Tìm Sách

Giới Luật >> Phá Tăng sự


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phá Tăng sự
 • Tác giả : Đường Tam tạng Nghĩa Tịnh
 • Dịch giả : Tỳ kheo Thích Tâm Hạnh & Thích Tâm Tịnh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 748
 • Nhà xuất bản : In Vi Tính Lưu Hành nội bộ
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 1201000007302
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 PHÁ TĂNG SỰ

Hán dịch Đường Tam tạng Nghĩa Tịnh

Việt dịch: TỲ KHEO THÍCH TÂM HẠNH- THÍCH TÂM TỊNH (748 trang)

PHẬT LỊCH 2543-2000

 

LỜI NÓI ĐẨU

Phá Tăng là phá hoại hòa hợp Tăng. Sự phá hoại hòa hợp Tăng được chia thành hai hình thái khác nhau, là: phá Pháp luân Tăng và phá Yết ma Tăng.

1.       Phá Pháp luân Tăng: Phá hòa hợp Tăng bằng cách phá vỡ Pháp Luân, tức là phá vỡ Thánh đạo tám chi, hay đi lệch khỏi Trung đạo.

   Về căn bản, sự phá pháp luân Tăng phải hội đủ các yếu tố sau:

a)            Nhân số: tối thiểu 9 Tỳ kheo, trong đó 1 Tỳ kheo tự gọi mình là Phật để thiết lập Pháp luân mới, thay Pháp luân của chư Phật và nhóm thuộc phe phá Pháp luân gồm 5 người

b)           Bỉnh pháp: Pháp luân đã bị vỡ, bấy giờ Tăng đạo không còn có chung một Đạo sư và 2 nhóm Tăng có 2 Đạo sư riêng là Phật Thế tôn và Phật giả mạo.Hai nhóm này không có sinh hoạt, Bồ tát, Tự tứ …chúng.

2.       Phá Yết – ma Tăng: Tăng bị phá do sự chia rẻ Yết Ma. Trường hợp này gồm 3 yếu tố căn bản là: 8 Tỳ kheo như pháp cùng sống chung một đại giới nhưng không cùng một Bồ tát, không cùng Tự tứ.

Duyên khởi và diễn biến của việc phá Tăng được ghi lại rất rõ trong bộ Luật Căn Bản Thuyết Nhất Thế Hữu Bộ Tỳ Nại Da-Phá Tăng Sự.

Đây là bộ Luật trong hệ thống Luật tạng do bộ phái Nhất Thế Hữu, thuộc hệ Thưọng tọa Ấn Độ kiết tập, được Ngài Luật sư Nghĩa Tịnh đem từ Ấn Độ qua Trung Hoa và dịch ra Hán văn thành 20 quyển. Bộ Luật này được chúng tôi dịch ra Việt văn từ bộ Đại Chánh Tân Tu, quyển thứ 24, No. 1450.

Nội dung bộ Luật này ghi lại đầy đủ  các chi tiết từ  khi trái đất mới thành hình, ghi lại lịch sử truyền thừa  từ thủy tổ của loài người cho đến Thái Từ Tất Đạt Đa là người đã xuất gia và thành Phật Thế Tôn.

Hiện nay, có một số tu sĩ không muốn tu theo  giáo pháp bình thường, thiết thực do Đức Phật đã giảng dạy, lại tu tập theo những phương pháp khác thường và cho rằng chỉ có pháp mình tu là hơn hết, còn những pháp khác đều tầm thường không thể đưa đến giải thoát. lại có  khi còn cho rằng: Pháp người ấy chỉ dạy còn hơn cả pháp Phật. Như vậy, chính người đề xướng lên pháp tu đó đã phá hòa hợp Tăng, còn những người hùa theo, đồng ý với quan điểm đó là trợ bạn phá Tăng. Những người này tưởng lầm như vậy là hoằng dương Phật pháp. Là tu sĩ, chúng ta cần cảnh giác những “Đề Đà Đạt Đa” hiện nay và phe đảng của ông ta để tránh rơi vào sai lầm phá hoại Tam Bảo mà tưởng là tu học và hoằng dương Phật pháp.

Trong quá trình dịch bộ Luật này, chúng tôi được thầy Tâm Hạnh cộng tác, hỗ trợ cho từngtrang, từng quyển và thầy đã hoan hỷ đứng tên chung. Đồng thời, sau khi dịch xong, chúng tôi được Luật sư Thích Đỗng Minh hoan hỷ chỉ dạy và chứng nghĩa cho từng quyển.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng chắc chắn bản dịch này cỏn nhiều sai sót. Cúi xin các vị thiện tri thức chỉ dạy cho.

Linh Sơn, ngày 6 tháng 1 năm 2000

Dịch giả cẩn bạch

 

MỤC LỤC

Quyền 1

Lịch sử truyền thừa của dòng họ Thích ca từ khi trái đất mới hình thành cho đến đời vua Nhĩ Sanh

Câu chuỵên tiên Kiều-Đáp-Ma, con vua Nhĩ Sanh

Quyển 2

 Bôn vưong tử - con vua tăng trưởng- dòng họ Thích ca bị đuổi khỏi thành

Lịch sử truyền thừa của dòng Thích ca từ vua Tăng Trưởng đến la Hầu La

Chuyện vua Sư tử Giáp kết thân với vua Thiện Ngộ

Bồ tát chuẩn bị giáng thế từ thời Đổ Sử Đa

Bồ tát đản sanh

Quyển 3

           Hợp tập, vui đùa cùng các bạn

           Bồ tát cưới vợ

Du quán tứ phương

Quyển 4

           Bồ tát xuất gia

        Tu khổ hạnh

Quyển 5

Bồ tát bỏ lối tu khổ hạnh

          Hàng phục ma quân và chứng quả

Quyển 6

Thuyết pháp độ sanh

Độ nhóm 5 anh em Kiều Trần Như

Độ Da xá, gia đình và các bạn của Da xá

Độ nhóm 60 người hiền

Độ anh em Ca Diếp cùng nhóm ngoại đạo thờ lửa

Quyển 7

Độ anh em ca Diếp (tt)

Độ vua Tần Tì Sa la và dân chúng

Chuỵên tiền thân của Tần Tì Sa la và dân chúng

Quyển 8

Chuỵên tiền thân của anh em Ca Diếp

Sự tích vừon trúc Yết Lan Đạc ca

Trưởng giả Cấp Cô Độc hỗi ngộ Phật và mua đất xây dựng Tịnh xá

Xá lợi Phất chế phục ngoại đạo

Đức Phật đến thành Thất la Thiệt

Quyển 9

Độ vua Thắng Quân

Độ Ô –Đà –Di

Trở về thành Kiếp Tỷ la độ dòng Thích Ca

Chuyện tiền thân của Hiền Vương

Quyển 10

Đề Bà Đạt Đa đánh chết ni cô Ốt-Bát –la -sắc

Chuyện sói và dê

Đề Bà Đạt Đa tìm cách làm nhục

Da Du Đà la

Đề Đà Đạt Đa bỏ chất độc vào móng tay định hại Phật

Xá lợi phất và Mục Kiền Liên xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa

Chuỵên con  trâu và con lừa

Chuỵên con trâu và con cáo

Chuỵên xuất hỷ

chuyện chim Khổng tước máy

Quyển 11

Nói rõ về việc phá hoại hòa hợp chúng

Những hạng người phá hhòa hợp chúng

Cách định tội phá hòa hợp chúng

Chuỵên con rùa và bầy kiến

Chuỵên vua Kim Cang Tý

Chuyện vua Từ Lực

Lý do Phật phải tu khổ hạnh 6 năm

Quyển 12

Da Du Đà La sinh con, bị hàm oan và tự giải oan

Chuyện người ăn trộm tài giỏi

Độ Gia Du Đà La và các thể nữ

Chuỵên tiên độc giác

Chuỵên vợ chồng Khẩn –na – la

Lý do Da Du Đà La mang thai 6 năm

Lý do Hiền Vương làm vua dòng họ Thích

Chuỵên con vựon cúng dường Phật

Quyền 13

Chuyện tiền thân của Ô ba Ly

Chuỵên cậu con nuôi của người thợ cạo

Phật độ A-nan-đà

Nguyên nhân A-nan-đà bị mụn nhọt

Nguyên nhân A-nan-đà được vua Thắng Quân quan tâm chăm sóc

Chuỵên Thái tử Nhật Trí

Đề bà Đạt Đa học thần thông

Đề bà Đạt Đa hiện thần thông để thu phục A-xà -Thế

Đề Bà Đạt đa đề nghị Phật trao quyền lãnh đạo Tăng đòan cho mình

Quyển 14

Năm hạng giáo sư

Đề bà Đạt Đa cùng đồng bọn bàn tính cách pháhòa hợp Tăng và được các tỳ kheo can gián

Chuỵên cậu thanh niên học chú thuật

Chuỵên thần cây vô trí

Chuỵên cậu bé Thiện Đức

Quyển 15

Chuyện con voi vô ân nghĩa

Chuỵên nai chúa

Chuỵên người kết vòng hoa

Chuỵên con sư tử bội bạc

Chuỵên người kiếm củi vô ân

Chuỵên người kiếm củi gặp cọp

Chuyện người bệnh nhân bội bạc

Chuỵên Thiện hạnh, Ác hạnh

Quyển 16

Chuỵên vợ chồng Tiểu Chi

Chuỵên Thái tửTự Tại

Chuỵên cậu ấm Nữ tính

Quyển 17

Chuỵên cậu ấm nữ tính (tt)

Cậu bé nghèo cúng Phật

Chuỵên những con chó

Cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán

Chuỵên chuột, sói, và rắn

Vị sanh Oán hại cha cứơp ngôi vua

Quyển 18

Chuyện người thợ gốm và vị Bích Chi Phật

Độ hai nhạc sĩ

Chuỵên quạ bị hại vì chiếc mũ vàng

Chuỵên con cáo và dấu chân voi

Đề bà Đạt Đa tạo xe ném đá hại Phật

Chuỵên người thợ săn và vị tiên

Chữa trị vết thương cho Thế Tôn

Chuỵên cậu bé Hỷ Lạc

Chuỵên con cáo và quạ

Chuỵên chim Cộng mạng

Chuỵên thái tử con của phu nhân Đạt-Ma

Quyển 19

Chuỵên 2 người lái buôn

Chuyện 2 anh em ông trưởng giả

Chuỵên 2 người Bà la môn và bé gái

Đề bà Đạt Đa thả voi Hộ Tài hại Phật

Chuỵên Ngỗng chúa Mãn Diện

Chuỵên vua A-Tra và Trượng Bình

Chuỵên con cáo và sư tử

Chuỵên nai chúa và nai cái

Chuỵên con cáo và voi

Quyển 20

Chuỵên bầy khỉ và giấc mộng

Chuỵên bầy khỉ và cây độc

Chuỵên con mèo và bầy chuột

Chuỵên hai đàn bò

Chuỵên bầy khỉ vớt trăng

Đề Bà Đạt Đa dụ dỗ một số Tỳ kheo đi theo mình

Xá lợi phất và Mục Kiền Liên đến thức tỉnh những người bị Đề Bà Đạt Đa dụ dỗ

Chuỵên vị khách tiên dụ dỗ các vị tiên đồng

Chuỵên con cáo giả làm vua cầm thú

Chuỵên vợ chồng voi

Chuỵên vợ  chồng người bắn cung và tên cướp

Vua Vị Sanh Oán vấn Phật

Các sách khác thuộc Giới Luật

Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 2
Tiểu Phẩm Tập 2
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 2
Tập Yếu - Tập 2
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 2
Đại Phẩm Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Trình bày khái quát về tông Luật
Trình bày khái quát về tông Luật
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Sự Tích Giới Luật
Sự Tích Giới Luật