Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Phật giáo trong mạch sống dân tộc

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật giáo trong mạch sống dân tộc
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 61
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
LỜI GIỚI THIỆU 
Là người Việt Nam, bất luận bình dân hay trí thức, chúng ta  đều thấy có trọng trách tìm 
hiểu những gì liên hệvới dân tộc và đất nước thân yêu của mình. Sựtìm hiểu ấy giúp cho 
chúng ta có nhận thức chính xác vềtưtưởng, tá?h tình đồng bào ta. Nếu là người trí thức 
Việt Nam mà không biết gì vềtruyền thống của dân tộc thì không xứng đáng là trí thức. 
Thếnên, sựnghiên cứu những mối liên quan với dân tộc, thực là  điều kiện tối thiểu của 
những người yêu dân tộc, quê hương xứsở. Ðạo Phật  đã chung sống với người dân Việt 
gần hai mươi thếkỷ, sợi dây liên lạc  đã thắt chặt  đạo Phật với dân tộc Việt Nam thành 
một khối bất khảphân ly. Tưtưởng đạo Phật đã thấm nhuần tinh thần dân tộc. Bởi sựliên 
hệmật thiết nầy nên người dân Việt coi đạo Phật là đạo của tổtiên truyền lại. Ðạo Phật bị
phá hoại thì tinh thần dân tộc cũng lung lay. Vì thế,  đểbảo vệtinh thần dân tộc, gìn giữ
tín ngưỡng truyền thống của tổtiên, người Việt Nam tựthấy có bổn phận bảo vệ đạo Phật 
một cách hồn nhiên. 

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh