Tìm Sách

Giảng Luận >> Pháp hải thích nghi


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Pháp hải thích nghi
 • Tác giả : HT. Diệu Liên
 • Dịch giả : Thích Tâm An
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 122
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000011514
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHÁP HẢI THÍCH NGHI

HT. Diệu Liên

Người dịch: Thích Tâm An

 

DUYÊN KHỞI

            Phật pháp rộng lớn, "chỉ có tin mới có thể vào", muốn tăng trưởng căn tính chúng sinh, phá trừ si mê, quay về nẻo giác, lão Hòa thượng thường tu hành thanh tịnh chánh tuệ, vô ngại biện tài. Đối với thính giả các nơi, liên hữu Phật thất, hộ pháp tín chúng... đều mở bày giải thích chân lý, lập tức khiến cho các mối nghi đoạn trừ, làm cho họ biết nhân hiểu quả, được chánh kiến pháp hỷ. Đó là những câu đối đáp khế hợp chân lý căn cơ, sớm đưa kẻ hồ đồ nhận được những điều chỉ dạy, tuy bình thường nhưng lại cảm ứng lòng người. Giống như một khi kim chích liền thấy máu, một bản diệu âm phát ra sẽ giúp người mở lối, với lời hỏi đáp vô cùng pháp vị, khiến người nghe được vô lượng pháp hỷ, an lành. Để thỏa mãn phần nào nhu cầu bạn đọc, xin chọn lọc nơi đây những tinh yếu, kính biên thành sách, và nguyện cùng các bạn dạo chơi biển pháp, có thể khéo nhiếp mê muội, tăng thêm tín tâm, đồng chứng tuệ Phật, được phước thọ vô lường.

 

Người biên kính đề

MỤC LỤC

Duyên khởi

Chánh tri chánh kiến

Niệm Phật tu trì

Cư trần học đạo

Pháp hải thích nghi

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn