Tìm Sách

Giảng Luận >> Tám quyển sách quý


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tám quyển sách quý
 • Tác giả : HT. Thích Thiện Hoa
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 615
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1992
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000005165
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TÁM QUYỂN SÁCH QUÝ

*

Soạn giả

HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HÒA

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH

ẤN HÀNH

THAY LỜI TỰA

          Tất cả những hạnh phúc vui tươi hay đau khổ của người đời, nó chỉ là cái kết quả trung thành bởi những hành động của người gây ra cả, mà Tâm là chủ động.

          Tâm là căn bản toàn diện cuộc sống của con người. Vì thế, nên nhơn loại Tâm lành, thì thế giới hòa bình an lạc. Nếu trái lại, loài người Tâm ác, tất nhiên xã hội phải chiến tranh đau khổ.

          Giữa đời khoa học về phương diện vật chất, người ta đã tiến bộ nhiều! Song nhơn loại lại chịu thêm nhiều đau khổ! Muốn đổi lại đời sống an vui, không chỉ hơn là mỗi người phải biết "Tu Tâm".

          Nhơn ngày 23 tháng 3 năm Quý Tỵ (1953) tôi đến Hội quán Phật học Nam Việt Sài gòn (chùa Phước Hòa), hân hạnh được nghe Thượng tọa Thích Thiện Hoa, Đốc giáo Phật Học Đường Nam Việt Chợ-lớn, giảng bài "Tu Tâm". Sau khi nghe xong, có nhiều vị cư sĩ Nam, Nữ khuyên tôi xin phép in thành sách, để truyền bá cho các vị Phật tử chưa được nghe, xem theo đó mà tu tâm dưỡng tánh; và hứa sẽ chung lo với tôi về phần tài chánh, nếu cần.

          Nhơn lời khuyên của quý Đạo hữu và nhận thấy một việc hữu ích, rất cần cho hàng Phật tử, nên tôi xin phép thầy Đốc giáo, cho xuất bản bài giảng "Tu Tâm" với mục đích sau đây:

          1.- Đã được nghe giảng là một duyên lành lớn, tôi lại còn mong cho nhiều người được nghe pháp bảo ấy, để cùng nhau tu tâm thì thế giới mới hòa bình an lạc.

          2.- Khi phát hành sách này, được lợi phần nào, chúng tôi xin dâng hết vào quỹ của Ban Hoằng Pháp để tiếp tục xuất bản thêm các tác phẩm khác về Phật giáo.

          3.- Chúng tôi đốt nén hương lòng, cầu nguyện cho quý vị thiện tín, khi đọc quyển tu tâm này rồi, mỗi người đều tự tu lấy tâm mình để trở về với "thường trú chơn tâm thanh tịnh" và đồng thành Phật đạo.

Chợ Lớn, ngày 8 tháng 4 năm 1954

                                                                                      Cư sĩ DƯƠNG KHUYẾT HÀ

                                                                                                   Tự KIỀU THỊ

                                                                                                         Kính đề

 

QUYỂN MỘT

TU TÂM

QUYỂN HAI

DƯỠNG TÁNH

QUYỂN BA

NHƠN QUẢ, NGHIỆP & LUÂN HỒI

QUYỂN BỐN

TỨ DIỆU ĐẾ

QUYỂN NĂM

NGŨ ĐÌNH TÂM QUÁN

QUYỂN SÁU

TỪ BI TRONG ĐẠO PHẬT

QUYỂN BẢY

CHỮ "HÒA" của ĐẠO PHẬT

QUYỂN TÁM

NĂM YẾU TỐ HÒA BÌNH CỦA PHẬT GIÁO

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn