Tìm Sách

Giảng Luận >> Lời pháp vàng ngọc


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lời pháp vàng ngọc
 • Tác giả : Thượng Nhân Lão Pháp Sư Tịnh Không
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 223
 • Nhà xuất bản : Đồng Nai
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000010094
 • OPAC : 10094
 • Tóm tắt :

Lời Pháp Vàng Ngọc

Thượng Nhân Lão Pháp Sư Tịnh Không

Mục Lục

Tiểu sử Hòa thượng Tịnh Không

Phật Học vấn đáp

Nhập tri kiến Phật

Nghe kinh quan trọng

Y giáo phụng hành

Vì sao niệm Phật không vãng sanh

Việc lớn sanh tử

Nhân quả

Học đạo thánh nhân

Vu lan bàn về lý luận và sự thật việc siêu độ

Vì sao phải siêu độ vong nhân

Pháp môn niệm Phật

Chánh tri chánh kiến

Đệ tử quy giảng giải

Hóa giải lòng oán thù sâu nặng

Giáo dục phong thủy vận mạng

Gió dục tố chất trẻ thơ

Phương pháp dạy con khi mang thai

Chúng sanh vô biên thề nguyện độ

Văn phát nguyện sám hối.

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Bến bờ tuệ giác
Bến bờ tuệ giác
Hương Vị Pháp Bảo
Hương Vị Pháp Bảo
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Nhân duyên học
Nhân duyên học
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Nhị khóa hiệp giải
Nhị khóa hiệp giải
Ước Hẹn Với Sự Sống
Ước Hẹn Với Sự Sống
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Bưởi
Bưởi