Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Bái vọng Ân sư


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bái vọng Ân sư
 • Tác giả : Chùa Đông Phước Q.8
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 182
 • Nhà xuất bản : Văn Nghệ
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 1210000009810
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 BÁI VỌNG ÂN SƯ

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP.HCM

CHÙA ĐÔNG PHUỚC- Q.8

KỶ YẾU 2009

NXB VĂN NGHỆ

LỜI NÓI ĐẦU

Đức Phật dạy: Phật xuất hiện quí như hoa Đàm, gặp Phật sanh lòng tin là rất khó; Phật lâm Niết-bàn, cúng dưòng đầy đủ pháp bố thí lại càng khó hơn.

Bài kệ rằng:

Tất cả các thế gian , vật sống đều phải chết, thọ mạng tuy rất nhiều, rốt cuộc quyết phải hết. Lúc thịnh dần đến suy; hội họp quyết biệt ly, hoa niêm được bao lâu, thinh sắc bị bệnh cướp. Các khổ chạy vòng tròn, trôi lăn không chút nghỉ, ba cõi đều vô thưòng. Các cõi đâu có vui!(Kinh Niết Bàn).

Riêng cõi Thầy về - cõi Phật – là nơi  chúng sanh luôn tưỏng vọng, nơi chúng đệ tử hằng tâm nguyện, sẽ tu tập mỗi ngày để đuợc tiến bước  theo dấu chân Ngưòi.

với tâm nguỵên và lòng tín ngưõng về vị tôn sư đức cao trọng vọng, ngày nào đã dìu dắt chúng đệ tử vào con đưòng chánh pháp, chúng con thực hiện kỷ yếu này như một đóa hoa tâm thức  để kính dâng lên Ngưòi nhân ngày lễ tuiêủ tưòng của Ngưòi.

Xin kính dâng ngưòi câu kinh Trưong A Hàm: “Phật khi còn tại thế, như hoa sen sanh trong bùn mà chẳng dính bùn, ở đời mà chẳng nhiểm đời, phá tất cả phiền não, rốt ráo ngăn mé sanh tử mới đựoc gọi là Phật vậy”.

Ngưòi chính là vị Phật từ bi sống mãi trong lòng đệ tử chúng con

Thành kính

Phật tử- Đệ tử

CHIẾU QUANG

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Trưởng Lão Buddghaghosa Nhà chú giải kinh điển Pali
Trưởng Lão Buddghaghosa Nhà chú giải kinh điển Pali
Phật Tổ Đạo Ảnh tập 1
Phật Tổ Đạo Ảnh tập 1
Bóng hạc thiền bay
Bóng hạc thiền bay
Einstein
Einstein
Từ Bi và Nhân Cách Tenzin Gyatso The Fourteenth Dalai Lama
Từ Bi và Nhân Cách Tenzin Gyatso The Fourteenth Dalai Lama
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Tùng Thiện Vương
Tùng Thiện Vương
Thế kỷ X - Những vấn đề lịch sử
Thế kỷ X - Những vấn đề lịch sử
Cận đại Việt sữ Diễn ca
Cận đại Việt sữ Diễn ca
Đại Việt sử ký toàn thư -tập I
Đại Việt sử ký toàn thư -tập I
Nguỵễn Đình Chiểu ngôi sao sáng người trí thức Việt nam
Nguỵễn Đình Chiểu ngôi sao sáng người trí thức Việt nam
Tỳ Nai Da Tạp Sự
Tỳ Nai Da Tạp Sự