Tìm Sách

Giảng Luận >> Phật giáo chính tín


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật giáo chính tín
 • Tác giả : HT Thích Thánh Nghiêm
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 214
 • Nhà xuất bản : Chùa Đức Viên USA
 • Năm xuất bản : 1993
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000007564
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHẬT GIÁO CHÍNH TÍN

HT. THÍCH THÁNH NGHIÊM (214 trang)

Chùa  ĐỨC VIÊN San Jose USA

LỜI GIỚI THIỆU

Nhân một dịp rất tình cờ, một Phật tử đưa cho chúng tôi xem quyển Phật Giáo Chính Tín do cư sĩ Huyền Chân dịch sang Việt văn từ quyển Chính Tín Phật Giáo do Pháp Sư Thánh Nghiêm viết bằng Hoa ngữ. Quyển  Phật Giáo Chính Tín bản dịch sang tiếng Việt đã được in và lưu hành ở Việt Nam vào cuối năm 1991.

Quyển Phật Giáo Chính Tín là một quyển sách nhỏ về hình thức nhưng có khả năng cho độc giả hiểu được nhiều vấn đề cơ bản của Phật giáo hầu giúp họ hành trì được giáo pháp và không mê tín. Bằng hình thức vấn, đáp. Tác giả Pháp Sư Thánh Nghiêm đã trình bày một cách lưu loát và khúc chiết nhân sinh quan, thế giới quan cùng nhiều khía cạnh thực tế trong cuộc sống của người Phật tử. Tuy Pháp sư viết quyển này trong bối cảnh xã hộiTrung Hoa nhưng theo chúng tôi tất cả các Phật tử đều có thể được lợi lạc khi hiểu được và làm được những điều Pháp sư đã trình bày.

Chính vì thấy chỗ lợi ích này cho việc tu học và hành trì của Phật tử Việt Nam nên chúng tôi phát tâm in lại quyển này để cúng dường Phật Đản 2536. Tiếc rằng thời gian quá gấp rút nên chúng tôi chưa liên lạc  xin phép được với Pháp Sư Thánh Nghiêm. Tác giả quyển sách này và Cư sĩ Huyền Chân, người đã dịch quyển Chính Tín Phật Giáo một cách tài tình và chân xác ra Việt Văn. Rất mong với một thao thức chung là muốn cho mọi người có được cái nhìn đúng về Phật giáo, Pháp sư Thánh Nghiêm và Cư sĩ Huyền Chân sẽ hứa khả cho việc làm của chúng tôi.

                                                     Chùa Đức Viên

MỤC LỤC

1.          Lời giới thiệu

2.          Phật giáo Chính Tín là gì

3.          Đức Phật có phải là chúa sáng thế không

4.          Đức Phật là gì

5.          Vũ trụ và sinh mệnh từ đâu đến

6.          Bồ tát là gì

7.          Vì sao gọi là Đại thừa và Tiều thừa

8.          Phật giáo  có phải là tôn giáo có tính thế giới hay không

9.          Giáo lý căn bản của đạo Phật là gì

10.     Giáo điều căn bản của đạo Phật là gì

11.     tín đồ Phật có phải ăn chay  không

12.     Thái độ của đạo Phật đối với uống ruọư, hút thuốc và cờ bạc như thế nào

13.     Tin Phật có phải xuất gia hay không

14.     Tín đồ đạo Phật có mấy đẳng cấp

15.     Trở thành một tín đồ Phật giáo như thế nào

16.     Phật tử vì sao mà phải tín ngưỡng Tam bảo

17.     Những người làm các nghề ca hát, đồ tể, săn bắn, chài lưới bán ruọư có thể tin Phật được không

18.     Phật giáo có tin ở sám hối hay không

19.     Phật giáo có tin  ở thiên đường và địa ngục hay không

20.     Phật giáo có tin có diêm vương hay không

21.     Phật giáo có tin công dụng của lễ cầu siêu  cho vong linh hay không

22.     Phật giáo có tin là công đức  có thể hồi hướng cho người khác  hay không

23.     Phật giáo có tin là chuỵên luân hồi  chính xác có thực hay không

24.     Phật giáo có tin  rằn linh hồn tồn tại hay không

25.     Phât giáo có sùng bái quỷ thần hay không

26.     Phật tử có tin công năng  của sự cầu đảo hay không

27.     Phật giáo có chủ trương đốt vàng mả hay không

28.     Phật giáo có tin luật nhân quả  là chính xác hay không

29.     Tất cả Phật tử đều nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc hay không

30.     Phật giáo có coi trọng thần tích hay không

31.     Phật giáo có sùng bái tranh tượng hay không

32.      Phật giáo có phản đồi tự sát hay không

33.     Phật giáo có phải là tôn giáo chán đời  và xuất thế không

34.     Từ tin Phật đến thành Phật mất bao nhiêu thời gian

35.     Đứng dậy và thành Phật liền có thực hay không

36.     Phật giáo có bi quan trước tiền đồ của nhân loại hay không

37.     Kiếp là gì

38.     Hiểu về đại thiên thế giới như thế nào

39.     Phương pháp tu trì  của đạo Phật như thế nào

40.     Phật giáo có phải  là tôn giáo  chủ trương khổ hạnh hay không

41.     Bàn về “sáu căn thanh tịnh”

42.     Bốn đại đều không là thế nào

43.     Phật tử có hiếu thuận với cha mẹ hay không

44.     Phật giáo có trọng nam khinh nữ hay không

45.     Phật giáo có phản đối chế độ gia đình hay không

46.      Phật giáo có cho kết hôn với đạo khác hay không

47.     Phật tử có phải tiến hành hôn lễ theo đạo Phật hay không

48.     Phật tử có thể ly hôn không

49.     Phật giáo có cho rằng trẻ con có tin Phật không

50.     Phật tử có quan niệm quốc gia hay không

51.     Phật tử có thể tham gia quân sự , chính trị không

52.     Phật giáo có phải là tôn giáo hòa bình không

53.     Phật giáo có chủ trương tính người vốn là thiện không

54.     Phật giáo có bao nhiêu tông phái

55.     Duy thức có phải duy tâm không

56.     Thiền tông có phải thiền định không

57.     Đốn và Tiệm là như thế nào

58.     Tốt nhất là tu học theo phái nào

59.     Thái độ của Phật tử đối với toàn bộ Kinh Phật nên như thế nào

60.      Kinh sách của Phật giáo có phải khó hiểu, khó đọc không

61.     Có cấm Phật tử  không  được đọc các kinh khác tôn giáo không

62.     Phật giáo có cho rằng người theo tôn giáo khác là có tội không

63.     Quan niệm khổ của đạo Phật có tương đương  với quan niệm tội của đạo Cơ Đốc không

64.     Phật giáo lá tin là thượng đề tồn tại không

65.     Phật giáo cống hiến gì cho nứơc Trung Quốc

66.     Chân lý Phật giáo là gì

67.     Hòa thượng, Ni cô, Cư sĩ là gì

68.     Thiền sư, Luật sư, Pháp sư là gì

69.     La hán Bồ tát, Phật là gì

70.     Phật giáo có một tổ chức thống nhất hay không

Phụ chú

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn