Tìm Sách

Tịnh Độ >> Pháp môn Tịnh Độ thù thắng


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
 • Tác giả : Thích Hân Hiền
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 179
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1963
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000005208
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ THÙ THẮNG

Dịch giả:  Hòa Thượng THÍCH HÂN HIỀN

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH

Ấn hành - P.L: 2537 - 1993

 

CHỨNG MINH

HÒA THƯỢNGTHÍCH TRÍ TỊNH

PHÓ PHÁP CHỦ KIÊM GIÁM LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG

GIÁO HỘI, PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ LÀ CON ĐƯỜNG THẲNG TẮT NHẤT

GIÚP NGƯỜI TU CHÓNG THOÁT SINH TỬ VÀ THÀNH PHẬT

CỰC LẠC THÙ THẮNG

Dịch giả:  Hòa Thượng THÍCH HÂN HIỀN

LỜI PHI LỘ

          Quyển TỊNH HỌC THÙ THẮNG nầy đã xuất bản năm 1971, nay xin phép tái bản mang lại trần gian một hương vị ngào ngạt, sưởi ấm cõi lòng người giá lạnh, với tâm nhiệt tình tha thiết cầu giải thoát sinh tử luân hồi.

          Và cũng là đáp lại phần thưởng xứng đáng cho quý độc giả thân mến đã và đang đón xem kinh thuộc loại PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ THÙ THẮNG, gồm có TỊNH HỌC THÙ THẮNG và CỰC LẠC THÙ THẮNG v.v... lấy làm thích thú hành trì tu học trên bước đường giải thoát sinh tử và cầu chứng quả Bồ Đề.

          Hiện nay trên bước đường hành đạo của hàng Tăng sĩ Ni chúng trong GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM phải có tinh thần và trách nhiệm thể hiện đúng với phương châm của GIÁO HỘI đã đề ra: ĐẠO PHÁP, DÂN TỘC, CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.

          Đồng thời thực hiện theo phương châm của GIÁO HỘI:

          ĐOÀN KẾT HÒA HỢP

TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM,

TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI.

Về phần dịch giả nguyện cầu thế giới hòa bình, đất nước VIỆT NAM phồn thịnh, chúng sinh an cư lạc nghiệp.

Dịch giả kính gởi đến quý độc giả lời chào Đoàn kết và Thân ái.

 

                   TP. Hồ Chí Minh, 1.1.1991

                                                                                   Dịch giả cẩn kính

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Vãng sanh Tịnh Độ luận giảng ký
Vãng sanh Tịnh Độ luận giảng ký
Xương minh Tịnh Độ
Xương minh Tịnh Độ
Long Thơ Tịnh Độ
Long Thơ Tịnh Độ
Niệm Phật chỉ nam
Niệm Phật chỉ nam
Phật thuyết A Di Đà Kinh yếu giải giảng ký
Phật thuyết A Di Đà Kinh yếu giải giảng ký
Long Thơ Tịnh Độ
Long Thơ Tịnh Độ
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Đường về cực lạc
Đường về cực lạc
Cực lạc du lãm ký
Cực lạc du lãm ký
Ý nghĩa hoằng pháp và hộ pháp
Ý nghĩa hoằng pháp và hộ pháp
Khuyên người niệm Phật
Khuyên người niệm Phật
Liên Trì Cảnh Sách
Liên Trì Cảnh Sách