Tìm Sách

Giảng Luận >> Tâm hạnh người xuất gia


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tâm hạnh người xuất gia
 • Tác giả : Thích Thông Phương
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 102
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000010109
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Tâm hạnh người xuất gia

Thiền Viện Trúc Lâm

Thích Thông Phương

NXB Tổng Hợp TP.HCM

 

Ta ơi là ta,

Mi ở đâu ra?

Mà làm điên đảo,

 Khắp cõi Ta bà.

Mở mắt sinh ra,

Liền khóc oa oa,

Bảo cho người biết,

Là có mặt ta !

Trong suốt cuộc đời,

Theo sát bên người,

Tạo thành cuộc sống,

Giận ghét buồn vui.

Đi khắp thế gian,

Tột cõi ba ngàn,

Không đâu chẳng thấy,

Bóng ta lang thang.

Đây rồi là ta!

Muôn thuở lầm qua,

Chỉ do ngũ mớ,

La hoảng là ta.

Ta là ta là

Thì chẳng là ta

Xin nhắn cho đời,

Mau hảy thoát ra!

 

 Mục lục

 1. Tâm Hạnh Người Xuất Gia
 2. Chín Chương Di Giới
 3. Toàn Văn Chín Chương Di Giới
 4. Trúc Lâm Thập Yếu

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Duy Biểu Học
Duy Biểu Học
Đường xưa mây trắng
Đường xưa mây trắng
Để Hiểu Đạo Phật
Để Hiểu Đạo Phật
Để Có Một Tương Lai
Để Có Một Tương Lai
Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới
Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới
Đạo Phật Ngày Nay
Đạo Phật Ngày Nay
Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời
Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời
Đạo Phật của Tuổi Trẻ
Đạo Phật của Tuổi Trẻ
Đạo Phật Hiện Đại Hóa
Đạo Phật Hiện Đại Hóa
Đạo Phật Áp Dụng Vào Cuộc Sống Hàng Ngày
Đạo Phật Áp Dụng Vào Cuộc Sống Hàng Ngày
Đạo Bụt Nguyên Chất
Đạo Bụt Nguyên Chất
Cửa tùng đôi cánh gài
Cửa tùng đôi cánh gài