Tìm Sách

Sách tiếng Anh-English >> Moby Dick


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Moby Dick
 • Tác giả : Darrel Abel
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Anh
 • Số trang : 117
 • Nhà xuất bản : Barron’s Educational Series Inc.
 • Năm xuất bản : 1965
 • Phân loại : Sách tiếng Anh-English
 • MCB : 1210000005749
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CONTENTS

Biographical Sketch

The Rhetoric on Moby Dick

Symbolism in Moby Dick

Overview of Moby Dick

A Summary and Commentary

Reading List

Các sách khác thuộc Sách tiếng Anh-English

Buddhism & Culture
Buddhism & Culture
Buddhism a ‘Mystery Religion’
Buddhism a ‘Mystery Religion’
Buddhism In Chinese History
Buddhism In Chinese History
Buddhist Monks & Monasteries of India
Buddhist Monks & Monasteries of India
Pre-Buddhist India
Pre-Buddhist India
The Philosophy Of Vasubandhu
The Philosophy Of Vasubandhu
The Nava Nalanda Mahavihara Research Publication Vol. II
The Nava Nalanda Mahavihara Research Publication Vol. II
Buddhism & Art
Buddhism & Art
The Buddha
The Buddha
Anagarika Dharmapala
Anagarika Dharmapala
The Life & Works of Sariputta Thera
The Life & Works of Sariputta Thera
Asoka
Asoka