Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Truyện Lục Tổ Huệ Năng


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Truyện Lục Tổ Huệ Năng
 • Tác giả : Ngô Trọng Đức
 • Dịch giả : Thích Nữ Diệu Sơn
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 245
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000010268
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TRUYỆN LỤC TỔ HUỆ NĂNG

Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng Đích Cố Sự

Việt dịch: THÍCH NỮ DIỆU SƠN

SÁCH ẤN TỐNG

 

THAY LỜI TỰA

Bộ kinh Pháp Bảo Đàn là bộ kinh cốt tủy của Thiền tông, được đệ tử Lục Tổ kết tập vào khoảng thế kỷ thứ 8 sau khi Lục Tổ viên tịch. Bộ kinh rất được học giả VN quý chuộng. Mãi gần cuối thế kỷ 20 mới được phổ biến trong giới tu học Phật nhờ Thiền sư  Thích Thanh Từ dịch sang Việt văn và giảng dạy tại các Thiền viện Chơn Không – Vũng Tàu. Đến nay bản kinh vẫn là bảo vật của những người tu học Thiền Việt Nam.

Do cảm nhận được giá trị như thế, nên khi đọc cuốn “Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng Đích Cố Sự” (Lục Tổ Đàn Kinh Bạch Thoại thiển dịch), do ông Ngô Trọng Đức vẽ tranh và biên soạn, nhà xuất bản Hòa Dụ, Đài Nam phát hành. Chúng tôi không quản sức tu học  còn non kém, cẩn thận  cố gắng tham khảo chánh văn “Pháp Bảo Đàn Kinh” cùng các bản dịch và giảng giải của  Thiền sư Thích Thanh Từ để dịch sang Việt ngữ nhằm cống hiến Phật tử Việt Nam.Trong khi chuyển ngữ chắc chắn không tránh khỏi những điều sai sót, kính mong chư Tôn đức và bạn đọc từ  bi chỉ dạy để chúng con  được học hỏi thêm. Nay  hội đủ duyên lành được sự trợ giúp  của Chư Tôn đức và Phật tử gần xa ,bộ truyện được tái bản. Chúng con xin chân thành cảm niệm thâm ân.

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn

Trăm nghìn muôn kiếp khó được  gặp

Nay con nghe thấy vâng gìn giữ

Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn

NamMô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Kính bút

Thiền thất Hương tâm, năm 2010

Thích Nữ Diệu Sơn

 

Mục lục

1.                 Lời nói đầu

2.                 Truyện Lục Tổ Huệ Năng

3.                 Ngữ lục

-         Tăng Pháp Hải Tham Vấn

-         Lạy đầu không Sát Đất

-         Ba Thân Bốn Trí

-         Thầy Trí Thường Tham vấn

-         Thầy Trí Đạo tham vấn

-         Thiền sư Hành Tư

-         Thiền Sư Hoài Nhượng

-         Thiền sư Huyền Giác Tham vấn

-         Thiến sư Trí Hoàng

-         Tranh Giành Y Bát

-         Thiền sư Ngọa Luân

-         Suối trong Giặt Y

-         NamTăng Bắc Tú

-         Kiếm Chánh Không Làm Việc tà

-         Đệ Tử Tri Giải

-         Từ chối Không về Kinh Đô

-         Giảng Pháp Tương Đối

-         Lục Tổ Viên tịch

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Trưởng Lão Buddghaghosa Nhà chú giải kinh điển Pali
Trưởng Lão Buddghaghosa Nhà chú giải kinh điển Pali
Phật Tổ Đạo Ảnh tập 1
Phật Tổ Đạo Ảnh tập 1
Bóng hạc thiền bay
Bóng hạc thiền bay
Einstein
Einstein
Từ Bi và Nhân Cách Tenzin Gyatso The Fourteenth Dalai Lama
Từ Bi và Nhân Cách Tenzin Gyatso The Fourteenth Dalai Lama
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Tùng Thiện Vương
Tùng Thiện Vương
Thế kỷ X - Những vấn đề lịch sử
Thế kỷ X - Những vấn đề lịch sử
Cận đại Việt sữ Diễn ca
Cận đại Việt sữ Diễn ca
Đại Việt sử ký toàn thư -tập I
Đại Việt sử ký toàn thư -tập I
Nguỵễn Đình Chiểu ngôi sao sáng người trí thức Việt nam
Nguỵễn Đình Chiểu ngôi sao sáng người trí thức Việt nam
Tỳ Nai Da Tạp Sự
Tỳ Nai Da Tạp Sự