Tìm Sách

Giới Luật >> Tứ phần luật tỳ kheo giới tướng biểu kỳ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tứ phần luật tỳ kheo giới tướng biểu kỳ
 • Tác giả : SA môn Đàm Phương
 • Dịch giả : Tỳ Kheo Tâm Hạnh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 355
 • Nhà xuất bản : In Vi Tính Lưu Hành nội bộ
 • Năm xuất bản : 1996
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 1201000007304
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

7304-LUẬT TỨ PHẦN

TỲ KHEO GIỚI TƯỚNG BIỂU KÝ

Việt dịch: TỲ KHEO TÂM HẠNH (355 trang)

Chánh Pháp Cữu Trú PL.2540-1996

LỜI GIỚI THIỆU

Bộ “Tứ phần luật tỳ kheo giới tướng biểu kỳ” này là  một trong ba bộ luật mà khi còn sinh tiền hòa thượng luật sư Thích Thiện Hòa viện chủ kiêm  giám đốc Phật học đường Nam Việt tài chùa Ấn Quang đưa và bảo tôi xem. Hai bộ kia “Tứ Phần luật san bổ tùy cơ yếu ma huyền ty sao” “Yết Ma Chỉ Nam”. Trước uy đức và sự ưu ái của ngài, tôi không dám thưa hỏi: “Thầy cho con luôn hay cho mượn”. Sau khi Ngài viên tịch, tôi suy nghĩ: “Số sách này, nếu Ngài không cho mà mình không hoàn lại đệ tử Ngài là điều không nên”. Vì vậy tôi quyết định trao lại ngay bộ Yết ma Chỉ nam cho thầy Minh Thành (vì HT. Trí Thủ đã cho tôi một bộ), còn bộ Yết ma huyền ty, và bộ Tứ phần biểu ký này cũng sẽ giao hòan sau khi nhờ thầy Hành Đạo chép lại, vì tôi thấy rất hay.

Trong số này, bộ Tứ phần biều ký do Ngài Đàm Phưởng soạn vào năm dân quốc thứ 13, Nông lịch tháng 8, Giáp Tý, Dưong lịch 1924, Hoa cục thư xã và Khai Minh thư điếm ấn hành, Phật kinh lưu thông xứ xuất tại Hồng Kông, nội dung tác giả căn cứ quảng luật Tứ Phần và các bản sớ sao, soạn danh chủng tướng khai giá  trì phạm của từng giới Tỳ kheo thành hệ thống biểu đồ, giúp cho người đọc dễ đọc và dễ nhớ.

Sau khi chép lại, tôi đưa bộ Tứ phần biểu ký này cho Tâm Hạnh đệ tử cố HT Trừng San xem, Tâm Hạnh đọc thấy hay, nhất là bài tựa tác giả, nên phát nguyện xin cho tôi phép cố gắng dịch với lý do: một là phương pháp trình bày theo biểu đồ của  bộ này rất khoa học; hai là tác giả soạn bộ này vào năm Giáp Tý 1924 cũng là năm sanh của HT Thích Trừng San. Nghe điều này, tôi rất cảm động nên khuyến khích Tâm Hạnh dịch và hứa sẽ  phủ chính cho bản dịch này.

Sau khi Tâm Hạnh dịch xong, tôi đã xem và hiệu đính một lần. Nay cơ duyên vi tính thành sách, tôi bảo Tâm Hạnh đọc để tôi dò lại từng câu cho cẩn thận.

Đây là pháp cúng dường của Tâm Hạnh đối với giác linh cố HT Thích Trừng San và cũng là việc làm với mục đích phổ biến Ba la đề mộc xoa mà tôi rất hoan hỷ. Tôi xin ghi vào đây để kỷ niệm và giới thiệu cùng tất cả quý tăng ni nào có tâm nghiên cứu về Luật học.

Nha Trang, Long Sơn ngày 30 tháng 8 năm 1996

Tỳ kheo Thích Đỗng Minh

 

MỤC LỤC

-         Lời tri ân

-         Lời giới thiệu

-         lời tựa tác giả

I.                   BỐN PHÁP BA-LA-DI

Giới   1.  Dâm dục

2.     Trộnm cắp

3.     Giết người

4.     Đại vọng ngữ

II.                MƯỜI BA PHÁP TĂNG TÀN

Giới   1.  Cố ý làm xuất tinh

2.     Tiếp xúc thân phụ nữ

3.     Nói lời thô với phụ nữ

4.     Khuyến dụ cung phụng

5.     Làm mai mối

6.     KHông thí chủ cúng, tự làm thất không thông qua tăng, làm quá kích thứơc qui định

7.     Làm thất có thí chủ cúng. Nhưng không được tăng cho phép và chỉ chỗ

8.     Vu báng người khác trọng giới không căn cứ

9.     Vu báng bằng chứng cứ không thật

10.                        Phá tăng không nghe lời khuyên can

11.                        Hỗ trợ người phá tăng, lại không nghe lời khuyên can

12.                        Gây tiếng xấu ở nhà người. Tăng xử trị còn chống lại

13.                        Không bỏ tính xấu, chống lại sự khuyên can của Tăng

III.             HAI PHÁP BẤT ĐỊNH

    Giới    1.  Chỗ ngồi kín bất định

               2.  Chỗ ngồi trống bất định

IV.            BA MƯƠI PHÁP XÃ ĐỌA

   Giơí    1.    Chứa y dư quá hạn

2.     Lìa ba y, ngủ (qua) đêm

3.     Vọng nguyệt y giới

4.     Thủ phi thân y ny

5.     Sai Tỳ kheo ni không bà con giặt y dư

6.     Xin y từ kế tục không phải bà con

7.     Nhận y quá nhiều

8.     Khuyên tăng giá tiền cúng y

9.     Khuyên hai nhà tăng giá tiền cúng y

10.                        Đòi tiền may y quá gấp và nhiều lần

V.               CHÍN MƯƠI PHÁP ĐƠN ĐỀ

Giới   1.  Tiểu vọng ngữ

2.     Chưởi rủa bôi bác

3.     Nói hai lưỡi

4.     Ngủ chung nhà với phụ nữ

5.     Cùng giới chưa thọ đại giới ngủ chung phòng quá hạn

6.     Cùng người chưa thọ đại giới cùng tụng

7.     Nói với người chưa thọ đại giới cụ túc về tỳ kheo khác phạm thô tội

8.     Thật đắc đạo, nói với người chưa thọ đại giới

9.     Nói pháp với người nữ quá hạn định

10.                        Đào đất

11.                        Phá hoại mầm sống

12.                        Nói quanh co và hành động gây phiền não cho tăng

VI.            BỐN PHÁP ĐỀ XÁ NY

Giới   1. Nhận thực phẩm từ Tỳ kheo ni không bà con

2.     tại nhà cư sĩ, nhận thực phẩm từ tâm thiên vị

3.     Thọ thực của hoc gia

4.     Thọ thực tại a-lan-nhã có nạn

VII.         MỘT TRĂM PHÁP CHÚNG HỌC

BẢY PHÁP DIỆT TRÁNH

NAMSƠN ĐỐI TRỊ HƯNG TRỊ THIÊN

Các sách khác thuộc Giới Luật

Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 2
Tiểu Phẩm Tập 2
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 2
Tập Yếu - Tập 2
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 2
Đại Phẩm Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Trình bày khái quát về tông Luật
Trình bày khái quát về tông Luật
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Sự Tích Giới Luật
Sự Tích Giới Luật