Tìm Sách

Tịnh Độ >> Pháp môn Tịnh Độ thù thắng


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
 • Tác giả : Thích Hân Hiền
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 179
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1963
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000005208
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ THÙ THẮNG

Dịch giả:  Hòa Thượng THÍCH HÂN HIỀN

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH

Ấn hành - P.L: 2537 - 1993

 

CHỨNG MINH

HÒA THƯỢNGTHÍCH TRÍ TỊNH

PHÓ PHÁP CHỦ KIÊM GIÁM LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG

GIÁO HỘI, PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ LÀ CON ĐƯỜNG THẲNG TẮT NHẤT

GIÚP NGƯỜI TU CHÓNG THOÁT SINH TỬ VÀ THÀNH PHẬT

CỰC LẠC THÙ THẮNG

Dịch giả:  Hòa Thượng THÍCH HÂN HIỀN

LỜI PHI LỘ

          Quyển TỊNH HỌC THÙ THẮNG nầy đã xuất bản năm 1971, nay xin phép tái bản mang lại trần gian một hương vị ngào ngạt, sưởi ấm cõi lòng người giá lạnh, với tâm nhiệt tình tha thiết cầu giải thoát sinh tử luân hồi.

          Và cũng là đáp lại phần thưởng xứng đáng cho quý độc giả thân mến đã và đang đón xem kinh thuộc loại PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ THÙ THẮNG, gồm có TỊNH HỌC THÙ THẮNG và CỰC LẠC THÙ THẮNG v.v... lấy làm thích thú hành trì tu học trên bước đường giải thoát sinh tử và cầu chứng quả Bồ Đề.

          Hiện nay trên bước đường hành đạo của hàng Tăng sĩ Ni chúng trong GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM phải có tinh thần và trách nhiệm thể hiện đúng với phương châm của GIÁO HỘI đã đề ra: ĐẠO PHÁP, DÂN TỘC, CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.

          Đồng thời thực hiện theo phương châm của GIÁO HỘI:

          ĐOÀN KẾT HÒA HỢP

TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM,

TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI.

Về phần dịch giả nguyện cầu thế giới hòa bình, đất nước VIỆT NAM phồn thịnh, chúng sinh an cư lạc nghiệp.

Dịch giả kính gởi đến quý độc giả lời chào Đoàn kết và Thân ái.

 

                   TP. Hồ Chí Minh, 1.1.1991

                                                                                   Dịch giả cẩn kính

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Ba kinh Tịnh Độ
Ba kinh Tịnh Độ
Hương Quê Cực lạc
Hương Quê Cực lạc
Pháp môn Tịnh Độ
Pháp môn Tịnh Độ
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao
Ấn Quang Đại Sư gia ngôn lục
Ấn Quang Đại Sư gia ngôn lục
Những chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi (1995-2000)
Những chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi (1995-2000)
Niệm Phật Chỉ Nam
Niệm Phật Chỉ Nam
Tịnh Độ Vựng Ngữ
Tịnh Độ Vựng Ngữ
Niêm Phật Cảnh
Niêm Phật Cảnh
Đại Thùa Vô Lượng Thọ Kinh
Đại Thùa Vô Lượng Thọ Kinh
13 vị Tổ Tịnh Độ tông
13 vị Tổ Tịnh Độ tông
Triết Lý & Thực tiển pháp môn Tịnh Độ
Triết Lý & Thực tiển pháp môn Tịnh Độ