Cán Cày (Tiền Thân Nangalisa) 

124. Chuyện Trái Xoài (Tiền Thân Amba)

125. Chuyện Người Nô Lệ Katàhaka (Tiền Thân Katàhaka)

126. Chuyện Tướng Của Kiếm (Tiền Thân Asilakkhana)

127. Chuyện Người Nô Lệ Kalanduka (Tiền Thân Kalanduka)

128. Chuyện Con Mèo (Tiền Thân Bilàra)

129. Chuyện Kẻ Thờ Lửa (Tiền Thân Aggika)

130. Chuyện Nữ Bà-la-môn Kosiya (Tiền Thân Kosiya) 

 

02. PHẨM ASAMPADÀNA 

131. Chuyển Kẻ Vong Ân (Tiền Thân Asampadàna)

132. Chuyện Ngũ Dục Lạc (Tiền Thân Pancagaru)

133. Chuyện Lửa Cháy (Tiền Thân Ghatàsana)

134. Chuyện Thiền Quán (Tiền Thân Thànasodhana)

135. Chuyện Nguyệt Quang (Tiền Thân Candàbha)

136. Chuyện Con Thiên Nga Vàng (Tiền Thân Suvannahamsa)

137. Chuyện Con Mèo (Tiền Thân Babbu)

138. Chuyện Con Cắc Kè (Tiền Thân Godha)

139. Chuyện Cả Hai Mặt Thất Bại (Tiền Thân Ubhatobhattha)

140. Chuyện Con Quạ (Tiền Thân Kàka) 

 

03. PHẨM KAKANTAKA  (Đọc trực tuyến)

 

141. Chuyện Con Cắc Kè (Tiền Thân Godha) 

142. Chuyện Con Chó Rừng (Tiền Thân Sigàla)

143. Chuyện Chiếu Sáng Như Mặt Trời (Tiền Thân Virocana)

144. Chuyện Cái Đuôi Ḅ (Tiền Thân Nanguttha)

145. Chuyện Con Vẹt Radha (Tiền Thân Radha)

146. Chuyện Con Quạ (Tiền Thân Kaka)

147. Chuyện Áo Vải Màu Đỏ (Tiền Thân Puppharatta)

148. Chuyện Con Chó Rừng (Tiền Thân Sigàlà)

149. Chuyện Cây Một Lá (Tiền Thân Ekapanna)

150. Chuyện Thanh Niên Sanjiva (Tiền Thân Sanjiva) 

 

CHƯƠNG II (Hai Bài Kệ) (đọc trực tuyến)

04. PHẨM DALHA 

 

151. Chuyện Lời Giáo Giới Cho Vua (Tiền Thân Ràjovàda)

152. Chuyện Con Chó Rừng (Tiền Thân Sigàla)

153. Chuyện Con Heo Rừng (Tiền Thân Sùkara)

154. Chuyện Con Rắn (Tiền Thân Uraga)

155. Chuyện Nhảy Mũi (Tiền Thân Gagga)

156. Chuyện Hoàng Tử Có Tâm Thâu Ph

ục (Tiền Thân Aĺnacitta) 

157. Chuyện Công Đức (Tiền Thân Guna)

158. Chuyện Con Ngựa Suhanu (Tiền Thân Suhanu)

159. Chuyện Con Công (Tiền Thân Mora)

160. Chuyện Con Ngỗng Xanh Sẫm (Tiền Thân Vińlaka) 

 

05. PHẨM SANTAHAVA 

 

161. Chuyện Ẳn Sĩ Indasamànagotta (Tiền Thân Indasamànagotta)

162. Chuyện Mối Thâm Giao (Tiền Thân Santhava)

163. Chuyện Vua Suśma (Tiền Thân Suśma)

164. Chuyện Chim Diều Hâu (Tiền Thân Gijjha)

165. Chuyện Con Chuột Rừng (Tiền Thân Nakula)

166. Chuyện Bà-la-môn Upasàlha (Tiền Thân Upasàlha)

167. Chuyện Trưởng Lăo Samiddhi (Tiền Thân Samiddhi)

168. Chuyện Chim Diều Hâu (Tiền Thân Sakunagghi)

169. Chuyện Đạo Sư Araka (Tiền Thân Araka)

170. Chuyện Con Kỳ Nhông (Tiền Thân Kakantaka) 

 

06. PHẨM THIỆN PHÁP (Đọc trực tuyến)

171. Chuyện Thiện Pháp (Tiền Thân Kalyàna Dhamma) 

172. Chuyện Núi Daddara (Tiền Thân Daddara)

173. Chuyện Con Vượn (Tiền Thân Makkata)

174. Chuyện Con Vượn Lừa Dối (Tiền Thân Dubhidamakkata)

175. Chuyện Đảnh Lễ Mặt Trời (Tiền Thân Àdiccupatthàma)

176. Chuyện Một Nắm Đậu (Tiền Thân Kalàya - Mutthi)

177. Chuyện Cây Tinduka (Tiền Thân Tinduka)

178. Chuyện Con Rùa (Tiền Thân Kacchapa)

179. Chuyện Bà-la-môn Satadhamma (Tiền Thân Satadhamma)

180. Chuyện Khó Cho (Tiền Thân Duddada) 

07. PHẨM ASADISA 

181. Chuyện Hoàng Tử Vô Địch (Tiền Thân Asadisa)

182. Chuyện Con Voi Thiện Chiến (Tiền Thân Sangàmàvacara)

183. Chuyện Đồ Tàn Thực (Tiền Thân Vàlodakka)

184. Chuyện Người Luyện Ngựa Giridanta (Tiền Thân Giridanta)

185. Chuyện Tâm Bất Tịnh (Tiền Thân Anabhirati)

186. Chuyện Vua Mang Sữa Đông (Tiền Thân Dadhivàhana)

187. Chuyện Bốn Vẻ Đẹp (Tiền Thân Cantumatta)

188. Chuyện Sư Tử Lai Chó Rừng (Tiền Thân Śhakottuka)

189. Chuyện Tấm Da Sư Tử (Tiền Thân Śhacamma)

190. Chuyện Giữ Giới (Tiền Thân Ślànisamsa) 

 

08. PHẨM RUHAKA (Đọc trực tuyến)

191. Chuyện Tế Sư Ruhaka (Tiền Thân Ruhaka)

192. Chuyện Thiên Nữ Siri và Kàlakanni (Tiền Thân Sirikàlakanni)

193. Chuyện Hoàng Tử Liên-Hoa (Tiền Thân Cullapaduma)

194. Chuyện Kẻ Trộm Ngọc (Tiền Thân Manicora)

195. Chuyện Ḥn Núi Đẹp (Tiền Thân Pabbatupatthara)

196. Chuyện Con Ngựa Bay (Tiền Thân Valàhassa)

197. Chuyện Bạn - Thù (Tiền Thân Mittàmitta)

198. Chuyện Con Vẹt Ràdha (Tiền Thân Ràdha)

199. Chuyện Người Gia Chủ (Tiền Thân Gahapati)

200. Chuyện Giới Hạnh Tốt Lành (Tiền Thân Sàdhuśla) 

09. PHẨM NATAMDAIHA 

201. Chuyện Nhà Tù Trói Buộc (Tiền Thân Bandhanàgara)

202. Chuyện Tánh Nghịch Ngợm (Tiền Thân Kiliśla)

203. Chuyện Tu Tập Từ Tâm (Tiền Thân Khandha -Vatta)

204. Chuyện Con Quạ Viraka (Tiền Thân Viraka) 

205. Chuyện Cá Sông Hằng (Tiền Thân Gangeyya)

206. Chuyện Con Nai Núi (Tiền Thân Kurungamiga)

207. Chuyện Vua Assaka (Tiền Thân Assaka)

208. Chuyện Con Cá Sấu (Tiền Thân Sumsumara)

209. Chuyện Con Chim Mồi (Tiền Thân Kakkara)

210. Chuyện Con Chim Gơ Mơ (Tiền Thân Kandagalaka) 

10. PHẨM BIRANATTHAMBAHAKA (Đám Cỏ thơm) 

211. Chuyện Chàng Trai Somadatta (Tiền Thân Somadatta)

212. Chuyện Thức Ăn Thừa (Tiền Thân Uchitthabhatta)

213. Chuyện Vua Bharu (Tiền Thân Bharu)

214. Chuyện Con Sông Đầy (Tiền Thân Punna-Nadi)

215. Chuyện Con Rùa (Tiền Thân Kachapa)

216. Chuyện Con Cá (Tiền Thân Maccha)

217. Chuyện Người Bán Rau (Tiền Thân Seggu)

218. Chuyện Người Lái Buôn Lừa Đảo (Tiền Thân Kùtavànija)

219. Chuyện Đáng Chỉ Trích (Tiền Thân Garahita)

220. Chuyện Tế Sư Dhammadhaja (Tiền Thân Dhammaddhaja) 

11. PHẨM KÀSÀVA 

221. Chuyện Tấm Y Vàng (Tiền Thân Kàsàva)

222. Chuyện Con Khỉ Cùllanandiya (Tiền Thân Cùllanandiya)

223. Chuyện Thức Ăn Đi Đường (Tiền Thân Puta-Bhatta)

224. Chuyện Con Cá Sấu (Tiền Thân Kumbhila)

225. Chuyện Đề Cao Tính Kham Nhẫn (Tiền Thân Khanti-Vannana)

226. Chuyện Con Cú (Tiền Thân Kosiya)

227. Chuyện Con Bọ Ăn Phân (Tiền Thân Gùthapàna)

228. Chuyện Bà-la-môn Kàmanita (Tiền Thân Kàmanita)

229. Chuyện Du Sĩ Palàyi (Tiền Thân Palàyi)

230. Chuyện Du Sĩ Palàyi Thứ Hai (Tiền Thân Palàyi) 

12. PHẨM UPÀHANA

 

231. Chuyện Chiếc Giày (Tiền Thân Upàhana)

232. Chuyện Không Được Hướng Dẫn (Tiền Thân VinàTthùna)

233. Chuyện Mũi Tên (Tiền Thân Vikannaka)

234. Chuyện Nàng Asitàbhù (Tiền Thân Asitàbhù)

235. Chuyện Vị Ẳn Sĩ Vaccha-Nakha (Tiền Thân Vaccha-Nakha)

236. Chuyện Con C̣ (Tiền Thân Baka)

237. Chuyện Thảnh Sàketa (Tiền Thân Sàketa)

238. Chuyện Một Chữ (Tiền Thân Ekapada)

239. Chuyện Con Nhái Xanh (Tiền Thân Harita-Màta)

240. Chuyện Vua Mahàpingala (Tiền Thân Mahàpingala) 

13. PHẨM SIGÀLA(Chó Rừng) 

241. Chuyện Vua Chó Rừng Sabbadàtha (Tiền Thân Sabbadàtha)

242. Chuyện Con Chó (Tiền Thân Sunakha)

243. Chuyện Nhạc Sĩ Guttila (Tiền Thân Guttila)

244. Chuyện Ly Dục (Tiền Thân Viticcha)

245. Chuyện Kinh Pháp Môn Căn Bản (Tiền Thân Mùlapariyàya)

246. Chuyện Lời Phỉ Báng (Tiền Thân Telovàda)

247. Chuyện Hoàng Tử Pàdanjali (Tiền Thân Pàdanjali)

248. Chuyện Thí Dụ Cây Kimsuka (Tiền Thân Kimsukopama) 

249. Chuyện Con Khỉ Sàlaka (Tiền Thân Sàlaka) 

250. Chuyện Con Khỉ (Tiền Thân Kapi) 

CHƯƠNG III (Đọc trực tuyến)

14. PHẨM SANKAPPA 

251. Chuyện Dục Tầm (Tiền Thân Sankappa) 

252. Chuyện Một Nắm Mè (Tiền Thân Tilamutthi)

253. Chuyện Vua Rắn Manikantha (Tiền Thân Manikantha)

254. Chuyện Con Ngựa Quư Ăn Cám Gạo Đỏ (Tiền Thân Kundaka-Kucchi-Sindhava)

255. Chuyện Con Vẹt (Tiền Thân Suka)

256. Chuyện Cái Giếng Cũ (Tiền Thân Jarudapàna)

257. Chuyện Người Hầu Cận Gàmani-Canda (Tiền Thân Gàmani-Canda)

258. Chuyện Đại Vương Mandahàtà (Tiền Thân Mandahàtà)

259. Chuyển Ẳn Sĩ Tiŕta-Vaccha (Tiền Thân Tiŕta-Vaccha)

260. Chuyện Sứ Giả Của Cái Bụng (Tiền Thân Duta) 

15. PHẨM KOSYA 

261. Chuyện Hoa Sen (Tiền Thân Paduma)

262. Chuyện Bàn Tay Mềm Mại (Tiền Thân Mudupàni)

263. Chuyện Tiểu Dục Tham (Tiền Thân Culla-Palobhana)

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2