Tìm Sách

Giảng Luận >> Bàn tay cũng là hoa

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bàn tay cũng là hoa
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 139
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Thế Lữ – Giây phút chạnh lòng  .....................................................................  3
Giây phút chạnh lòng  ...................................................................................  25
Thế Lữ (1907 – 1989)  .....................................................................................  27
Nguyễn Bính – Hành phương nam  ............................................................  28
Hành phương nam........................................................................................  58
Nguyễn Bính (1918 – 1966)  ..........................................................................  59
Tống biệt hành  ...............................................................................................  60
Nguyễn Bính – Hoa với rượu  .....................................................................  62
Hoa với rượu..................................................................................................  80
Xuân tha hương  .............................................................................................  84
Tản Đà – Thề non nước................................................................................  88
Thề non nước  .................................................................................................  97
Tản Đà (1888 – 1939)  .....................................................................................  98
Lưu Trọng Lư – Lẽ nào anh chết  ...............................................................  100
Nắng mới  ......................................................................................................  101
Sầu Rụng  .......................................................................................................  102
Tiếng Thu .....................................................................................................  102
Lẽ nào anh chết  ............................................................................................  118
Bài thơ cuối cùng  .........................................................................................  120
Lệnh truyền  – Xuân Diệu  và  Thoát hình  –  Vũ Hoàng Chương  .................  121
Lệnh truyền  ..................................................................................................  123
Thoát hình  ....................................................................................................  137
Xuân Diệu (1916 – 1985)  .............................................................................  138
Vũ Hoàng Chương (1916 – 1976)..............................................................  138

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Từng Bước Nở Hoa Sen
Từng Bước Nở Hoa Sen
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Bụt
Trái Tim Của Bụt
Tố
Tố
Tình Người
Tình Người
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thả Một Bè Lau
Thả Một Bè Lau
Sống chung An Lạc
Sống chung An Lạc