Tìm Sách

Kinh Tạng >> Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn
 • Tác giả : Tổ Qui Sơn
 • Dịch giả : Thích Nhật Chiếu
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 259
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2003
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000010041
 • OPAC : 10041
 • Tóm tắt :

Lời người dịch

Tông Quy Ngưỡng do Thiền sư Đại Viên thành lập ở núi Đại Quy đã thất truyền từ lâu, nhưng tư tưởng và Thiền phong của phái này vẫn còn ảnh hưởng rất sâu đậm trong các Tông phái Phật giáo. “Văn cảnh sách” của Tổ Quy Sơn đến nay vẫn được xem là bài văn quan trong và cần thiết nhất trong đời sống tu học của chư tăng ni thuộc hệ Thiền Tông Bắc truyền.

“Văn cảnh sách” được Hòa Thượng Tại Tham và tỳ kheo Khai Quýnh là những môn nhân phân câu, giải thích qua nhiều kinh luận rất rõ rang, đầy đủ, lấy tên là “Quy sơn cảnh sách cú thích ký”.

Nhận thấy người học cần đọc kỹ cả hai bản văn này mới thật sự thâm nhập những lời sách tấn thống thiết của Tổ Quy Sơn; lại muốn cho tăng ni sinh trẻ thấm nhuần tinh thần hộ trì giới luật, tinh tấn tu hành và cảm thụ Văn cảnh sách dễ dàng; tôi đã dịch ra Việt văn hai bản văn trên đồng thời thi hóa Văn cảnh sách, rồi kết lại thành một quyển gồm ba phần

Bản dịch này được hoàn thành trong thời gian tôi giảng dạy lớp Bổ túc giáo lý ở chùa Diệu Ấn. Do vậy người dịch chỉ mong gời đến tăng ni sinh món quà tinh thần nhỏ bé này.

Phật lịch 2535

Chùa Diệu Ấn ngày 14-12 Tân Mùi

NHỰT CHIẾU

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2