Tìm Sách

Giảng Luận >> Thanh Tịnh Đạo


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thanh Tịnh Đạo
 • Tác giả : Bhadantacariya Buddhaghosa
 • Dịch giả : Thích Nữ Trí Hải
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 522
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2001
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000000988
 • OPAC : 988
 • Tóm tắt :

Thanh Tịnh Đạo (Trọn bộ 2 tập)

Thích Nữ Trí Hải tuyển dịch

HT. Thích Minh Châu giới thiệu

 

Lời giới thiệu

Bản Thanh Tịnh Đạo  được Ni Sư Trí Hải dịch từ bản The Path of Purification, bản dịch Anh ngữ của Thượng tọa Nànamoli, nguyên bản Pāli do Luận sư Buddhaghosa sáng tác vào thế kỷ thứ V Tây lịch.

Là bộ sách kết tập tinh hoa trí tuệ từ kinh tạng Nikàya, Thanh Tịnh Đạo có thể xem là bộ sách rất quý trong kho tàng văn học thế giới, không thể thiếu trong nguồn tài liệu Phật học bằng tiếng Việt, và là hành trang chủ yếu của những ai thực hành giải thoát ở đời.

Dịch giả, Ni Sư Trí Hải, với nhiều kinh nghiệm dịch thuật, với nhiều năm nghiên cứu kinh tạng Nikàya, đã dịch Thanh Tịnh Đạo rất cẩn trọng và chân xác.

Chúng tôi tin tưởng bản dịch sẽ tự giới thiệu với quý độc giả nhiều hơn những giá trị chúng tôi đề cập.

Với tư cách của người chuyển dịch kinh tạng Nikàya qua Việt ngữ., chúng tôi tán th1an công đức phiên dịch của Ni Sư Trí Hải, và trân trọng giới thiệu bản dịch giá trị này.

Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU

 

LỜI DẪN

Visuddhimagga(Thanh tịnh đạo) do Luận sư Buddhaghosa trước tác vào tiền bán thế kỷ thứ V sau TL., là một bộ sách tóm tắt giáo lý nguyên thủy thuộc Pali tạng, theo một hệ thống đặc biệt dưới những đề mục Bảy thanh tịnh và Ba vô lậu học. Đây là một chỉ nam rất tốt cho hành giả trong việc thanh lọc bản thân. Sách được đại đức Nanamoli )người Anh, tu ở Sri Lanca – Tích Lan) dịch sang Anh ngữ vào năm 1956. Bản dịch này y cứ bản Anh ngữ ấy.

Về các danh từ chuyên môn, phần lớn y cứ các bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu trong 5 bộ Nikàya, và nhất là hai tập Thắng pháp tập yếu. Nếu không nhờ các công trình đã đi trước ấy, dịch phẩm này cũng khó mà hoàn tất, Xin ghi lại đây niềm tri ân.

Bản này khi in lại lần hai đã được rút gọn và sửa sai nhiều, bỏ bớt những chổ trùng lặp, lối hành văn xưa, và thỉnh thoảng dùng một vài danh từ thời đại cho đỡ khô khan, nhưng bảo đảm là không đi quá xa với nguyên bản. Không tin, quý vị thử so với bản Anh ngữ thì sẽ thấy.

Dịch giả kính đề.

 

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn