Tìm Sách

Giảng Luận >> Chân Tâm Trực Thuyết


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chân Tâm Trực Thuyết
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 275
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000011497
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CHÂN TÂM TRỰC THUYẾT

GIẢNG GIẢI

 

            Quyển CHÂN TÂM TRỰC THUYẾT là một quyển luận được sắp vào chương trình học tại Tu viện Chơn Không. Quyển luận này về hình lượng rất bé bỏng, nhưng về phẩm chất thật quý vô giá. Một hành giả nếu thâm đạt được ý chỉ quyển luận này là đã thấy lối vào đạo.

            Thiền sư Phổ Chiếu thật đã ngộ Chân tâm thấy được bản tánh. Vì lòng từ bi vô lượng, Ngài chẳng tiếc những sợi lông mày, mở cửa phương tiện để dẫn dắt kẻ hậu lai. Với chủ trương: “Định tức Huệ, Huệ tức Định”, Ngài làm sáng tỏ đường lối tu hành của Thiền tông.

            Thích Đắc Pháp, một thiền sinh trong Tu viện Chơn Không, với thời gian ba năm tu học tại đây, đã nỗ lực hạ thủ công phu, lại tiếp tay với chúng tôi phiên dịch những tác phẩm cần thiết cho Tu viện. Tuy nhiên, một dịch phẩm đầu tiên được ra mắt độc giả, hẳn là không tránh khỏi một vài sai sót. Nhưng đáng khích lệ, dịch giả đã cố gắng nhiều trong công tác này.

            Cần có tài liệu cho thiền sinh tại Tu Viện học tập, cũng thiết yếu đối với hành giả không có duyên đến Tu Viện và những học giả đang nghiên cứu Thiền tông, nên Tu Viện chúng tôi cho xuất bản quyển sách nhỏ bé này.

            Quyển sách này ra đời nhằm lúc phong trào học Thiền đang lên ở Việt Nam. Chúng tôi tin rằng độc giả có thiện chí tham cứu Thiền tông, chịu khó đọc kỹ quyển sách này, sẽ thấy nó đóng góp một phần không nhỏ cho quý vị trong những vấn đề khó khăn nhất lâu nay chưa giải quyết được. Nhất là, những vị hiểu thiền lý mà không biết làm sao thực hiện thiền hạnh. Quý vị chịu khó nghiền ngẫm chín chắn trong đây, tự nhiên thấy cửa thiền sẽ mở rộng, mặc tình tiến bước.

            Vì thấy sự lợi ích lớn lao của quyển sách này, nên chúng tôi viết ít hàng giới thiệu cùng độc giả.

                                                                                                                           Tu Viện Chơn Không

                              Đầu Xuân 1973

THÍCH THANH TỪ

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn