Tìm Sách

Giảng Luận >> Kinh Phạm Võng - Lược giảng nghi thức tụng Bồ Tát giới


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Phạm Võng - Lược giảng nghi thức tụng Bồ Tát giới
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : HT. Thích Trí Tịnh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 287
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1997
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000000969
 • OPAC : 969
 • Tóm tắt :

KINH PHẠM VÕNG

LƯỢC GIẢNG NGHI THỨC TỤNG GIỚI BỒ TÁT

H.T.THÍCH TRÍ TỊNH

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP.HCM

Phật lịch 2541-1997

 

LỜI NÓI ĐẦU CỦA NGƯỜI GIẢNG DẠY

HT. Thích Trí Tịnh

Tháng vừa qua, tháng 12 năm 1991, có các Phật tử mang tập ghi chép này đến chùa Vạn Đức trình cho tôi xem và xin tôi hiệu đính lại để được in ấn lưu hành.

Vì mục lực kém, tôi chỉ xét lược qua, thấy trong đây dầu lời văn mộc mạc nhưng vẫn giữ được đúng nghĩa, đúng ý trong kinh, nên tôi vẫn để nguyên  không sửa đổi thêm bớt, chỉ kèm thêm vài đoạn, mà vì lúc nghe giảng ghi âm phải thay băng nên gián đoạn.

Thấy trong đây ghi rằng: Khai giảng ngày Kiết hạ mùa an cư năm Đinh Mùi (1967) tôi chợt nghĩ đến vô thường, ngày tháng qua mau thắm toát đã qua phần tư thế kỷ, trước kia là một Thượng Tọa tóc còn đen mắt sáng, nay thì là lão Hòa Thượng tóc đã bạc , mắt đã mờ.

Nghĩ mình tuổi đời 75, tuổi đạo hơn nửa thế kỷ, dầu rằng cũng tạm gọi là cố gắng mà vẫn còn phàm phu Tăng, bịnh chết kề bên, thật đáng lo, đáng sợ !

Được các Phật tử phát Bồ dề tâm, muốn phổ biến lời giảng dạy của tôi lúc xưa đến đông đảo rộng rãi cho mọi người, tôi rất hoan hỷ và tán thán công đức pháp thí của chư Phật tử.

Mong rằng quyển này sẽ đem lại lợi ích lớn cho mọi người, giúp chư Phật tử thêm tinh tấn hành Bồ Tát hạnh và gieo sâu chủng tử Đại Thức pháp cho tta61 cả chúng sanh đều được thành Phật.

NamMô Thường Tinh Tấn Bồ Tát

Chủa Vạn Đức

Thủ Đức , 25-1-1992

Giảng sư

Hòa Thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Bút tích của HT. THÍCH TRÍ TỊNH

KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Bút tích của HT. THÍCH TRÍ TỊNH

KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI

LỜI KHAI GIẢNG

PHẦN QUY KÍNH

PHẦN KHAI KINH

PHẦN XƯỚNG THỜI GIAN

PHẦN KHUYÊN TẤN

PHẦN NGUYÊN VĂN CỦA KINH

LÔ XÁ NA PHẬT

THÍCH CA MÂU NI PHẬT

ĐỨC PHẬT KẾT BỔ TÁT GIỚI

MƯỜI GIỚI TRỌNG

ĐỨC PHẬT KẾT RĂN

48 ĐIỀU GIỚI KHINH

TỔNG KẾT

LƯU THÔNG

KỆ KHEN TẶNG PHÁP GIỚI

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn