Tìm Sách

Giảng Luận >> Thành Thật Luận


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thành Thật Luận
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thích Trí Nghiêm
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 496
 • Nhà xuất bản : Hạnh Phúc
 • Năm xuất bản : 1970
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000001094
 • OPAC : 1094
 • Tóm tắt :

Thành Thật Luận

Trọn Bộ

Ngài Ha Lê Bạt Ma tạo

Đời Diêu tần Ngài Tam Tạng Cưu Ma La Thập dịch sang Hán Văn

Dịch giả Thích Trí Nghiêm

* * *

Tỳ kheo Thích Đăng Quang

Trụ trì Chùa Hải Tuệ

25.1 B Trương Minh Giảng - Saigon

Trưởng Ban Tổ Chức Ấn Tống

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn