Tìm Sách

Giới Luật >> Theo dấu chân xưa

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Theo dấu chân xưa
 • Tác giả : Thích Minh Thông
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 124
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2003
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 120100000010137
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Theo dấu chân xưa

Thích Minh Thông

NXB Tôn Giáo

Lời nói đầu

Theo quan niệm thông thường, môn luật học rất khô khan, mà Phật đã chế định cách đây hơn 25 thế kỷ. Nhất là quốc độ của chúng ta, một đất nước đang trên đà phát triển theo xu hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa mà khư khư giữ những điều giới như vậy thì xem như lỗi thời. Hiện nay không thể đầu trần chân đất mang bình bát đi khất thực, lại càng không thể nữa tháng tắmmột lần…

Đứng trước vấn đề nan giải, nhằm tạo thuận lợi cho việc hiểu và hành trì giới học. Thượng tọa Thích Minh Thông giải tỏa những gút mắc trên qua tuần báo Giác Ngộ. Ngài đã chỉ rõ lợi ích của việc hành trì Thánh giới, vai trò của người giữ gìn gia tài Pháp bảo, sự hiếu thảo của đệ tử đối với Thầy, lý giải về Bát kỉnh pháp… Đặc biệt là Ngài vạch ra những hướng đi đúng đắn, chỉ những điều cần thiết làm hành trang, làm phương tiện giáo hóa phù hợp với từng đối tượng trong thời hiện tại… Điều này được sự đón nhận vô cùng hoan hỷ của chư Tôn Đức cũng như hàng Tăng Ni trẻ.

Nhận chân được giá trị hiện thực đó, cũng như được sự cho phép của Thượng tọa. Chúng tôi kết lại thành tập “Theo dấu chân xưa” gởi đến chư huynh đệ bấy lâu có lòng khát ngưỡng quy giới. Hy vọng rằng sẽ giúp ích được phần nào trong việc thực hành giới học, và nó cũng chính là những dấu tích dẫn đường chúng ta tìm về chốn cũ quê xưa.

Mùa An Cư PL.2546

Kính bút

Thích Thiện Chơn

MỤC LỤC

1.      Lời nói đầu

2.      Điều kiện trở thành Chúng Trung Tôn

3.      Đôi lời tâm sự cùng giới tử

4.      Ba la đề mộc xoa

5.      Công đức trì giới

6.      Người mang sứ mạng của Như Lai

7.      Trọng trách người giữ gìn gia tài của Phật

8.      Thánh giới còn  chăng giá trị hiện thưc?

9.      Vai trò của giới luật đối với Tăng già trước thiên niên kỷ mới

10.    Phât giáo và Thánh giới

11.    Thanh tịnh và hòa hợp - nguồn sinh lực của Tăng già

12.   Hạnh hiếu trong Luật học

13.    Bát kỉnh pháp những điều lợi ích hay rang buộc?

14.   Tứ thánh chủng

15.    Người thắp đuốc ngày mai

 16.    Độc xử nhàn cư

Các sách khác thuộc Giới Luật

Nghi truyền giới
Nghi truyền giới
Luật Xuất Gia
Luật Xuất Gia
Trùng trị Tỳ Ni tập II
Trùng trị Tỳ Ni tập II
Luật Bí Sô tập II
Luật Bí Sô tập II
Phá Tăng sự
Phá Tăng sự
Tứ phần luật tỳ kheo giới tướng biểu kỳ
Tứ phần luật tỳ kheo giới tướng biểu kỳ
Luật Ma-ha tăng kỳ tập 1
Luật Ma-ha tăng kỳ tập 1
Luật Tứ Phần Q1
Luật Tứ Phần Q1
Chú giải Luật Thiện Kiến
Chú giải Luật Thiện Kiến
Pháp thức và ý nghĩa Hành trì giới luật
Pháp thức và ý nghĩa Hành trì giới luật
Sa Di luật giải
Sa Di luật giải
Bách Trượng Thanh Quy
Bách Trượng Thanh Quy