Tìm Sách

Văn - Thơ - Truyện >> Bóng nguyệt lòng sông


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bóng nguyệt lòng sông
 • Tác giả : Thích Nữ Trí Hải
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 210
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông HCM
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Văn - Thơ - Truyện
 • MCB : 12010000008607
 • OPAC : 8607
 • Tóm tắt :

Bóng nguyệt lòng sông

Thích Nữ Trí Hải

NXB Phương Đông

 

MỤC LỤC

Bóng nguyệt lòng sông

Phát tâm

Con người mạnh nhất

Hạnh độc cư

Vấn đề khổ vui

Chân lý căn bản

Nhất đế

Sống trong hiện tại

Thánh đạo

Ngũ uẩn giai không

Vấn đề phục vụ

Bản hoài của tu sĩ

Vô biên phiền não đoạn

Thần thông của Phật

Tiêu cực và tích cực

Lạc thành nhà mới

Dục và khổ

Vô duyên từ

Kinh phước đức

Phương pháp chuyển hóa

Biến thí

Thọ và xả báo đặc biệt

Pháp quy y trong truyền thống Đại thừa

Các sách khác thuộc Văn - Thơ - Truyện

Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Mở lòng bàn tay để đan tay
Mở lòng bàn tay để đan tay
Đứng dậy và bước đi
Đứng dậy và bước đi
Đoản khúc sáu mươi
Đoản khúc sáu mươi
Trở lại thiên đường
Trở lại thiên đường
Tia nắng mùa xuân
Tia nắng mùa xuân
Đóa Sen Thiêng
Đóa Sen Thiêng

Tý
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Giửa thuở chuyển mùa
Giửa thuở chuyển mùa
Đệ tử quy
Đệ tử quy