Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Bước Đầu Học Phật

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bước Đầu Học Phật
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 233
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 199
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
LỜI ĐẦU SÁCH 
Chúng tôi viết quyển sách này cho những người mới bắt  đầu học Phật. Bước 
đầu tuy tầm thường song không kém phần quan trọng, nếu bước  đầu  đi sai, những 
bước sau khó mà  đúng  được. Người học Phật khi mới vào  đạo không hiểu  đúng tinh 
thần Phật giáo, vềsau sẽhỏng cảmột  đời tu. Người có trách nhiệm hướng dẫn không 
thểxem thường kẻmới học, cần phải xây dựng có một căn bản vững chắc,  đi  đúng 
đường hướng của Phật dạy. Hiểu Phật giáo một cách  đúng  đắn, mới mong thành một 
Phật tửchân chánh. 
Vì muốn chỉlẽchánh tà  đểngười mới vào  đạo khỏi lầm lẫn, nên chúng tôi 
mạnh dạn chỉthẳng những  điều sai lầm hiện có trong Phật giáo. Làm nhưthế, không 
có nghĩa chúng tôi muốn vạch lưng chỉthẹo cho kẻkhác thấy, mà cốt yếu muốn gầy 
dựng lại một nếp sống Phật giáo phù hợp với hiện tại và mai sau. Chúng ta sống trong 
thời khoa học, cần phải truyền bá Phật giáo thích ứng với chân lý gần với sựthật. Bản 
chất của Phật giáo  đã là chân lý, là sựthật, chúng ta  đừng làm méo mó khiến kẻbàng 
quan hiểu lầm Phật giáo. Với nhiệt tình, chúng tôi một bề đảphá những mê tín đang ẩn 
náu trong Phật giáo,  đểcho bộmặt Phật giáo trắng sạch hơn, không còn những thứlọ
nhơlàm lem luốc. Tinh thần tồi tà phụchánh, chúng tôi chịu trách nhiệm những gì 
chúng tôi  đã nói và hoàn toàn chịu trách nhiệm với những ai không hài lòng phiền 
trách chúng tôi. 
Kính ghi 
Thích Thanh Từ 

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh