Tìm Sách

Giảng Luận >> Cho Đất Nước Mở Ra

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Cho Đất Nước Mở Ra
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : Thích Nhất Hạnh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 259
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Người thương của tôi mất rồi, tôi phải đi tìm ở đâu?  ....................................  5
Không sinh không diệt  .....................................................................................  7
Là những biểu hiện  ...........................................................................................  8
Chỉ có sự tiếp nối  ............................................................................................  10
Thay đổi trong từng phút từng giây  ............................................................  11
Người thương của mình ở khắp nơi  ............................................................  13
Thực tập buông bỏ, tha thứ  ...........................................................................  14
Người thương ta chết, ta có thể làm gì?..........................................................  18
Đài tưởng niệm thuyền nhân  ........................................................................  18
Con đã gây ra bao lầm lỡ  ...............................................................................  20
Tội tùng tâm khởi tùng tâm sám  ..................................................................  23
Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới  ...............................................................  29
Mất còn trong cõi sống chết  ..............................................................................  43
Con đã đi tìm Thế Tôn  ...................................................................................  43
Ngày tết bói Kiều  ............................................................................................  47
Người đâu hiếu nghĩa đủ đường..................................................................  49
Có không còn mất  ...........................................................................................  52
Có thể nào từ có mà trở thành không?  .........................................................  53
Vô khứ vô lai  ...................................................................................................  56
Niết bàn  ............................................................................................................  58
Tịnh độ hiện tiền  .............................................................................................  60
Đời vốn là vô thường  .....................................................................................  61
Hãy buông bỏ đi!  ............................................................................................  63
Lễ quy y cho các hương linh .........................................................................  65
Truyền giới cho hương linh  ...........................................................................  68
Nói với hương linh  .........................................................................................  70
Ngồi giữa gió Xuân  ............................................................................................  73
Đem lại niềm vui cho sự sống hằng ngày là mục đích của khóa tu ........  75
Ngồi yên, hạnh phúc như ngồi trên đóa sen  ...............................................  79
Ba bài tập đầu tiên trong kinh Quán Niệm Hơi Thở  .................................  81
Ngồi giữa gió Xuân.........................................................................................  85
Ba má cùng tập thở với con  ...........................................................................  87
Hạnh phúc gia đình, tương lai con cái  ...........................................................  90 3 | M ụ c l ụ c
Căn bản của yêu thương, sự có mặt tươi mát  .............................................  90
Bài tập bông hồng cài áo  ................................................................................  91
Hạnh phúc gia đình - Tương lai con cái  ......................................................  94
Bữa cơm gia đình  ............................................................................................  97
Giới thứ tư........................................................................................................  98
Thực tập chữa cơn giận  ................................................................................  100
Sống lại Tâm ban đầu - Đạo Bụt dấn thân ..................................................  109
Nuôi dưỡng Tâm ban đầu  ...........................................................................  110
Sám pháp địa xúc  ..........................................................................................  115
Đạo Bụt dấn thân  ..........................................................................................  116
Mục đích của người tu.....................................................................................  125
Cái đẹp của người xuất gia  ..........................................................................  125
Bước tới thảnh thơi  .......................................................................................  129
Nuôi dưỡng Tâm Ban Đầu  ..........................................................................  134
Môi trường nuôi dưỡng người xuất gia trẻ  ...............................................  136
Địa Xúc Sám Pháp ........................................................................................  140
Vấn đáp  ..........................................................................................................  141
Quyền lực và Hạnh phúc  ................................................................................  161
Quyền lực thế gian: Tiền bạc, Danh vọng, Quyền hành và Sắc dục  ......  164
Quyền uy tâm linh: Đoạn đức, Trí đức và Ân đức  ..................................  167
Doanh nghiệp và Gia đình  ..........................................................................  169
Quan Âm bình nước tịnh, tẩy sạch dấu phong trần  ................................  170
Phần vấn đáp  .................................................................................................  177
Phụ Lục 1: Chia sẻ của Cheryll Maples......................................................  188
Phụ Lục 2: Vấn Đáp trong buổi nói chuyện với Doanh Nhân. ..............  189
Chánh niệm, năng lượng chuyển hóa  ........................................................  205
Lắng dịu thân tâm.........................................................................................  205
Chế tác năng lượng chính niệm  ..................................................................  207
Nhận diện và chuyển hóa  ............................................................................  208
Phiền não tức Bồ đề  ......................................................................................  211
Lắng nghe và ái ngữ là công năng của Hiểu và Thương ........................  214
Vấn đáp  ..........................................................................................................  217
Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy  ......................................................  233
Hiểu biết là nền tảng của thương yêu  ........................................................  234
Hạnh phúc và khổ đau không phải chỉ là vấn đề của cá nhân  ....................  237 4 | M ụ c l ụ c
Tương kính như tân  ......................................................................................  243
Thân thể là đền thờ của tâm linh  ................................................................  243
Phụ lục: Đừng bỏ gốc rễ, đừng bắt người khác phải bỏ gốc rễ  ...................  248
Lời Khấn Nguyện trong các Đại Trai đàn Chẩn tế Bình đẳng Giải oan  257

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn