Tìm Sách

Giảng Luận >> Bàn tay cũng là hoa

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bàn tay cũng là hoa
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 139
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Thế Lữ – Giây phút chạnh lòng  .....................................................................  3
Giây phút chạnh lòng  ...................................................................................  25
Thế Lữ (1907 – 1989)  .....................................................................................  27
Nguyễn Bính – Hành phương nam  ............................................................  28
Hành phương nam........................................................................................  58
Nguyễn Bính (1918 – 1966)  ..........................................................................  59
Tống biệt hành  ...............................................................................................  60
Nguyễn Bính – Hoa với rượu  .....................................................................  62
Hoa với rượu..................................................................................................  80
Xuân tha hương  .............................................................................................  84
Tản Đà – Thề non nước................................................................................  88
Thề non nước  .................................................................................................  97
Tản Đà (1888 – 1939)  .....................................................................................  98
Lưu Trọng Lư – Lẽ nào anh chết  ...............................................................  100
Nắng mới  ......................................................................................................  101
Sầu Rụng  .......................................................................................................  102
Tiếng Thu .....................................................................................................  102
Lẽ nào anh chết  ............................................................................................  118
Bài thơ cuối cùng  .........................................................................................  120
Lệnh truyền  – Xuân Diệu  và  Thoát hình  –  Vũ Hoàng Chương  .................  121
Lệnh truyền  ..................................................................................................  123
Thoát hình  ....................................................................................................  137
Xuân Diệu (1916 – 1985)  .............................................................................  138
Vũ Hoàng Chương (1916 – 1976)..............................................................  138

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Bến bờ tuệ giác
Bến bờ tuệ giác
Hương Vị Pháp Bảo
Hương Vị Pháp Bảo
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Nhân duyên học
Nhân duyên học
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Nhị khóa hiệp giải
Nhị khóa hiệp giải
Ước Hẹn Với Sự Sống
Ước Hẹn Với Sự Sống
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Bưởi
Bưởi