Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Nghiên cứu kinh Lăng Già


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nghiên cứu kinh Lăng Già
 • Tác giả : Daisetz Teitaro Suzuki
 • Dịch giả : Thích Chơn Thiện & Trần Tuấn Mẫn
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 564
 • Nhà xuất bản : Ban Giáo Dục Tăng Ni- Giáo Hội Phật Giáo Việt nam
 • Năm xuất bản : 1992
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000006988
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

DAISETZ TEITARO SUZUKI

NGHIÊN CỨU   KINH LĂNG GIÀ

Dịch từ nguyên tác Anh ngữ:    Tỳ kheo: THÍCH CHƠN THIỆN

Cư sĩ: TRẦN TUẤN MẪN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN GIÁO DỤC TĂNG NI

Ấn hành 1992

 

            Bản Anh ngữ        : Xuất bản lần đầu tiên năm 1930

                                            Tái bản năm 1957 và 1968

            Bản dịch Việt ngữ:  In lần thứ nhất năm 1992

LỜI ĐẦU

          Trong khi soạn tập thứ hai của khảo luận về Phật giáo Thiền, tôi nghĩ rằng độc giả cần được biết nhiều về Lăng-già hơn là những gì được sơ phác trong tập thứ nhất. Để thực hiện điều này, tôi phải nghiên cứu bộ kinh kỹ lưỡng hơn và do làm như thế nên sự quan tâm của tôi vào kinh trở nên mạnh mẽ hơn. Thế rồi tôi đi đến kết luận rằng sự nghiên cứu của tôi về Lăng già phải được xuất bản riêng và còn được ưu tiên hơn cả tập Thiền luận thứ hai nữa. Kết quả là quyển sách này giờ đây đang ở trước mắt độc giả.

            Lăng-già là một bộ kinh Đại thừa khó ở chỗ có nhiều cách để hiểu hoàn toàn về ý nghĩa của nó và cả về hoàn cảnh lịch sử riêng của nó. Nhưng tầm quan trọng của bộ kinh về việc cung cấp phần lớn những giáo lý căn bản của Phật giáo Đại thừa đã thúc đẩy tôi công bố mọi kết quả mà tôi đã thu đạt được theo sự nghiên cứu của tôi. Những kết quả này chắc chắn khó có thể thỏa đáng hoàn toàn theo quan điểm nghiên cứu nghiêm túc nhưng mong ước mạnh mẽ nhất của tôi là mở ra một con đường, nếu tôi có thể hy vọng như thế, cho sự nghiên cứu sâu xa hơn và sự khảo sát thông suốt hơn về bộ kinh này. Phật giáo Đại thừa vừa mới khởi sự được phương Tây biết đến. Về sự lĩnh hội ý nghĩa trọn vẹn của nó thì chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi trong vài năm nữa mới được.

            Hai phần đầu của tập nghiên cứu này đã được in trong tập san Người Phật tử phương Đông (The Eastern Buddhist), nhưng trong cuốn sách này, chúng đã được xem lại đầy đủ và những chỗ sai đã được sửa lại trong khả năng tối đa. Phần thứ ba là hoàn toàn mới. Vì tập nghiên cứu này ngay từ đầu đã không được hoạch định ra thành một nội dung trọn vẹn mà lại được triển khai dần trong trí của tác giả nên không thể tránh khỏi một số trùng lặp. Phần thứ hai bàn về Lăng-già gồm triết học Phật giáo Thiền được viết trước. Khi phần này được xem lại sau khi đã in trong tấp san Người Phật tử phương Đông cuốn IV, số 3-4, tôi bỗng nảy ý nghĩ rằng bộ kinh cũng phải được nghiên cứu theo nguyên bản vì còn có ba bản dịch Hán ngữ và một (hay hai) bản dịch Tạng ngữ. Do đó mà có phần thứ nhất của tác phẩm này, là phần đã xuất hiện như một bài độc lập trong tập san Người Phật tử phương Đông, cuốn V, số 1, năm 1929.

            Lăng-già không phải chỉ riêng thuộc Thiền phái của Phật giáo, nó cũng là tài sản chung của Đại thừa. Khi bộ kinh này được nghiên cứu tách biệt khỏi Thiền, một số trong những khái niệm quan trọng được phát triển trong kinh, không nhất thiết phải thuộc triết học Thiền, cũng cần được dẫn giải dù chỉ vắn tắt. Do đó mà có phần thứ ba của tập nghiên cứu này, tựa đề là "Một số lý thuyết quan trọng được dẫn giải trong Lăng-già".

            Tôi đã soạn một bản dẫn giải về các thuật ngữ tiếng Phạn được tìm thấy trong cuốn sách này, chủ yếu là nhằm giúp cho các độc giả Nhật Bản và Trung Hoa của tôi. Làm như thế, tôi hy vọng nó sẽ có ích cho việc nghiên cứu văn học Phật giáo Phạn ngữ của họ và đồng thời minh họa được các phương pháp của các dịch giả Ấn Độ, TRung Hoa.

            Về phần tôi, tôi trân trọng ghi nhận tất cả những giúp đỡ bằng nhiều cách của những người bạn sau đây: Ô. Dwight Goddard ở Vermont, USA đã đánh máy toàn bộ bản thảo vào mùa đông vừa qua khi ông đang ở Nhật Bản; giáo sư Hôkey Idzumi đã giúp tôi những chỉ dẫn quý báu mỗi khi tôi gặp những khó khăn về ngữ pháp trong việc đọc bản kinh tiếng Sanskrit; Ô. Bunkyo Sakurabe đã sưu tập các sự kiện liên hệ đến các bản dịch Tạng ngữ về Lăng-già; giáo sư Shizusato Sugihira và Ô. Kensei Yokogawa, đã đọc và sửa các lỗi sai trong các bản in thử.

            Tôi cũng hết sức chân thành mong được cảm ơn bà L. Adams Beck đã đọc và đánh giá các bản in thử và đã đề nghị nhiều ý kiến giá trị. Tôi ghi nhận sự lưu tâm thâm thiết của bà vào việc tôi giới thiệu cho phương Tây lối nhìn Đại thừa về loài người và về thế giới.

            Công việc đọc bản in thử cũng thuộc về vợ tôi, người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi trong những tác phẩm văn học của tôi, và tôi luôn luôn biết ơn về điều ấy.

            Cuối cùng, tác giả ghi nhận công ơn giúp đỡ vật chất và khích lệ mà người bạn của mình đã vui lòng dành cho, đó là Ô. Yakichi Ataka, ở Osaka, nếu không có ông thì tác phẩm này sẽ không bao giờ được xuất hiện sớm và trong những điều kiện thuận lợi như thế này. Nếu có bất cứ công đức nào, hiểu theo giáo lý Đại thừa, trong việc sản xuất một tác phẩm như thế này, xin hồi hướng cho sự lớn mạnh về hạnh phúc tâm linh của ông ta và đồng thời cho tất cả các bạn bè và các học giả khác.

DAISETZ TEITARO SUSUKI

Kyoto, tháng 9-1929

 

NỘI DUNG

Bài tựa

Trích yếu

I

DẪN NHẬP VÀO VIỆC NGHIÊN CỨU KINH LĂNG-GIÀ

II

KINH LĂNG-GIÀ VÀ GIÁO LÝ PHẬT GIÁO THIỀN

I. Khái quát về các ý niệm chính được trình bày trong bộ kinh

II.   A. Nội dung tri thức về kinh nghiệm Phật giáo

       B. Tâm lý học về kinh nghiệm Phật giáo

III. Đời sống và công việc của vị Bồ - tát

III

MỘT SỐ LÝ THUYẾT QUAN TRỌNG

ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG LĂNG - GIÀ

I.     Học thuyết duy tâm

II.   Khái niệm về Bất sinh

III. Tam thân của đức Phật

IV. Đức Như Lai

V.  Các tiểu đề khác

CHÚ GIẢI CÁC THUẬT NGỮ PHẠN - HÁN

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh