Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Lược sử Phật Giáo Trung Quốc


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lược sử Phật Giáo Trung Quốc
 • Tác giả : Thích Viên Trí
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 340
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000008537
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC

(Từ thế kỷ thứ I sau CN đến thế kỷ thứ X)

In lần thứ II

THÍCH VIÊN TRÍ

NXB TỔNG HỢP TP.HCM

 

LỜI NÓI ĐẦU

Lược sử Phật giáo Trung Quốc là giáo trình biên soạn để giảng dạy tại các học viện Phật giáo Việt Nam. Với mục đích như thế, chắc chắn phần nghiên cứu cũng sẽ bị giới hạn, nhưng phương pháp nghiên cứu và nội dung của quyển sách này vẫn được trình bày như những công trình  khoa học lịch sử nhằm tôn trọng và đảm bảo tính trung thực và khách quan trong khả năng có thể. Những hoàn cảnh văn hóa, chính trị, tín ngưỡng, tôn giáo từ khi Phật giáo du nhập  từ thế kỷ thứ I sau CN cho đến thế kỷ X sau CN và những bối cảnh xã hội quan đó một số khuynh hướng tín ngưỡng hoặc trường phái tư tưởng được hình thành được đặc biệt chú trọng. Lý do là vì, theo thiển ý của chúng tôi. Tất cả mọi thứ văn hóa, vật thể hay phi vật thể, đều hướng tới con người, phục vụ con người mà được hình thành và tồn tại. Tôn giáo bao gồm cả Phật giáo, cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, điều cần lưu ý ở đây là, khác với mọi hệ thống triết học-chính trị, tôn giáo là nhu cầu muôn thuở của con người; vì theo sử gia người Mỹ, A.Taynbee, đặc tính của một nền văn minh là sự biểu lộ về tôn giáo của nó, và văn minh được quyết định bởi phẩm chất tôn giáo mà nó dựa vào. Nói khác đi, muốn hiểu con người và đất nước Trung Hoa, người ta không thể không tìm hiểu lịch sử tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo Trung Hoa. Trong định hướng này,chúng tôi biên soạn tập sách “Lược sử Phật giáo Trung Quốc”. Với kiến thức khiêm tốn và tài liệu còn nhiều hạn chế, thiếu sót là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi rất mong nhận được sự chỉ giáo cũng như mọi ý kiến phê bình, đóng góp, vì đó sẽ nguồn tài liệu quý giá để hoàn thiện cuốn sách trong những lần tái bản sắp tới.

Cuối cùng, xin cám ơn các tác giả của những tác phẩm đã làm nền tảng cho sự ra đời của cuốn sách này.

                                                      Soạn giả cẩn chí

                                                             VIÊN TRÍ

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

Chương Một

BỐI CẢNH XÃ HỘI TRUNG QUỐC TRƯỚC KHI PHẬT GIÁO DU NHẬP

I.  Tổng quan về tình hình văn hóa,kinh tế, chính trị

II.  Môi trường triết học và tôn giáo

·        Khổng Tử

·        Lão Tử

Chương Hai

THỜI KỲ TRUYỀN BÁ VÀ HỘI NHẬP

                              I. Truyền bá

                                  1. Tại Ấn Độ

                                  2.  Du nhập vào Trung Hoa

                                  3.  Niên đại du nhập

                                 4.  Kinh Tứ Thập Nhị Chương và Lý Hoặc Luận

II.  Giai đoạn chuẩn bị để hội nhập xã hội Trung Hoa

1.     Công tác phiên dịch

2.     bản chất giáo lý

3.     phối hợp với truyền thống và tôn giáo bản địa

Chương Ba

GIAI ĐOẠN QUAN HỆ VÀ HỢP TÁC

I.   Phật giáo dưới thời Tây Tấn

1.     Khuynh hướng tư tưởng của Phật giáo

2.     nhân vật tiêu biều của Phật giáo dưới thời Tây Tấn

3.     đặc điểm của Phật giáo thời Tây Tấn

II.    Phật giáo dưới triều đại Hung Nô ở miền Bắc Trung Hoa

III.   Phật giáo ở Lương Châu và Đôn Hoàng

IV.  Phong trào Tây du cầu pháp

V.    Cao tăng dưới triều đại Đông Tấn

Chương Bốn

PHẬT GIÁO DƯỚI THỜI NAM BẮC TRIỀU

I.  Phật giáo Nam triều

1.  Khuynh hướng tư tưởng của Phật giáo Nam triều

·        Thành Thật tông

·        Tam Luận tông

2.     Phong trào chống đối Phật giáo ở Nam triều

II.   Phật giáo tại Bắc triều

Chương Năm

PHẬT GIÁO DƯỚI BA TRIỀU ĐẠI : CHU-TÙY-ĐƯỜNG

I.    Nhà Chu

II.    Nhà Tùy

III.    Nhà Đường

1.     Hành hương xứ Phật

2.     Cuộc khủng bố của Hui Chang  năm 845

Chương Sáu

CÁC TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC

I.       Câu Xá tông

II.       Thiên Thai tông

III.       Hoa Nghiêm tông

IV.      Tịnh Độ tông

V.       Pháp Tướng tông

VI.       Luật tông

VII.      Mật tông

VIII.      Thiền tông

Chương Bảy

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TĂNG ĐOÀN PHẬT GIÁO

             I . Thành phần và nguồn gốc của xã hội tăng đoàn

            II. Thủ tục xuất gia – thọ giới

             III  Hệ thống tổ chức của tăng đoàn

                     IV  Hệ thống quản lý trong các tự viện

                      V. Hoạt động của tăng đoàn

 

Chương Tám

PHIÊN DỊCH VÀ ẤN HÀNH PHẬT ĐIỂN TRUNG HOA

                    I .  Lãnh vực phiên dịch

                    II.   Ưu khuyết điểm trong công tác phiên dịch

                  III.  Danh mục kinh điển

                   IV . Ấn hành tam tạng

Tài liệu tham khảo

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Trưởng Lão Buddghaghosa Nhà chú giải kinh điển Pali
Trưởng Lão Buddghaghosa Nhà chú giải kinh điển Pali
Phật Tổ Đạo Ảnh tập 1
Phật Tổ Đạo Ảnh tập 1
Bóng hạc thiền bay
Bóng hạc thiền bay
Einstein
Einstein
Từ Bi và Nhân Cách Tenzin Gyatso The Fourteenth Dalai Lama
Từ Bi và Nhân Cách Tenzin Gyatso The Fourteenth Dalai Lama
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Tùng Thiện Vương
Tùng Thiện Vương
Thế kỷ X - Những vấn đề lịch sử
Thế kỷ X - Những vấn đề lịch sử
Cận đại Việt sữ Diễn ca
Cận đại Việt sữ Diễn ca
Đại Việt sử ký toàn thư -tập I
Đại Việt sử ký toàn thư -tập I
Nguỵễn Đình Chiểu ngôi sao sáng người trí thức Việt nam
Nguỵễn Đình Chiểu ngôi sao sáng người trí thức Việt nam
Tỳ Nai Da Tạp Sự
Tỳ Nai Da Tạp Sự