Tìm Sách

Giảng Luận >> Căn bản Luật Nhân Quả


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Căn bản Luật Nhân Quả
 • Tác giả : Thích Chơn Quang
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 158
 • Nhà xuất bản : Sách Ấn Tống
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000011512
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CĂN BẢN

LUẬT NHÂN QUẢ


            Những người nặng lòng với nhân loại quê hương đều ưu tư về đời sống Đạo đức của con người. Ai cũng mong rằng loài người sẽ yêu mến nhau hơn, sẽ bớt ích kỷ, tham lam, thù hận... để sống với nhau vui hơn. Niềm vui không đến từ một cõi xa xôi huyền hoặc nào mà chỉ đến từ tâm hồn biết thương mến nhau.

            Đã có nhiều hệ thống đạo đức do các hiền nhân để lại cho con người, nhưng ưu việt hơn cả là hệ thống Đạo đức dựa trên sự hiểu biết về Luật Nhân Quả Nghiệp báo. Khi đã có niềm tin và sự hiểu biết về Nhân Quả, con người sẽ tự giữ lấy tâm hồn mình một cách cẩn thận hơn; con người sẽ sống tử tế với nhau hơn. Cuộc đời vì thế sẽ đẹp hơn.

            Tập sách nhỏ này là sự trích đoạn một số phần trong ba cuốn sách Cuối Hàng Dương, Luận về Nhân Quả và Nghiệp và Kết Quả, với phần cuối là một số giai thoại đẹp minh họa cho Nhân Quả do Sư cô Tịnh Tuyết sưu tầm.

            Hy vọng sự ngắn gọn của tập sách sẽ là điều thuận tiện cho nhiều người có lòng muốn đến với đạo đức.

 Tỳ Kheo Chơn Quang

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn