Tìm Sách

Tịnh Độ >> Công đức niệm Phật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Công đức niệm Phật
 • Tác giả : Pháp sư TỊNH KHÔNG
 • Dịch giả : Thích Nữ Tắc Phú
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 239
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000008854
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG Giảng thuật

Thích Nữ Tắc Phú dịch

NXB PHƯƠNG ĐÔNG

LỜI GIỚI THIỆU

“ Nam-mô A-di-đà Phật”!

Sáu chữ hồng danh này được truyền tụng khắp nhân dân Việt Nam, từ nông thôn  đến thành thị, ngay cả đi vào thi ca văn học. Thánh hiệu  này là câu nói thân thuộc trên đầu miệng mọi người. Gặp mặt chao nhau A-di-đà Phật!

Nhưng mấy ai niệm Phật mà có ước vọng  mục đích  việc niệm Phật của mình như thế nào. Người ta niệm Phật  theo quán tính mà không biết mình niệm Phật để làm gì, với mục đích gì?

May thay! Hòa thượng Tịnh Không đã giảng giải cặn kẽ cho chúng ta  mọi vấn đề về pháp môn niệm Phật.

Đọc trong quyển sách này, chúng ta  sẽ biết vì sao chúng ta niệm Phật, và phải  niệm Phật như thế nào và được những lợi ích công đức ra sao?

Quyển “Công đức niệm Phật” này nguyên là băng giảng của Hòa thượng Tịnh Không được  cư sĩ Trần Truyền Tịnh ghi chép chỉnh lý lại và sư cô Thích Nữ Tắc Phú phát tâm dịch ra Việt ngữ. Nội dung bài giảng rất có ích  cho các hành giả niệm Phật cầu vãng sinh Tịnh độ. Đọc xong, chung1ta thấy lòng tin càng củng cố, ai cũng  có thể niệm Phật và có phân cầu vãng sanh Tịnh độ được.

Tôi xin chân thành tán thán công đức pháp thí này và nguyện cầu:

Nhà nhà đều niệm Phật

Người người đều niệm Phật

Cực Lạc được sinh về

Đồng lên ngôi bất thoái

Kính cẩn giới thiệu

Tu viện Huệ Quang, ngày vía Phật  Di-Đà

Năm Đinh Hợi –PL 2551

HT Thích Minh  Cảnh

MỤC LỤC

I.  PHẬT PHÁP LÀ GIÁO DỤC, CHẲNG PHẢI LÀ TÔN GIÁO, CHẲNG PHẢI LÀ TRIẾT HỌC

1.Phật pháp là giáo dục

2. Mục tiêu  giáo dục của  Phật pháp: Vô thượng Chính đẳng Chính Giác

3.Đột phá chướng ngại của không gian và thời gian

4.Pháp môn niệm Phật rất dễ thành tựu

II. TRỌNG TÂM PHẬT PHÁP HẠT NHÂN

PHẬT PHÁP: PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

1.   Vui vẻ học tập – Học để ứng dụng

2. Kết tập và dịch kinh điển Phật

3. Tính tất yếu và nguyên tắc cần tuân thủ của việc  hội tập bản kinh Vô Lượng Thọ

4. Pháp môn niệm Phật chẳng phải pháp mà người  tầm thường có thể tin

5. A-di-đà Phật là  đình cao cùa Phật pháp

III.HIẾU DƯỠNG CHA MẸ, TÔN KÍNH SƯ TRƯỞNG LÀ CĂN BẢN TU HÀNH TRONG PHẬT PHÁP

1. Sinh mệnh đổi thay theo n hân quả. Nhân quả là chân lý

2. Đạo Tràng- Tòng lâm thời ưa, truyền hình vệ tinh thời nay

3. Thâm tín Tịnh Độ thật không dẽ dàng

4. Nền tảng của Tịnh Độ là hiếu dưỡng cha mẹ và tôn kính sư trưởng

IV. TÂM HỌC PHẬT VỚI NGUYỆN-GIẢI –HÀNH

1.Đạo Phật là sự thực tiễn của Tam quy y “Gíác, Chính, Tịnh”

2. Năm năm học giới, vâng theo lời dạy của Sư trưởng

3. Tôn Phật A-di-đà làm Thầy

4.Tất cả pháp từ tâm sinh, niệm Phật rốt ráo thành Phật

5. Niệm Phật, hiện đời sống lâu, thanh tịnh, an vui

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh