Tìm Sách

Tịnh Độ >> Pháp môn Tịnh Độ thù thắng


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
 • Tác giả : Thích Hân Hiền
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 179
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1963
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000005208
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ THÙ THẮNG

Dịch giả:  Hòa Thượng THÍCH HÂN HIỀN

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH

Ấn hành - P.L: 2537 - 1993

 

CHỨNG MINH

HÒA THƯỢNGTHÍCH TRÍ TỊNH

PHÓ PHÁP CHỦ KIÊM GIÁM LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG

GIÁO HỘI, PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ LÀ CON ĐƯỜNG THẲNG TẮT NHẤT

GIÚP NGƯỜI TU CHÓNG THOÁT SINH TỬ VÀ THÀNH PHẬT

CỰC LẠC THÙ THẮNG

Dịch giả:  Hòa Thượng THÍCH HÂN HIỀN

LỜI PHI LỘ

          Quyển TỊNH HỌC THÙ THẮNG nầy đã xuất bản năm 1971, nay xin phép tái bản mang lại trần gian một hương vị ngào ngạt, sưởi ấm cõi lòng người giá lạnh, với tâm nhiệt tình tha thiết cầu giải thoát sinh tử luân hồi.

          Và cũng là đáp lại phần thưởng xứng đáng cho quý độc giả thân mến đã và đang đón xem kinh thuộc loại PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ THÙ THẮNG, gồm có TỊNH HỌC THÙ THẮNG và CỰC LẠC THÙ THẮNG v.v... lấy làm thích thú hành trì tu học trên bước đường giải thoát sinh tử và cầu chứng quả Bồ Đề.

          Hiện nay trên bước đường hành đạo của hàng Tăng sĩ Ni chúng trong GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM phải có tinh thần và trách nhiệm thể hiện đúng với phương châm của GIÁO HỘI đã đề ra: ĐẠO PHÁP, DÂN TỘC, CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.

          Đồng thời thực hiện theo phương châm của GIÁO HỘI:

          ĐOÀN KẾT HÒA HỢP

TRƯỞNG DƯỠNG ĐẠO TÂM,

TRANG NGHIÊM GIÁO HỘI.

Về phần dịch giả nguyện cầu thế giới hòa bình, đất nước VIỆT NAM phồn thịnh, chúng sinh an cư lạc nghiệp.

Dịch giả kính gởi đến quý độc giả lời chào Đoàn kết và Thân ái.

 

                   TP. Hồ Chí Minh, 1.1.1991

                                                                                   Dịch giả cẩn kính

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Tuyết Hư lão Nhân Tịnh Độ tuyển tập
Tuyết Hư lão Nhân Tịnh Độ tuyển tập
Niệm Phật sinh Tịnh độ
Niệm Phật sinh Tịnh độ
Di Đà hợp giải
Di Đà hợp giải
Khóa Tu Phật Thất
Khóa Tu Phật Thất
Tịnh độ tam kinh
Tịnh độ tam kinh
Công đức niệm Phật
Công đức niệm Phật
Kinh niệm Phật Ba La Mật
Kinh niệm Phật Ba La Mật
Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi
Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi
Kinh Vô Lượng Thọ - Kinh Kiến Chính - kinh Tây Phương xác chỉ
Kinh Vô Lượng Thọ - Kinh Kiến Chính - kinh Tây Phương xác chỉ
Sám nguyện Tịnh Độ
Sám nguyện Tịnh Độ
Lá Thư Tịnh Độ
Lá Thư Tịnh Độ
Tư Tưởng Kinh A Di Đà
Tư Tưởng Kinh A Di Đà