Tìm Sách

Giảng Luận >> Luận Thành Duy Thức


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Luận Thành Duy Thức
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thích Thiện Siêu dịch và chú
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 585
 • Nhà xuất bản : Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt nam
 • Năm xuất bản : 1996
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000000731
 • OPAC : 731
 • Tóm tắt :

Luận Thành Duy Thức

Thích Thiện Siêu dịch và chú

TỰA

Bộ Luận Thành Duy Thức này là bộ luận Cương yếu của môn Duy thức học, trình bày lý Duy thức theo luận pháp Nhân minh với những từ ngữ mới lạ, giản ước, nghĩa lý khúc chiết, ý kiến của các Luận sư đan xen chằng chịt, hỏi đáp không phân ranh giới rõ ràng, có khi câu hỏi ẩn trong câu đáp, dùng nhiều đại danh từ bỉ, thử, do đó thật khó lòng hiểu cho chu đáo. Đúng như lời tán thán của luận Duy thức xu yếu: “Vạn tượng hàm ư nhất tự, thiên huấn giảng ư nhất ngôn”.

Tôi dịch bộ Luận Thành Duy Thức này, trước hết vì lòng ngưỡng mộ chân dung ngài Huyền Trang, sau là để góp phần với các vị đang nghiên cứu hoặc đang giảng dạy Duy thức có sách cơ bản về Duy thức để tham khảo dễ dàng hơn. Luận Duy thức hay Câu xá có khả năng làm sáng nghĩa những câu Phật dạy trong các kinh Nikaya, A Hàm, như câu: “Chúng sinh nương bốn cách ăn mà tồn tại. Trong đó có “thức thực”. Hay “Hành duyên thức”, hay “Thọ, Noãn, thức”, vậy thức trong các câu đó là thức nào? Không đọc Thành Duy Thức tưởng khó nói cho rõ.

Dù tôi đã để nhiều công phu vào bản dịch này, nhưng chắc chắn không sao tránh khỏi còn nhiều sai sót. Hy vọng sau này khi phát hiện ra được hoặc nhờ Thiện tri thức chỉ cho, tôi sẽ điều chỉnh lại cho bản dịch được hoàn bị hơn.

Mùa An Cư PL. 2539 – 1995

THÍCH THIỆN SIÊU

 

MỤC LỤC

1.    Tựa

2.    Nghĩa chử Thành Duy Thức

3.    Luận Thành Duy Thức

4.    Chú thích

5.    Phụ lục

a.   Duy Thức Tam Thập Tụng (Phạn ngữ)

b.   Tam Thập Duy Thức luận tụng (Hán ngữ)

c.   Ba mươi bài tụng Duy Thức (Việt ngữ)

d.   Sáu bộ kinh, mười một bộ Luận của Duy Thức Tông.

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn