Tìm Sách

Kinh Tạng >> Chú giải Kinh Pháp Cú quyển II


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chú giải Kinh Pháp Cú quyển II
 • Tác giả : Buddhaghosa
 • Dịch giả : Trưởng Lão Pháp Minh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 963
 • Nhà xuất bản : TP. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1210000009442
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CHÚ GIẢI KINH PHÁP CÚ Quyển II

Trưởng lão Thiền sư PHÁP MINH dịch

NXB TỔNG HỢP TP.HCM

 

MỤC LỤC

III - PHẨM TÂM

1.     ĐẠT ĐỨC MÊ KỲ DẠ

2.     TỲ KHƯU THỦY LƯU THÔN

3.     TỲ KHƯU BẤT MÃN

4.     TỲ KHƯU HỘ TĂNG DIỆT

5.     ĐẠI ĐỨC PHỤC TÔN

6.     CHƯTỲ KHƯU QUÁN TỰ NGÃ

7.     ĐỀ XÁ

8.     NANĐÀ

9.     ĐẠI ĐỨC TU LỆ DA

IV- PHẨM HOA

1.     CHƯTỲ KHEO ĐÀM LUẬN VỀ ĐỊA ĐẠI

2.     TỲ KHƯU QUÁN BÀO ẢNH

3.     LƯU LY VƯƠNG

4.     NÀNG SƯ PHỤ

5.     BÁ HỘ KHAN NANG

6.     TU SĨ NGOẠI ĐẠO TIỂU DIỆP

7.     THAN NAM TẢN THỦ

8.     BÀ ĐẠI TÍN NỮ THIỆN CHÍ

9.     ĐẠI ĐỨCA NAN

10.    ĐẠI ĐỨC MA HA CA DIẾP

11.     ĐẠI ĐỨC CỔ DIỆT

12.     OÁN TRÁCH THÍ

V- PHẨM MGHI

1.     TRAI  NGHÈO CÓ VỢ ĐẸP

2.     ĐỆ TỬ CỦA ĐẠI ĐỨC MA HA CA DIẾP

3.     TRƯỞNG GIẢ A NAB

4.     NGƯỜI ĐIẾM MÓC TÚI

5.     ĐẠI ĐỨC ƯU BÀ DI

6.     NHÒM TỲ KHƯU BẠT ĐÊ

7.     THIỆN GIÁC

8.     NGƯỜI NÔNG PHU MẮC CẠN

9.     ÔNG HÀNG HOA HẢO Ý

10.   NỮ THÁNH THANH LIÊN SẮC

11.   NGOẠI ĐẠO HÀO CẨU

12.   NGẠ QUỶ MÌNH RẮN

13.   NGẠ QUỶ BÚA ĐẬP ĐẦU

14.   ĐẠI ĐỨC THIỆN PHÁP

15.  ĐẠI ĐỨC ĐỀ XÁ

VI- PHẨM HIỀN TRÍ

1.     ĐẠI ĐỨC L ĐÀ

2.     NHÓM ÁC TĂNG

3.     ĐẠI ĐỨC SA NẶC

4.     ĐẠI ĐỨC MA HA KIẾP TÂN NA

5.     SA DI TRÍ GIẢ

6.     ĐẠI ĐỨC BẠT ĐÀ

7.     MẸ CÔNG CHÚA CÀ NA

8.     NĂM TRĂM VỊ TỲ KHƯU

9.     ĐẠI ĐỨC HỢP PHÁP

10.  NGHE THUYẾT PHÁP

                 11.  KHÁCH TĂNG KIỀU TÁT LA

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2