Tìm Sách

Thiền >> Thiền Tập Cho Người Bận Rộn

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 29
 • Nhà xuất bản : Thanh Niên
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Thiền
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Thức dậy vào mỗi buổi sáng .......................................................................... 3
Múc nước đổ vào chậu, thau hay vặn nước máy để rửa mặt ..................... 4
Chải răng.......................................................................................................... 6
Ngồi thở ........................................................................................................... 8
Đi cầu, đi tiểu ................................................................................................ 10
Làm thức ăn sáng .......................................................................................... 11
Ăn sáng .......................................................................................................... 12
Đối trị tập khí ................................................................................................ 13
Phá bỏ ngục tù quá khứ ............................................................................... 14
Thiền đi .......................................................................................................... 16
Quay về nương tựa ....................................................................................... 19
Là hoa tươi mát ............................................................................................. 21
Là núi vững vàng .......................................................................................... 22
Nước tĩnh lặng chiếu .................................................................................... 23
Đi qua cơn bão............................................................................................... 24
Hiểu và Thương ............................................................................................ 26
Cha tôi trong tôi ............................................................................................ 28

Các sách khác thuộc Thiền

Thiền Và Giải Thoát
Thiền Và Giải Thoát
Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển
Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển
Thiền và Bát Nhã
Thiền và Bát Nhã
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Đại Thừa Tuyệt Đối Luận
Đại Thừa Tuyệt Đối Luận
Tin Tức Từ Biển Tâm
Tin Tức Từ Biển Tâm
Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn
Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn
Phật Tâm Luận
Phật Tâm Luận
Vô Ngã Vô Ưu
Vô Ngã Vô Ưu
Thanh Quy
Thanh Quy
Bạch Ẩn Huệ Hạc
Bạch Ẩn Huệ Hạc
Tu tập Chỉ quán tọa thiền pháp yếu
Tu tập Chỉ quán tọa thiền pháp yếu