Tìm Sách

Giới Luật >> Luật Học đại cương


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Luật Học đại cương
 • Tác giả : Thích Nhật Chiếu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 594
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 12010000008546
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 LUẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG

GIÁO TRÌNH LUẬT HỌC CAO ĐẲNG

Soạn giả THÍCH NHỰT CHIẾU

NXB TÔN GIÁO

 

LỜI NÓI ĐẦU

 Luật hoc là một môn học khô khan, vì bản thân nó là môn lý luận học Thiền môn. Về phần giới bổn, số giới điều đã nhiều, mà khi vi phạm, tùy theo mức độ nặng nhẹ để xác định tên tội,loại tội cũng rất phức tạp. Cách sám hối và các pháp yết ma, đặc biệt là yết ma trị phạt cũng lắm phiền toái. Muốn trở thành một người tinh thông giới luật, phải thông hiểu cả phần chỉ trì và tác trì, đồng thời phải biết tác pháp yết ma cho tập thể và cá nhân trong tất cả các Tăng sự, cũng hết sức khó khăn; cho nên rất ít người để tâm học tập. huống là học tập và hành trì để trở thành một Luật sư chân chính. Vì những lý do nói trên mà môn học này không được xiển dương rộng rãi.

Cũng may Luật tạng là phần quan trọng hàng đầu trong Tam tạng. Ba môn họcvô lậu: Giới, định, tuệ, thì giới thuộc Luật tạng, định thuộc Kinh tạng, và tuệ thuộc Luận tạng. Bất kỳ một Phật tử nào cũng phải thọ giới pháp của mình và hành trì suốt đời. Lại nữa, hai môn kinh và luận tùy theo khả năng mà  học tập nhiều hay ít, còn giới luật, mỗi chúng đệ tử Phật đều phải học hiểu giới pháp của mình đã thọ và mỗi nửa tháng phải đọc giới bổn một lần. Cho nên một tân tỳ-kheo sau khi thọ đại giới phải theo thầy học cho thông thuộc trong năm năm. Nếu ai không hiểu rành giới luật, thì đến 60 tuổi hạ vẫn phải y chỉ người khác và không được độ người xuất gia. Điều đó cho thấy giới luật quan trọng biết chừng nào!

Giới Luật học quan trọng như thế, nên CổĐức đã dạy: “Ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nãi thính giáo tham Thiền”. Sở dĩ người xưa chỉ dạy như vậy là vì “tu hành mà trái giới luật, thì dù tỏ ngộ lý Thiền định hiện tiền, rốt cuộc cũng thành ma nghiệp”.

Tầm quan trọng của giới luật được minh định rõ ràng trong Kinh Di Giáo: “Các thầy Tỳ-kheo, sau khi Ta diệt độ, các thầy phải trân trọng và tôn kính tịnh giới, như mù tối mà được sáng mắt, nghèo nàn mà được vàng ngọc. Phải biết tịnh giới là Đức thầy cao cả của các thầy. Nếu Ta ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy”.

Lời di giáo của Đức Bổn sư trước khi nhập niết-bàn, là lời dặn dò thiết yếu nhất. Đó là tiếng  chuông cảnh tỉnh cho tất cả Phật tử chúng ta, nhất là trong giai đoạn Phật tử có nguy cơ suy sụp về đạo hạnh như hiện nay. Giới bản khất sĩ tân tu viết : “Những dấu hiệu của sự phá sản và xuống dốc của nếp sống xuất gia đã được nhận diện rất rõ ràng trong đạo Phật và các tôn giáo khác. Vì vậy sự có mặt của giới luật đã trở nên một điều cần thiết”. Có lẽ phải nhần mạnh là đã trở nên một điều hết sức cấp thiết.

Sở dĩ giới luật có tính hạn chế và bó buộc khiến ta ngán sợ, vì nó đi ngược lại tập khí ô nhiễm ngàn đời của chúng ta, nhưng mục đích của nó rất hiện thực là bảo vệ tự do cá nhân và tạo nên sự hòa hợp thanh tịnh trong đoàn thể Tăng Già. Sự thực giới kinh ( Ba-la-đề-mộc-xoa) giúp ta rèn luyện phẩm chất đạo đức, tịnh hóa thân tâm, phát sinh trí tuệ, nhu yếu của sự giác ngộ giải thoát. Giới nào cũng có chất liệu chánh niệm. Chánh niệm giúp ta nhận diện con đường Thánh thiện trong tư tưởng, lời nói và hành động để đi đến mục tiêu an lạc thảnh thơi giải thoát. Cho nên Giới kinh còn được mệnh danh là Biệt biệt giải thoát ( vượt thoát trói buộc trong từng lãnh vực). Nghĩa là giữ được một giới thì được thảnh thơi trong phạm vi của giới đó.

Vì vậy muốn được an lạc thanh tịnh giải thoát, ngoài việc học tập và hành trì giới luật, không còn cách nào tốt hơn. Giới luật còn là phương thuốc ngăn ngừa sự hư đốn trong sinh hoạt của người Phật tử.

Các sách khác thuộc Giới Luật

Nghi truyền giới
Nghi truyền giới
Luật Xuất Gia
Luật Xuất Gia
Trùng trị Tỳ Ni tập II
Trùng trị Tỳ Ni tập II
Luật Bí Sô tập II
Luật Bí Sô tập II
Phá Tăng sự
Phá Tăng sự
Tứ phần luật tỳ kheo giới tướng biểu kỳ
Tứ phần luật tỳ kheo giới tướng biểu kỳ
Luật Ma-ha tăng kỳ tập 1
Luật Ma-ha tăng kỳ tập 1
Luật Tứ Phần Q1
Luật Tứ Phần Q1
Chú giải Luật Thiện Kiến
Chú giải Luật Thiện Kiến
Pháp thức và ý nghĩa Hành trì giới luật
Pháp thức và ý nghĩa Hành trì giới luật
Sa Di luật giải
Sa Di luật giải
Bách Trượng Thanh Quy
Bách Trượng Thanh Quy