Tìm Sách

Giới Luật >> Sắc tu Bách Trượng thanh quy tập 2


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Sắc tu Bách Trượng thanh quy tập 2
 • Tác giả : Thiền sư Đức Huy
 • Dịch giả : Thi1ch Phước Sơn & Lý Việt Dũng
 • Ngôn ngữ : Hoa _Việt
 • Số trang : 563
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 1201000009072
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

SẮC TU BÁCH TRƯỢNG THANH QUY  tập 2

THIỀN SƯ ĐỨC HUY trùng biên

THÍCH PHƯỚC SƠN & LÝ VIỆT DŨNG Việt dịch

NXB PHƯƠNG ĐÔNG

MỤC LỤC  Tập 1

Lời nói đầu

Giới thiệu tổng quát

1. Đôi dòng lịch sử

2. Thuyết ra đời sách Sắc tu Bách Trượng thanh qui

3. Tiểu sử người trùng biên và hiệu chính

QUYỂN THỨ NHẤT

Chương 1 - CHÚC LY

1. Lễ chúc mừng Thánh thọ Thánh Hoàng

2. Chúc tụng các ngày cảnh mạng và bốn ngày trì trai

3. Mùng một, ngày rằm tại tạng điện chúc mừng tán tụng

4. Chúc tán mỗi ngày

5. Lễ chúc thọ Hoàng thái tử thiên thu

6. Lễ các tháng tốt lành

Chương 2 - BÁO ÂN

1. Những ngày giỗ kỵ của quốc gia

2. Cầu đảo

a. Cầu mưa dầm ngưng tạnh

b. Cầu mưa rơi

c. Cầu tuyết rơi

d. Cầu đuổi sâu vàng hại lúa

e. Mặt trời bị ăn

f. Mặt trăng bị ăn

 

QUYỂN THỨ HAI

Chương 3 - BÁO BỔN

1. Lễ Phật đn

2. Lễ Phật thành đạo và bát Niết-bàn

3. Tiểu sử đức Phật

4. Thầy của vua qua đời

5. Tiểu sử đế sư Bạt-hiệp-tư-bát

Chương 4 - TÔN TỔ

1. Giỗ kỵ Tổ sư Bồ-đề Đạt-ma

2. Sơ lược tiểu sử tổ Bồ-đề Đạt-ma

3. Giỗ kỵ thiền sư Bách Trượng-Hoài Hải

4. Tiểu sử thiền sư Bách Trượng-Hoài Hải

5. Giỗ kỵ lịch đại Tổ sư khai sáng chùa

6. Giỗ kỵ Thầy truyền pháp của Trụ trì

Chương 5 - TRỤ TRÌ

1. Quy tắc hành sự hằng ngày của Trụ trì

a. Thượng đường

b. Tham vấn buổi chiều

c. Buổi tiểu tham

d. Lễ thắp hương

e. Phổ thuyết

f. Vào thất

g. Niệm tụng

h. Tuần liêu

i. Xử phạt Tăng chúng phạm thanh qui

j. Dạy dỗ đồng hành (chú điệu)

k. Vì hành giả phổ thuyết

l. Nhận pháp y

m. Tiếp đón chư tôn túc

n. Thí chủ mời thăng tòa trai tăng

o. Nhận sự cúng dường trai phạn của người nối pháp .

p. Đưa di thư của thầy truyền pháp đến

 

QUYỂN THỨ BA

2. Mời Trụ trì mới

a. Phái chuyên sứ

b. Trụ trì đương nhiệm được mời nhậm chức

c. Tân trụ trì vừa mới thọ nhận sứ mệnh được mời thăng tòa

d. Chuyên sứ đặc biệt thiết tiệc chiêu đãi tân thọ mạng Trụ trì

e. Nhà chùa khoản đãi Trụ trì mới thọ nhận chức và chuyên sứ

f. Trụ trì mới nhận nhiệm vụ từ biệt chúng thượng đường dùng trà thang

g. Tây đường hoặc Đầu thủ được thỉnh mời làm Trụ trì

h. Người mới được mời làm Trụ trì thăng tòa

i. Chuyên sứ đặc biệt tổ chức tiệc chay khoản đãi tân thọ mạng Trụ trì

j. Nhà chùa khoản đãi thọ mạng tân Trụ trì và chuyên sứ

k. Người được mời thỉnh thọ mạng tân Trụ trì từ biệt chúng lên tòa dự trà thang

3. Tân thọ mạng Trụ trì vào thiền viện mới

a. Nhà chùa thỉnh mời tân mạng Trụ trì độ trai

b. Lễ khai đường cầu chúc Thánh thọ hoàng đế

c. Chùa nhà đặc biệt khoản đãi trà và thang thuỷ tân thọ mạng Trụ trì

d. Buổi Tiểu tham ngay chiều tối đó

e. Vì thí chủ kiến tạo bổn tự mà thăng tòa

f. Khoản đãi chuyên sứg. Thỉnh mời chấp sự tăng hai tự ở lại chức vụ

h. Tân Trụ trì rời khỏi và trở về chùa phải báo tạ

i. Bàn giao sổ bộ về ruộng vườn và tài vật của chùa

j. Tân Trụ trì thọ nhận Lưỡng tự và cần cựu mời tiệc chay

4. Qui định Trụ trì từ chức

5. Trụ trì qua đời

a. Liệm di thể vào quan tài

b. Thỉnh mời chủ tang lễ

c. Mời thỉnh người biện sự của uỷ viên hội lo tang lễ

d. Tang phục

e. Tên gọi và các nghi thức Phật sự

f. Đưa quan tài đi

g. Nghi thức treo chân tượng (di ảnh), cử ai và dâng cúng trà thang

h. Các nghi thức tiểu tham trước linh cửu, dâng cúng trà thang, tụng niệm kinh kệ và trí tế.

i. Thứ tự tế cúng

j. Xuất tang treo di ảnh, dâng cúng trà thang

k. Lễ trà tỳ

l. Nghi thức đưa toàn thân vào tháp

m. Rao bán đấu giá di vật của cố Trụ trì

n. Đưa linh cốt vào tháp

o. Đưa trình thư để lại của cố Trụ trì

p. Chiêu đãi người chủ tang và nhân viên ban lo liệu đám tang

6. Hiệp thương suy cử tân Trụ trì

 

QUYỂN THỨ TƯ

Chương 6 - LƯỠNG TỰ

1. Liên quan đến Tây ban đầu thủ

a. Thủ tọa tiền đường

b. Thủ tọa hậu đường

c. Thư ký

d. Người coi kho sách chùa

e. Người tiếp khách

f. Người lo việc tắm rửa trong chùa

g. Người coi các điện đường trong chùa

h. Thị giả

· Thị giả y bát (không lập ban)

· Thị giả trà nước thuốc men (lập ban)

· Thị giả tượng Thánh tăng

2. Tri sự của Đông tự

a. Đô giám tự

b. Duy-na

c. Phó tự

d. Điển tọa

e. Trực tuế

3. Các chức vụ tạp sự

a. Liêu nguyên

b. Liêu chủ và liêu phó

c. Đường chủ diên thọ đường

d. Người dọn vệ sinh

e. Người lo việc hoá duyên thí chủ bố thí

f. Người coi việc làm vườn

g. Người coi nhà xay lúa

h. Người phụ trách nước trong chùa

i. Người lo cung cấp than củi

j. Trang chủ

k. Chư trang giám thu

4. Nghi thức suy cử lập tăng Thủ tọa

5. Nghi thức thỉnh mời danh đức Thủ tọa

6. Nghi thức chấp sự tăng Lưỡng tự tựu chức và thoái nhiệm.

7. Thỉnh mời Tri sự lúc treo bát

8. Thị giả thoái chức và tựu nhiệm

9. Chế độ bàn giao đồ đạt của Liêu xá

10. Phương trượng đặc biệt đãi thang thủy tân - cựu Lưỡng tự

11. Đường ty đặc biệt đãi trà thang thuỷ thị giả mới cũ

12. Khố ty đặc biệt thiết đãi lưỡng tự cũ-mới thang thuỷ cơm tối

13. Đường ty đưa cựu Thủ tọa và cựu Đô tự đến bát vị

14. Phương trượng khoản đãi Lưỡng tự mới-cũ

15. Phương trượng đặc biệt đãi trà tân Thủ tọa

16. Tân thủ tọa đặc biệt đãi trà Thủ toạ và đại chúng ở hậu đường

17. Trụ trì tưởng nghĩ thăm hỏi Đầu thủ đãi trà

18. Tiệc trà đãi Lưỡng tự giao nhận chức vụ

19. Đãi trà vào liêu và ra liêu

20. Đầu thủ vào tăng đường đãi trà

21. Lưỡng tự xuất ban dâng hương

Chương 7 - ĐẠI CHÚNG

 

MỤC LỤC SẮC TU BÁCH TRƯỢNG THANH QUI TẬP II

Lời nói đầu

Giới thiệu tổng quát

1. Đôi dòng lịch sử

2. Thuyết ra đời sách Sắc tu Bách Trượng thanh qui

3. Tiểu sử người trùng biên và hiệu chính

QUYỂN THỨ NĂM

1. Hành giả được làm sa-di

2. Sa-di mới thọ giới tham đường

3. Đăng đàn thọ giới

4. Giữ gìn giới luật

5. Sắm sửa đạo cụ

a. Tọa cụ

b. Ao chéo vai

c. Quần

d. Trực chuyết

e. Bình bát

f. Tích trượng

g. Chủ trượng

h. Cây xơ quất

i. Xâu chuỗi hạt để lần

j. Tịnh bình

k. Túi lọc nước

l. Giới đao

m. Trang bao

6. Du phương tham học

7. Ra mắt tập thể

a. Ghi tên cho nhiều người ở lại chùa

b. Ghi tên cho một số người ở lại chùa

c. Thủ toạ của Tây đường ghi tên

d. Những bậc danh đức ở chùa các nơi ghi tên

e. Pháp quyến, biện sự ghi tên

9. Ném hương ra mắt Trụ trì

10. Tạ ơn ghi tên cho ở lại chùa

11. Phương trượng đặc biệt đãi trà các người mới được ghi tên cho ở lại chùa

12. Ngồi thiền

13. Nghi thức tọa thiền

QUYỂN THỨ SÁU

14. Ngồi tĩnh tâm trước khi toạ thiền

15. Ngồi tham thiền

16. Cầu Trụ trì khai thị thêm

17. Đến trai đường ăn cháo sáng

18. Tham dự tiệc trà thang

19. Tập hợp đại chúng tham gia lao động

20. Những qui tắc sinh hoạt hằng ngày

21. Bài văn trình bày khuôn mẫu của thiền lâm

22. Tụng niệm khi người lâm bệnh

23. Vị tăng viên tịch

a. Ghi chép lưu giữ y bát

b. Các nghi thức dành cho người qua đời

c. Bán đấu giá y vật của người qua đời

d. Tụng niệm ban đêm

e. Đưa đám tang

f. Lễ trà tỳ

g. Bán đấu giá y vật của người quá cố

h. Nhập tháp

 

QUYỂN THỨ BẢY

24. Bảng trướng thức

Chương 8 - CÁC NGÀY LỄ TIẾT VÀ HẠ AN CƯ

1. Bản thông báo trước ngày nhập hạ

2. Tiệc trà do người mới nhập liêu đãi tăng chúng

3. Trưng bày biểu đồ

4. Các liêu thiết đãi trà thang đại chúng vào dịp kết và giải hạ an cư

5. Pháp hội tụng chú Lăng nghiêm

6. Bản kê khai giới lạp

7. Trụ trì đãi thang thuỷ đơn sơ cho đại chúng

8. Tụng niệm thổ địa đường vào bốn ngày lễ lớn trong năm

9. Khố ty đãi thang thủy đặc biệt Thủ tọa và đại chúng vào bốn ngày lễ lớn trong năm

10. Nghi thức lễ kết hạ an cư

11. Thuyết pháp cho đại chúng vào bốn ngày lễ lớn trong năm

12. Phương trượng đãi trà cho Thủ tọa và đại chúng vào dịp bốn ngày lễ lớn trong năm

13. Khố ty đãi trà cho Thủ tọa và đại chúng vào dịp bốn ngày lễ lớn trong năm

14. Tiền đường đãi nước trà cho hậu đường và đại chúng vào bốn ngày lễ lớn trong năm

15. Đãi trà vào dịp tuần đường ngày mùng một và rằm

16. Phương trượng đãi trà cho các hành đường

17. Đầu thủ khố ty đãi trà cho các hành đường

18. Các ngày lễ trong tháng cần phải biết

 

QUYỂN THỨ TÁM

Chương 9 - PHÁP KHÍ

1. Các loại chuông

a. Đại hồng chung

b. Chuông treo ở tăng đường

c. Chuông để ở chánh điện

2. Bản

3. Mõ

4. Kiền chùy

5. Khánh

6. Chập chõa

7. Các loại trống

a. Trống dùng khi tiến hành các pháp sự

b. Trống đánh khi uống trà

c. Trống đánh lúc thọ trai

d. Trống đánh lúc tập hợp đại chúng lao động

e. Trống đánh vào các canh giờ

f. Trống đánh báo hiệu giờ đi tắm

PHỤ LỤC

1. Bài minh khắc trên tháp cố thiền sư Hoài Hải, núi Bách

Trượng, Hồng Châu, đời Đường (Trần Hủ soạn)

2. Bài ký gác thiên hạ sư biểu, chùa Đại Trí Thọ Thánh, núi Bách Trượng

3. Bài nguyên tựa sách Bách Trượng thanh qui (Dương Ức soạn)

4. Bài tựa Sắc tu Bách Trượng thanh qui

5. Từ ngữ chú thích sách Sắc tu Bách Trượng thanh qui

Các sách khác thuộc Giới Luật

Nghi truyền giới
Nghi truyền giới
Luật Xuất Gia
Luật Xuất Gia
Trùng trị Tỳ Ni tập II
Trùng trị Tỳ Ni tập II
Luật Bí Sô tập II
Luật Bí Sô tập II
Phá Tăng sự
Phá Tăng sự
Tứ phần luật tỳ kheo giới tướng biểu kỳ
Tứ phần luật tỳ kheo giới tướng biểu kỳ
Luật Ma-ha tăng kỳ tập 1
Luật Ma-ha tăng kỳ tập 1
Luật Tứ Phần Q1
Luật Tứ Phần Q1
Chú giải Luật Thiện Kiến
Chú giải Luật Thiện Kiến
Pháp thức và ý nghĩa Hành trì giới luật
Pháp thức và ý nghĩa Hành trì giới luật
Sa Di luật giải
Sa Di luật giải
Bách Trượng Thanh Quy
Bách Trượng Thanh Quy