Tìm Sách

Giảng Luận >> Lời pháp vàng ngọc


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lời pháp vàng ngọc
 • Tác giả : Thượng Nhân Lão Pháp Sư Tịnh Không
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 223
 • Nhà xuất bản : Đồng Nai
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000010094
 • OPAC : 10094
 • Tóm tắt :

Lời Pháp Vàng Ngọc

Thượng Nhân Lão Pháp Sư Tịnh Không

Mục Lục

Tiểu sử Hòa thượng Tịnh Không

Phật Học vấn đáp

Nhập tri kiến Phật

Nghe kinh quan trọng

Y giáo phụng hành

Vì sao niệm Phật không vãng sanh

Việc lớn sanh tử

Nhân quả

Học đạo thánh nhân

Vu lan bàn về lý luận và sự thật việc siêu độ

Vì sao phải siêu độ vong nhân

Pháp môn niệm Phật

Chánh tri chánh kiến

Đệ tử quy giảng giải

Hóa giải lòng oán thù sâu nặng

Giáo dục phong thủy vận mạng

Gió dục tố chất trẻ thơ

Phương pháp dạy con khi mang thai

Chúng sanh vô biên thề nguyện độ

Văn phát nguyện sám hối.

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều