Tìm Sách

Thiền >> Hiện thành công án Genjo Koan


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hiện thành công án Genjo Koan
 • Tác giả : Thiền sư Đạo Nguyên Hi Huyền
 • Dịch giả : Thuần Bạch, Huệ Thiện
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 239
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12100000012404
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

HIỆN THÀNH CÔNG ÁN

(Nghĩa)

 • Khi các pháp đều là Phật pháp tức có mê có ngộ, có tu hành, có sinh tử, có chư Phật có chúng sinh.
 • Khi vạn pháp không có ngã nhất định thì không mê không ngộ, không chư Phật, không chúng sinh, không sinh không tử.
 • Vì Phật đạo nguyên bốn vượt qua nhiều và thiếu, nên có sinh diệt, có mê ngộ, có chúng sinh và Phật.
 • Vì thế hoa rụng dù ưa thích; cỏ mọc dù chán ghét. Mang tự kỷ đến vạn pháp để tu chứng là mê. Vạn pháp đến và qua đó tu chứng tự kỷ là ngộ.

 

Chúng ta thường nghĩ cõi giới này là uế độ và cảnh quan buồn chán. Tuy nhiên, nếu kinh qua đại ngộ Phật tánh thường trụ, đời sống hằng ngày hiện hành viên mãn thực tại tuyệt đối, chuyển đời mình tự thành Phật đạo, cõi giới này sẽ thành Tịnh Độ Vô Lượng Quang.

Cảnh tượng chung quanh như đang là sẽ thành Niết-bàn, một tách trà mộc, một bát lúa mạch sẽ là tô lạc thơm ngọt.

*

 

MỤC LỤC

CHÍNH VĂN HIỆN THÀNH CÔNG ÁN                                   

I- Tiểu Sử Đạo Nguyên và Tầm

Quan Trọng Của Hiện Thành Công Án

Lời Bình Của Hakuun Yasutani

Chánh Pháp Nhãn Tạng Là Gì?

II- Ý Nghĩa Của Hiện Thành Công Án

1/ Lời Bình Của Hakuun Yasutani

2/ Lời Bình Của K. Uchiyama

3/ Lời Bình Của Leighton

III- Phật Pháp Từ Ba Nguồn

Là, Không Là, Là Khi Muốn Vô Pháp Là Vô Ngã

Phật Đạo: Giáo Lý Của Đạo Nguyên

Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật

IV- Hoa Tàn cỏ Mọc                                                                   

Lời Bình Của Hakuun Yasutani                                       

Tự Ngã Và Vạn Pháp

Luận Giải Của Đạo Nguyên

1/ Lời Bình Của Hakuun Yasutani

2/ Lời Bình Của Leighton

Hiện Thành Công Án Hoạt Dụng Trong Mê Lần Ngộ

Giác Ngộ Vượt Qua Giác Ngộ Chư Phật Và Chúng Sanh

3/ Lời Bình Của Leighton

4/ Lời Bình Của Hakuun Yasutani

V-Phật Hiện Phật Mà Không Nghĩ Đến

Lời Bình Của Hakuun Yasutani

Mặt Trăng Trong Nước

Lời Bình Của Hakuun Yasutani

VI-Buông Bỏ Thân Tâm Học Phật Là Học về Tự Ngã    

Buông Bỏ Thân Tâm

1/ Lời Bình Của Leighton

2/ Lời Bình Của Hakuun Yasutani

VII-Tìm Cầu Sẽ Cách Xa

VIII-Quá Khứ Và Tương Lai Bị cắt Đứt

Lời Dạy Của Đức Phật về Vô Ngã

Đạo Nguyên Và Vô Ngã

Sanh, Tử Và “Thời Gian”

Lời Bình Của Hakuun Yasutani

IX-Trăng Trong Nước

Mặt Trăng Trong Nước Giống

Như Thân Đều Không

Mặt Trăng Trong Nước Như Trung Đạo

Mặt Trăng Như Tự Ngã

Thỏ Trên Mặt Trăng

Lời Bình Của Hakuun Yasutani

X-Có Điều Gì Còn Thiếu

Thấy Đại Dương Như Một Vòng Tròn  Là Thấy Viên Tướng

1/Lời Bình Của Leighton

Có Phải Là Thấy Viên Tướng Giác Ngộ?

Cung Điện Với Cá, Nước Đối Với Người

Không Ngừng Tham Cứu

Viên Tướng Như Biểu Tượng Của Thiền

2/ Lời Bình Của Hakuun Yasutani

XI-Cá Bơi Chim Bay

Cá Và Chim Trong Thiền Tập

Nước Là Gì?

Bầu Trời Là Gì?

Bài Thơ Tọa Thiền Châm Của Đạo Nguyên

Phạm Vi Đời sống

Nguồn Gốc Hình Tượng Cá và Chim

Sự Sống Là Chim, Sự sống Là Cá

Lời Bình Của Hakuun Yasutani

XII-Cần Tìm Ra Con Đường Và Vị Trí Riêng Mình

Mỗi Lần Một Việc

Con Đường Thì Vô Tận

Lời Bình Của Hakuun Yasutani

XIII-Chúng Ta Có Quạt Vì Tánh Gió Ở Khắp Nơi

Thiền Sư Ma Cốc Bảo Triệt

Gió Và Quạt

Phật Tánh Và Thiền

Đạo Nguyên Và Bản Giác

Diễn Tả Chức Năng Quan Yếu

Gió Của Phật Gia

Lời Bình Của Hakuun Yasutani

Các sách khác thuộc Thiền

Vô môn quan
Vô môn quan
Thiền dưới ánh sáng khoa học
Thiền dưới ánh sáng khoa học
Hành trạng Thiền sư Trung Hoa
Hành trạng Thiền sư Trung Hoa
Thiền và Bát Nhã
Thiền và Bát Nhã
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Cội nguồn truyền thừa và thiền thất khai thị lục
Cội nguồn truyền thừa và thiền thất khai thị lục
Sự thực hành về Thiền Chỉ và Thiền Quán
Sự thực hành về Thiền Chỉ và Thiền Quán
Thiền Kinh Niệm Xứ lược giải
Thiền Kinh Niệm Xứ lược giải
Thiền là gì
Thiền là gì
Những vị Thiền sư đương thời
Những vị Thiền sư đương thời
Thiền Sư Trung Hoa tập 2
Thiền Sư Trung Hoa tập 2
Thiền Sư Trung Hoa tập 1
Thiền Sư Trung Hoa tập 1