Tìm Sách

Tịnh Độ >> Kinh niệm Phật Ba La Mật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh niệm Phật Ba La Mật
 • Tác giả : Hán dịch: Cưu Ma La Thập
 • Dịch giả : Việt Dịch: Thích Thiền Tâm
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 138
 • Nhà xuất bản : Phật Tử tại Sydney ấn tống
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000008115
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH NIỆM PHẬT BA-LA-MẬT

                                       Phật Tử tại Sydney ấn tống – Phật lịch 2552-2008

                                         Hán dịch:  TAM-TẠNG PHÁP-SƯ CƯU-MA-LA-THẬP

                                         Việt dịch:    HÒA-THƯỢNG THÍCH-THIỀN- TÂM

 

MỤC LỤC

      Phẩm 1

      Duyên khởi

      Phẩm 2

      Mười tâm thù thắng

      Phẩm 3

      Niệm Phật công đức

      Phẩm 4

      Xưng tán danh hiệu

      Phẩm 5

      Quán-Thế-Âm Bồ-Tát

      Niệm PhậT viên thông

      Phẩm 6

      Năng lực bất tư nghị của danh hiệu Phật

      Phẩm 7

      Khuyến phát niệm Phật và đọc tụng chân ngôn

      Nghi thức

      Chú thích

THƯỜNG NIỆM PHẬT TỨC LÀ:

Trong quên mình, ngoài quên cảnh – ĐẠI BỐ THÍ

Không sinh lòng tham, sân, si – ĐẠI TRÌ GIỚI

Chẳng chấp thị phi, nhân ngã – ĐẠI NHẪN NHỤC

Niệm Phật không gián đoạn – ĐẠI TINH TẤN

Vọng tưởng không mống khởi – ĐẠI THIỀN ĐỊNH

Không bị sư khác và pháp khác làm mê lầm

 

 ĐẠI TRÍ HUỆ

 

 

Phật giáo Nguyên thủy

Henepola Gunaratana Mahathera

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh