Tìm Sách

Giảng Luận >> Phật giáo nhập thế và phát triển - Quyển 2

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật giáo nhập thế và phát triển - Quyển 2
 • Tác giả : HT. Thích Trí Quảng
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 357
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000010054
 • OPAC : 10054
 • Tóm tắt :

Phật giáo nhập thế và phát triển - Quyển 2 / 10054

HT. Thích Trí Quảng

Lời tựa

Với cương vị là Trưởng ban Hoàng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trải qua 25 năm, tôi đã thuyết giảng Phật Pháp trên khắp mọi miền đất nước. Tùy theo từng giai đoạn, tùy theo từng yêu cầu của mỗi địa phương khác nhau, chúng tôi đã có những bài giảng tương ứng, nhưng cũng đều nhằm hướng dẫn Tăng Ni và Phật Tử sống an lạc, giác ngộ, giải thoát trên bước đường thể nghiệm giáo pháp của Đức Phật.

Những bài giảng trước năm 2000, chúng tôi đã cho in thành ba quyển sách Tư tưởng Phật giáo. Nay trong tập sách này, để đánh dấu những suy nghĩ và hoạt động của chúng tôi trong việc hoàng dương chánh pháp từ năm 2005 đến năm 2007, chúng tôi kết tập những bài giảng cho Tăng Ni và Phật tử trong các mùa An cư kiết hạ và tại c1ac đạo tràng tu học trên khắp mọi miền đất nước, cũng như những bài giảng cho các lớp giảng sư, hoặc c1ac khóa bồi dưỡng trụ trì, hay các đại giới đàn.

Mong rằng những suy tư, cảm nhận trong tập sách Phật giáo nhập thế và phát triển  sẽ đến với quí vị trong niềm an lạc giải thoát. Kính mong các bậc cao minh hoan hỷ bỏ qua những điều sơ xuất. Chúng tôi xin chân thành biệt ơn.

Xin hồi hướng công đức cúng dường Pháp bảo này đến toàn thể Pháp giới chúng sinh đồng thâm nhập Tịnh độ trong mười phương.

Mùa Phật Đản, Phật lịch 2552- 2008

Hòa Thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam

MỤC LỤC

Lời tựa

Tiểu sử

Giới tánh Tỳ Kheo

Hoàng pháp và trụ trì

An lành và tĩnh giác

Nghĩ về sự Thành đạo của đức Phật

Ý nghĩa Phật đản PL.2550-2006

Mỹ thuật Phật giáo

Vai trò của người phụ nữ trong kinh Hoa Nghiêm

Những tư tưởng hòa bình, hòa hợp của Phật giáo Việt Nam

Đức Phật hằng hữu trong mỗi chúng ta

Vai trò của Tăng già trong thời hiện đại

Phật giào trong nền toàn cầu hóa

Giáo dục Phật giáo

Một niệm tín giải trong kinh Pháp Hoa

Ý nghĩa cùn tử và dược thảo dụ trong kinh Pháp Hoa

Tịnh độ

Hóa thành dụ

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn