Tìm Sách

Kinh Tạng >> Phật nói kinh công đức ruộng phước


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật nói kinh công đức ruộng phước
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thích Tuệ Thông
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 133
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2013
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 120100000011953
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHẬT NÓI KINH CÔNG ĐỨC RUỘNG PHƯỚC

SOẠN DỊCH: THÍCH TUỆ THÔNG

Phạn ngữ sang Hán ngữ:

Sa-môn Pháp Lập và Pháp Cự

Đời Tây Tấn (265-317)

Hán ngữ sang Việt ngữ:Thiền sinh Thích Tuệ Thông

 

LỜI TỰA

 

            Là người ai ai cũng mong muốn cho mình có cơm ăn áo mặc, khỏe mạnh sống lâu, gia đình hạnh phúc, hay hơn thế nữa lại cũng được phú quý vinh hoa, sở cầu như ý v.v... nhưng cũng có khi do thiếu niềm tin và lý trí, không biết nhân quả thiện ác, muốn vươn lên mà lại đi xuống, muốn hạnh phúc nhưng lại dấn sâu vào con đường khổ đau, muốn bình an mà lại tạo bất an...

            Hoặc cũng có người có chút ít niềm tin nơi nhân quả, ưa làm phước thiện nhưng chẳng biết rồi sẽ ra sao...

            Hay có người lại cam chịu cuộc đời theo số mệnh, mất đi sự tự chủ mà không biết vươn lên: "Ta là nhân tố quyết định số phận của chính mình"...

            Chúng tôi hữu duyên được đọc trong "Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh", quyển thứ 16, gặp cuốn "Phật Thuyết Chư Công Đức Phước Điền Kinh", thật như ngọn đuốc soi đường trong đêm dài tăm tối, giúp cho chúng ta thấu rõ nhân quả thiện ác.

            Đồng thời bài kinh này không những giúp cho chúng ta tin sâu nhân quả, vui trong thiện nghiệp mà còn là nhân tố lành khiến cho chúng ta đời đời sinh ra đều được gặp Tam Bảo, nếu tiến tu thêm dần dần sẽ thành Phật đạo, dù bắt đầu chỉ từ những việc làm phước nhỏ nhoi mà thôi.

            Vì thế, chúng tôi phát tâm dịch sang Việt ngữ với tên kinh là "Phật Nói Các Công Đức Của Ruộng Phước" để kết duyên lành với những ai hữu duyên được đọc đến.

            Thế nhưng vì khả năng có hạn, không sao tránh khỏi những lỗi lầm trong khi dịch thuật, chỉ kính mong các bậc thiện hữu tri thức từ bi chỉ giáo để lần tái bản sau được hoàn hảo ơn.

            Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng năm 2013

   Kính ghi

                                                                                                 Thích Tuệ Thông

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: KINH CÔNG ĐỨC RUỘNG PHƯỚC

PHẦN 2: BỐ THÍ CÓ LỢI GÌ

1- NGƯỜI NGHÈO CÙNG KHÔNG CÓ UY THẾ

2- BỐ THÍ NHƯ ĐEM TIỂN CỦA RA KHỎI NHÀ CHÁY

3- NHỜ CÚNG TIỀN XÂY CHÙA NÊN NGHIỆP NẶNG CHUYỂN THÀNH NHẸ

4- HIỆN TẠI CÓ PHƯỚC CHẲNG NÊN HƯỞNG HẾT

5- LÀM LÀNH ÍT ĐƯỢC QUẢ BÁO NHIỀU

6- BỐ THÍ HAI ĐỒNG ĐƯỢC LÀM HOÀNG HẬU

7- THỢ VẼ BỐ THÍ 30 LƯỢNG VÀNG ĐƯỢC HIỆN BÁO

8- QUẢ BÁO TÙY THUỘC VÀO THỜI GIAN

10- KHỞI TÂM LÀNH ĐƯỢC LÀM VUA

11- TÔN GIẢ CA CHIÊN DIÊN HÓA ĐỘ BÀ GIÀ NGHÈO

12- TÔN GIẢ MA-HA-CA-DIẾP HÓA ĐỘ BÀ GIÀ XIN ĂN

13- NÔ TỲ CÚNG DƯỜNG MỘT ĐỒNG ĐƯỢC LÀM CÔNG CHÚA

14- BÁN CỦI CÚNG DƯỜNG BA ĐỒNG ĐƯỢC LÀM VUA

15- CHỈ KHỞI TÂM LÀNH LIỀN ĐƯỢC PHƯỚC

16- SƠ TỔ TRÚC LÂM MỞ HỘI BỐ THÍ

17- THIỀN SƯ LINH NGUYÊN DẠY

18- HÒA THƯỢNG THANH TỪ DẠY

19- BÀI CA CHẲNG BIẾT ĐỦ

20- NĂM VIỆC LÀM CÓ NHIỀU CÔNG ĐỨC

21- CÔNG ĐỨC TÙY THUỘC VÀO TÂM CHÍ THÀNH

22- VUA A-DỤC TU PHƯỚC THẮNG LONG VƯƠNG

23- NHÂN DUYÊN NỬA TRÁI LÊ

24- TIỀN THÂN PHẬT CÚNG DẦU VÀ ĐÈN

25- CUNG NỮ DÂNG HOA CÚNG PHẬT

26- TUNG HOA CÚNG PHẬT ĐƯỢC SINH CÕI TRỜI

27- PHƯỚC BÁO SỬA THÁP

28- BÀ GIÀ NGHÈO CHÍ THÀNH CÚNG ĐÈN

29- TIỀN THÂN TÔN GIẢ A-NA-LUẬT

30- TIỀN THÂN THÁI TỬ KÌ-ĐÀ

31- CÔNG ĐỨC SỬA THÁP

32- PHẬT CHĂM SÓC TỲ KHEO BỆNH

33- HAI ANH EM ĐỒNG XUẤT GIA

34- VÀNG BẠC PHẢI CHĂNG LÀ HẠNH PHÚC

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2