Tìm Sách

Giới Luật >> Luật Học Tinh Yếu


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Luật Học Tinh Yếu
 • Tác giả : Thích Phước Sơn
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 405
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 120100000010001
 • OPAC : 10001
 • Tóm tắt :

LỜI NÓI ĐẤU 

Muốn qua sông phải nhờ thuyền bè, muốn vượt bể khổ sinh tử phải nhớ Giới phá . Có thể nói, Giới pháp là kim chỉ nam, là nguyên tắc sinh động để hướng dẫn đời sống của Tăng sĩ từ tục đến chân , từ phàm đến Thánh , từ cõi mê mờ đến chân trời giác ngộ. Tập sách này gồm những phần giáo trình về môn Luật học dùng để hướng dẫn Tăng Ni của lớp cử nhân Phật học thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua . Giờ đây , cơ duyên đã hội đủ , chúng tôi sắp xếp lại, in chung thành một tậ , lấy tên là Luật học tinh yếu, và được chia làm 4 chương :

Chương I , đề cập đến giới bản của Tỳ-kheo : khái quát về lịch sử truyền dịch và nội dung của các bộ Luật , chủ yếu là bộ Luật Tứ Phần .

Chương II , đề cập đến các pháp Yết-ma : những quy định vầ việc thiết lập cương giới ; việc truyền giới ; cách thức An cư , Tự tứ v.v… Đó là những nguyên tắc rất chặc chẽ , dùng làm cương lĩnh cho mọi sinh hoạt thường nhật của Tăng chúng .

Chương III , đề cập đến việc phạm giới và sám hối ; trình bày về các trường hợp phạm giới pháp ; cách thức sám hối những tội đã phạm ; các trường hợp vi phạm đối những quy định khác , và các biện pháp sửa trị cũng như chế tài .

Chương IV , đề cập đến giới pháp của Bồ-tát ; trình bày sơ lược về lịch sử của giới Bồ-tát ; những kinh điển dùng làm cơ sở , nội dung của các giới bản ; thể thức truyền thọ giới Bồ-tát , cũng như việc tụng giới và sám hối .

Kinh Di giáo tường thuật rằng trước lúc xả huyễn thân , trở về cõi đại tịch duyệt , vĩnh viễn chia tay với các đệ tử thân yêu, Đức Đạo sư đã để lại những lời giáo huấn tối hậu , cực kỳ thống thiết : “ Này các thầy Tỳ-kheo , sau khi Ta diệt độ , các thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới , như mù tối mà được mắt sáng , nghèo nàn mà được vàng ngọc . Phải biết tịnh giới là Đức thầy cao cả của các thầy . Nếu Ta ở đời thì chẳng khác gì tịnh giới ấy” . Thế nên khi chúng ta may mắn được tiếp xúc với Giới pháp thì cũng chẳng khác gì được diện kiến trực tiếp với bậc Thầy tôn kính của mình . Vì vậy có thể nói , bao giờ Giới luật còn được phổ biến rộng rãi , các đệ tử của Đấng Giác ngộ còn tinh tấn thực hành những di huấn cao quý của thầy mình , thì bấy giờ được xem là một bằng chứng hưng thịnh của Tăng bảo và Chánh pháp đang được xương minh tốt đẹp .

 

Thiền viện Vạn Hạnh ngày  15/11/2006 – PL.2550.

                       Tỳ-kheo Thích Phước Sơn

                                Mục lục

Các sách khác thuộc Giới Luật

Nghi truyền giới
Nghi truyền giới
Luật Xuất Gia
Luật Xuất Gia
Trùng trị Tỳ Ni tập II
Trùng trị Tỳ Ni tập II
Luật Bí Sô tập II
Luật Bí Sô tập II
Phá Tăng sự
Phá Tăng sự
Tứ phần luật tỳ kheo giới tướng biểu kỳ
Tứ phần luật tỳ kheo giới tướng biểu kỳ
Luật Ma-ha tăng kỳ tập 1
Luật Ma-ha tăng kỳ tập 1
Luật Tứ Phần Q1
Luật Tứ Phần Q1
Chú giải Luật Thiện Kiến
Chú giải Luật Thiện Kiến
Pháp thức và ý nghĩa Hành trì giới luật
Pháp thức và ý nghĩa Hành trì giới luật
Sa Di luật giải
Sa Di luật giải
Bách Trượng Thanh Quy
Bách Trượng Thanh Quy