Tìm Sách

Tịnh Độ >> Pháp môn một đời thành Phật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Pháp môn một đời thành Phật
 • Tác giả : HT. Tịnh Không
 • Dịch giả : Vọng Tây Cư Sĩ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 39
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 120100000011975
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHÁP MÔN MỘT ĐỜI THÀNH PHẬT

Người giảng: Lão Hòa Thượng TỊNH KHÔNG

Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 2011

 

            "Tâm thường đế trụ thế chi đạo, ư nhất thiết vạn vật, tùy ý tự tại. Vi thứ gia loại, tác bất thỉnh chi hữu". Lần trước giảng tới cái đoạn nhỏ này, bởi vì hạn chế thời gian, nên còn có một số ý nghĩa chưa thể nói ra hết được. Hôm nay chúng ta cần phải giảng bổ sung.

            Chúng ta học Phật nhất định phải lấy Phật làm tấm gương cho chúng ta, đặc biệt là đồng tu Tịnh Độ. Tấm gương của chúng ta chính là A Di Đà Phật. chúng ta nhất định phải nỗ lực chăm chỉ học tập với Phật A Di Đà, học phải giống y như Ngài.

            A Di Đà Phật ở đâu vậy? Một bộ Kinh Vô Lượng Thọ chính là A Di Đà Phật.

            Thế nên phải luôn có một đại nguyện "giai độ bỉ ngạn", nếu người không có duyên, chúng ta trồng hạt giống Phật cho họ, như hiện tại chúng ta in trên áo chữ A Di Đà Phật, chúng ta mặc trên người. Khi đi ra đường, rất nhiều người xem thấy A Di Đà Phật thì gieo giống Phật cho họ rồi. Những người này vẫn chưa có giống Phật thì gieo giống Phật cho họ, đó là tiếp dẫn bước thứ nhất. Để cho họ có cơ hội nghe được Phật hiệu, xem thấy danh hiệu Phật, nhìn thấy hình tượng Phật, đó là bước thứ nhất, trong A Lại Gia Thức của họ đã có chủng tử. Đây chính là "giai độ bỉ ngạn". Cách làm hiện tại của chúng ta thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày.

            A Di Đà Phật!

Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Biên tập: Phật tử Diệu Hiền

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Tịnh tông nhập môn
Tịnh tông nhập môn
Bốn Chúng Vãng Sinh
Bốn Chúng Vãng Sinh
Pháp ngữ Tịnh Độ
Pháp ngữ Tịnh Độ
Hộ niệm hướng dẫn khai thi trọn bộ
Hộ niệm hướng dẫn khai thi trọn bộ
Con đường Tây Phương
Con đường Tây Phương
Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên
Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên
Tịnh Độ luận
Tịnh Độ luận
Liên Tông Thập Tam Tổ
Liên Tông Thập Tam Tổ
Hộ niệm những sơ suất có thể xảy ra
Hộ niệm những sơ suất có thể xảy ra
Hộ niệm yếu lục
Hộ niệm yếu lục
Luận Tịnh Độ
Luận Tịnh Độ
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật